Komputery dla osób w gospodarstwach domowych w gminie Warka

Komputery dla osób w gospodarstwach domowych w gminie Warka

Urząd Miejski w Warce informuje o możliwości udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przedmiotem wsparcia są komputery dla osób w gospodarstwach domowych w gminie Warka (67 komputerów) przyznawane w ramach Konkursu, na podstawie Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” na podstawie Zarządzenia Burmistrza RG.0050.97.2014 z 25 czerwca 2014r.
Dla kogo: Komputery mogą trafić do gospodarstwa domowego dla mieszkającej tam osoby,
z jednej z poniższych grup:
a)       DZIECI I MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ
b)       OSOBY 50+
Warunki konieczne:
 • Gospodarstwo nie posiada komputera
 • Gospodarstwo nie ma podpisanej umowy na dostawę Internetu ale jest w zasięgu sieci internetowej tj. istnieją techniczne możliwości jego podłączenia
 • Kryterium dochodowe:
  • W przypadku grupy „dzieci i młodzież”
   dochód nieopodatkowany w gospodarstwie domowym na osobę/m-c nie przekracza 1226,95 zł
  • W przypadku grupy „osoby 50+”
   przeciętny miesięczny dochód na osobę/m-c w rodzinie nie przekracza 799,18 zł

W grupie „dzieci i młodzież” dodatkowo punktowane będą:

 • Dobre oceny dziecka  (weryfikacja na podstawie kopii świadectwa szkolnego)
 • Rodzic samotnie wychowujący dziecko
 • Liczba dzieci w gospodarstwie domowym (im więcej, tym więcej punktów)
 • Długotrwała choroba jednego z członków gospodarstwa domowego
 • Rodzina zastępcza
W grupie „Osoby 50+” o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia będzie można składać od 7 do 21 LIPCA 2014 W Urzędzie Miejskim w Warce (Biuro Obsługi Interesanta)
Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

 

 Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Warka tel. (48) 615-12-00

 

 

Udostępnij:
← Swoje poznajemy, czyli zwiedzanie wareckiego browaru! 17 aktywnych zaDziała Lokalnie →

Dodaj komentarz