Wywiad z burmistrzem Warki Dariuszem Gizką

Wywiad z burmistrzem Warki Dariuszem Gizką

Z burmistrzem Warki o mijającej kadencji i pomysłach na przyszłość rozmawia dr Zbigniew Kwiczak.

 

Z jakimi trudnościami przyszło Panu zmierzyć się w tej kadencji?

Gdybym miał to określić jednym słowem powiedziałbym finanse. W momencie objęcia przeze mnie stanowiska burmistrza 14 grudnia 2010 roku sytuacja finansowa gminy była bardzo trudna. Na koniec roku zadłużenie sięgało około 30 mln złotych. W tej sytuacji podjąłem decyzję o wprowadzeniu twardej dyscypliny finansowej co w perspektywie czterech lat przyniosło wymierne efekty i umożliwiło nam spłatę zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów, pożyczek i obligacji na kwotę 10 851.478 zł.  Ponadto chciałbym przypomnieć, że grupa osób niepogodzonych z wynikiem demokratycznych wyborów cały czas nam przeszkadzała organizując referendum, torpedując wiele racjonalnych projektów, pisząc skargi. Wspomnę tylko o niektórych z nich, budowa schetynówki Mostowa – Wysockiego, kotłowni na osiedlu 35-lecia, przedszkola.

Co uznaje Pan za największe osiągnięcie w mijającej kadencji?

Największym osiągnięciem była realizacja odraczanych przez wiele lat przez poprzedników kosztownych i trudnych inwestycji. Pomimo tak ogromnych obciążeń i utrudnień, o których wspomniałem wcześniej wygospodarowaliśmy bardzo duże środki finansowe na poprawę infrastruktury na terenie miasta i gminy. Zrealizowaliśmy inwestycje i remonty na kwotę prawie 50 mln z czego pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości około 20 mln zł. Do najważniejszych zadań zaliczyłbym między innymi modernizację kotłowni i węzłów ciepłowniczych na Osiedlu 35-lecia, budowę przedszkola samorządowego oraz generalny remont jednego z najstarszych budynków publicznych – Ośrodka Zdrowia w Warce. Rozpoczęliśmy prace związane z budową infrastruktury technicznej w pomijanym od wielu lat rejonie Warki- Osiedlu Winiary. Za niewątpliwy sukces tej kadencji uważam przywrócenie Gminie Warka wizerunku Samorządu otwartego na dialog i współpracę. Zaowocowało to wieloma wspólnymi przedsięwzięciami dla dobra mieszkańców.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na Burmistrza Warki?

Z Gminą Warka związany jestem od urodzenia i  z tym miejscem wiążę swoją przyszłość. Zdecydowałem się ubiegać ponownie o stanowisko burmistrza ponieważ efekty moich działań w ostatnich 4 latach motywują mnie do dalszej intensywnej pracy. Mam pomysły, potrzebną energię i entuzjazm niezbędny do ich realizacji. Nowa perspektywa unijna 2014-2020 daje realne możliwości dalszego dynamicznego rozwoju. Gmina Warka musi koniecznie to wykorzystać. Mamy duże sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i doświadczenie jak to robić skutecznie. Przez ostatnie 4 lata efektywna współpraca z samorządami wszystkich szczebli daje nam mocną pozycję do startu w kolejną kadencję. Te wszystkie aspekty pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Jaki Pan przewiduje przebieg kampanii wyborczej?

Tak jak 4 lata temu będziemy prowadzić kampanię merytoryczną i rzeczową.  Obawiam się jednak, że opozycja podobnie jak w ostatnich wyborach będzie prowadzić brudną, ostrą i pełną pomówień kampanię. Nie będziemy odnosić się ani do formy ani do stosowanych metod. Proszę tylko mieszkańców o rzetelną ocenę moich działań w oparciu o informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł.

Jak postrzega Pan swoich kontrkandydatów na stanowisko burmistrza?

Każdy mieszkaniec ma prawo startować w wyborach samorządowych. Nie będę, jak to robią moi konkurenci, oceniał żadnego kandydata. Od oceny każdego z nas są wyborcy. 

Na zakończenie chciałbym Pana zapytać o plany dotyczące rozwoju Miasta i Gminy na następne lata.

Wszystkie moje plany zawarłem w programie wyborczym. Jest on bardzo konkretny i ambitny, a jednocześnie realny. Przez całe 4 lata przygotowywaliśmy budżet Gminy do tego aby zabezpieczyć udział środków własnych w ubieganiu się o pieniądze unijne. Obecna  sytuacja finansowa pozwala nam na aplikację w każdym programie. Jesteśmy przygotowani do tego nie tylko finansowo, ale także organizacyjnie. Rozpoczęliśmy już realizację pierwszego etapu projektu, (który jest na pierwszym miejscu listy rankingowej) pn: ,,Warka Turystyczną Perłą Mazowsza’’. Mamy gotowy do realizacji projekt „Zagospodarowanie Brzegów Pilicy”. Przygotowujemy projekty dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Konarach i Kanalizacja Północnej Części Gminy. W dalszym ciągu będziemy inwestować w infrastrukturę drogową i komunalną. Utrzymamy dotychczasowe tempo rozwoju Miasta i Gminy Warka. Podtrzymuję również, że tak jak dotąd na bieżąco będę reagował na wszystkie sygnały mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że lista problemów i potrzeb, które czekają na rozwiązanie jest bardzo długa. Wierzę, że przy dobrej woli i zaangażowaniu wszystkich, będziemy je rozwiązywać.

 

Materiał sfinansowany przez KWW Wspólnie dla Miasta i Gminy Warka

Udostępnij:
← Wszyscy biegiem na START Dziękujemy! Udało się zebrać 7.551,12 zł →

Dodaj komentarz