Jak działają LGD?

Jak działają LGD?

LGD czyli Lokalne Grupy Działania są to powstałe w 2008 roku organizacje pozarządowe zajmujące się redystrybucją środków unijnych Programu LEADER, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. LGD składają się z przedstawicieli 3 sektorów – publicznego (gmina, jednostki podległe samorządowi), społecznego (organizacje pozarządowe, osoby fizyczne) i gospodarczego (firmy). Warunkiem utworzenia LGD na terenie danej gminy było przystąpienie do stowarzyszenia lokalnego samorządu.

Na terenie Powiatu Grójeckiego działają 3 LGD – największa, składająca się z 7 gmin LGD „Kraina Kwitnących Sadów” (Grójec, Jasieniec, Chynów, Błędów, Belsk Duży, Pniewy, Goszczyn), LGD „Gminy Nadpiliczne” (Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą) i LGD Warka (Warka).

W nowym okresie programowania przewidziano istnienie tylko LGD, które składać się będą z minimum 2 gmin co spowoduje, że LGD Warka będzie musiało przekształcić się w nową organizację lub przystąpić do istniejących już w sąsiedztwie innych LGD.

 

Skąd Lokalne Grupy Działania mają środki finansowe na organizację konkursów i funkcjonowanie?

Pieniądze, którymi dysponują LGD są przypisane do danego obszaru i nie trzeba ich specjalnie „zdobywać” czy „pozyskiwać”. Liczone są wg ilości mieszkańców w danej gminie. W gminie Warka, gdzie działa LGD Warka  na okres programowania 2007-2013 są to środki wysokości 2,8mln zł (18904 osoby x 148zł). Warunkiem koniecznym aby można było po te środki sięgnąć i móc je wykorzystać na terenie gminy było podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do tworzącej się grupy.

 

Na co LGD posiada pieniądze?

Środki finansowe „przypisane” do danej LGD (w Warce ok. 2,8mln zł) podzielone zostały na trzy części:

  • Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju czyli organizacja konkursów dla lokalnych beneficjentów (gmin, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych, firm, itp.) – dla Warki w kwocie 2.192.864zł – ok. 78% całości środków).
  • Funkcjonowanie LGD – są to środki (dla Warki wysokości 548.216zł – ok. 20% kwoty posiadanych środków) na utrzymanie biura LGD i realizowane przez LGD zadania.
  • Wdrażanie projektów współpracy – projekty regionalne realizowane we współpracy z innymi (na takie działanie w Warce przewidziane było 56.712zł – ok. 2%).

 

Jak przebiega organizacja konkursów w LGD?

LGD ogłasza nabór wniosków w konkursie, przyjmuje te wnioski, następnie poprzez powołaną przez siebie Radę Decyzyjną ocenia projekty wg Lokalnych Kryteriów Wyboru i rekomenduje do dofinansowania. Od tego momentu dalsze działania przenoszą się na płaszczyznę beneficjent – Urząd Marszałkowski. Beneficjent, najczęściej po kilkumiesięcznym oczekiwaniu otrzymuje z Warszawy informację o możliwości podpisania umowy bądź informację o konieczności „poprawienia” wniosku. Po podpisaniu umowy beneficjant realizuje projekt w całości z własnych środków a po jego zakończeniu rozlicza go w Urzędzie Marszałkowskim. Prawidłowe rozliczenie skutkuje zwrotem części kosztów kwalifikowalnych.

Jak widać z powyższej konstrukcji – największy ciężar związany z wykorzystaniem środków ponoszą beneficjenci (gmina, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, itp.) gdyż oni muszą poza przygotowaniem projektu, nanosić poprawki na wezwania Urzędu Marszałkowskiego, podpisać umowę, zrealizować projekt za swoje pieniądze, rozliczyć go aby po pozytywnej weryfikacji otrzymać zwrot części kwalifikowanych wydatków. Kontakt beneficjenta z lokalnym LGD ogranicza się tylko do pierwszego etapu realizacji projektu – do złożenia wniosku do konkursu.

Na terenie LGD Warka ze środków tych np. gmina Warka wybudowała kompleksy sportowe w Konarach, Dębnowoli, Wrociszewie, Nowej Wsi, wybudowała plac zabaw w Michalczewie, wydała przewodnik kieszonkowy po Warce. Jednostki gminne przygotowały i wydały „Wareckie Questy”, wydały multimedialny komiks historyczny „Bitwa pod Warką”, zorganizowały Sportowe Lato 2010, Dzień Dziecka 2010, zrealizowały warsztaty dla młodych w ramach projektu „Młodzi mogą więcej”, organizują darmowe zajęcia szachowe w szkołach, powstała Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARKA, realizowany jest projekt związany z promocją MODERATO.

 

Co jeszcze mogą robić LGD?

Lokalne Grupy Działania są organizacjami pozarządowymi i jako takie mogą podobnie jak inne stowarzyszenia aplikować o różnorodne środki zewnętrzne (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury, Urząd Marszałkowski, prywatne środki, itp.) i z tych środków realizować inne działania mające rozwijać obszar LGD. W Polsce jest wiele przykładów LGD, których aktywność znacznie wyrasta poza dystrybucję środków programu LEADER. I tu warto trzymać kciuki za lokalne LGD aby jak najwięcej pozyskiwały środków spoza PROW-u, które są „przypisane” do danego terenu i jeśli nie zostaną z sukcesem wykorzystane przez lokalnych beneficjentów to zwyczajnie trzeba je będzie oddać…

Udostępnij:
← Oficjalnie: Dariusz Gizka Burmistrzem Warki Wywiad z Radnym Powiatowym Maciejem Dobrzyńskim →

Dodaj komentarz