30 lat minęło, czyli jak budowano Ośrodek Sportowo–Kulturalny w Warce

30 lat minęło, czyli jak budowano Ośrodek Sportowo–Kulturalny w Warce

Przez kilkadziesiąt lat mieszkańcy Warki marzyli o budowie tak potrzebnego Domu Kultury. Istniejące po 1945 roku placówki kulturalne nie mogły spełnić ambicji i nadziei. Choć działała bardzo prężnie świetlica w barakach Wareckiej Wytwórni Win przy ulicy K. Pułaskiego (świetny zespól teatralny, zespół muzyczny i inne formy pod kierunkiem niestrudzonej animatorki życia kulturalnego, Aleksandry Lewandowskiej, popularnej „Cioci Oli”. W późniejszym okresie zespół estradowy „Winogronka” pod batutą Stanisława Rososińskiego). W Fabryce Urządzeń Mechanicznych pod koniec lat sześćdziesiątych działał bardzo aktywnie Międzyzakładowy Klub Książki i Prasy „Ruch”, pod wodzą niestrudzonego Ryszarda Grycmachera, szczerym, aktywnym zaangażowaniem Dyrektora Naczelnego Mariana Studniarskiego i Jego Zastępcy Stanisława Tetkowskiego. M.in. druga w mieście Orkiestra Dęta pod batutą Jerzego Miądowicza, czy wybitnie aktywny Dyskusyjny Klub Filmowy w Zakładowo – Miejskim Kinie „Przyjaźń”. W tym samym okresie powstał Klub Książki i Prasy „Ruch” w sali na I piętrze obiektu domu OSP, który to w drugiej połowie lat siedemdziesiątych stworzył podwaliny pod Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

zdjęcie1 (1)

W międzyczasie myślano i działano w Warce z myślą o budowie Domu Kultury. Mówiąc językiem sportowym, dwukrotnie podchodzono do rozwiązania tego problemu. Między innymi w połowie lat siedemdziesiątych doprowadzono już do opracowania założeń techniczno – ekonomicznych budowy obiektu. były to działania społeczne, przy dużym zaangażowaniu władz miejskich. Funkcjonował Społeczny Komitet pod przewodnictwem, najpierw mgr inż. Bolesława Siwińskiego (Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Szefa produkcji w Wareckiej Wytwórni Win), potem Stanisławy Jakubowskiej (Przewodniczącej Rady Zakładowej w FUM – ie, a następnie Prezes Gminnej Spółdzielni „S.Ch”). Rozprowadzono „cegiełki” na budowę domu kultury, zebrano w sumie 3 538 000 zł (poziom cen z 1985 roku).

Dopiero za trzecim razem się udało. w dniu 6 września 1984 roku zawiązał się Społeczny Komitet budowy Hali Sportowej z inicjatywy p. mgr inż. Marka Gajewskiego, syna zasłużonego dla Warki nauczyciela i społecznika. W dniu 17 września 1984 roku nastąpiło połączenie dotychczas działającego Społecznego Komitetu budowy Domu Kultury z w/w „Komitetu Budowy Hali”, w jeden Społeczny Komitet budowy Ośrodka Sportowo – Kulturalnego w Warce.

W skład Społecznego Komitetu weszło 40 osób, ale praktycznie przez siedem lat bardzo aktywnie działała siódemka osób:

mgr inż. Sławomir Susik – dyrektor Wareckiej Wytwórni Win, jako Przewodniczący Komitetu,

– mgr inż. Zdzisław Lejman – dyrektor Zakładów Piwowarskich, jako vice Przewodniczący Społecznego Komitetu,

– Tadeusz Kulawik – dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, jako vice Przewodniczący,

– Andrzej Sobolewski – Kierownik budowy OSK, najpierw społecznie, później na etacie Społecznego Komitatu,

– mgr inż. Marek Gajewski – zatrudniony wówczas w „Polexpo” w Warszawie, jako Sekretarz Społecznego Komitetu Budowy,

– Ryszard Piotrowski – Główny Księgowy w „Banku Spółdzielczym”, jako Społeczny Główny Księgowy Społecznego Komitetu,

– mgr inż. Bogusław Ciak – Dyrektor Ośrodka Sportowo Kulturalnego, jako Członek Prezydium Społecznego Komitetu Budowy.

Prezydium Społecznego Komitetu spotykało się regularnie, przeciętnie raz w tygodniu, w każdą sobotę. Dla przykładu w 1986 roku odbyło się 79 takich roboczych spotkań.

Program użytkowy Ośrodka Sportowo – Kulturalnego przewidywał wybudowanie w ramach czynu społecznego kompleksu sportowo – kulturalnego, w skład którego miały wejść: pełnowymiarowa Hala Sportowa o ogólnej powierzchni 1500 m2 (w tym 1200 m2 to powierzchnia areny) z widownią na około 600 miejsc, Dom Kultury, Biblioteka Miejsko – Gminna, sala tradycji Lotnictwa Polskiego, Odnowa Biologiczna oraz Hotel na 60 miejsc. Kubatura całego obiektu wynosi 44 tys. m2, powierzchnia użytkowa 8 tys. m2.

15 grudnia 1985 roku Biuro projektowe „Polsport” w Zielonej Górze opracowało założenia techniczno – ekonomiczne dla całego kompleksu oraz pełną dokumentację na budowę Hali Sportowej.

Kompletny projekt techniczny (dokumentacja) na kompleks obiektu, opracowany został w czerwcu 1986 roku, kosztem 9,5 mln zł. Według zbiorczego zestawienia, koszt budowy całego kompleksu miał wynieść 520 mln zł (poziom cen z roku 1986).

Zbiórkę pieniędzy wśród zakładów pracy, instytucji, rozpoczęliśmy w roku 1985. Wydrukowaliśmy również „cegiełki” do rozprowadzenia wśród Społeczeństwa na ogólną wartość 3 miliony zł, w nominałach: 100 zł, 200 zł, 500zł, 1000 zł. Następnie dodrukowaliśmy „cegiełki”, albowiem były spore zapotrzebowania.

Pierwszymi Ofiarodawcami na budowę byli w roku 1985: Warecka Wytwórnia Win – 750 tys. zł, Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Nowej Wsi – 1 mln zł, Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw przy WWW – 600 tys. zł, Bank Spółdzielczy – 502 tys. zł, Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu – 501 tys. zł, Komitet Organizacyjny Prasy i Akcji Socjalnych w Kielcach – 500 tys. zł oraz 3 mln 538 tys. zł – to pieniądze przyjęte z byłego Społecznego Komitetu Budowy Domu Kultury. Największy zastrzyk finansowy to: 8 187 000 zł z Rady Narodowej Miasta i Gminy i Urzędu Miasta i Gminy w Warce. Razem w 1985 roku zebrano od zakładów i instytucji – 16 mln 173 tys. zł.

W roku 1986 największymi Ofiarodawcami byli: Wojewódzka Rada Narodowa i Wojewoda Radomski – 24 mln zł, Polski Monopol Loteryjny w Warszawie – 10 mln zł, Rada Narodowa MiG w Warce (z nadwyżki budżetowej) – 8,2 mln zł, Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu – 2 mln zł, Komitet Organizacyjny Dni Prasy i Akcji Socjalnych w Kielcach – 1.5 mln zł, Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Warce – 1,2 mln zł, Warecka Wytwórnia Win – 1 mln zł, Bank Spółdzielczy – 500 tys. zł. W sumie w roku 1986 zebrano 49 mln 387 tys. zł.

W okresie od 1 października 1985 roku do 17 września 1986 roku pierwsze największe wpłaty z tytułu rozprowadzenia „cegiełek” to: Kadra Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej kraju – 283 tys. zł, Urząd MiG w Warce – 254,5 tys. zł, Zakłady Piwowarskie – 179, 3 tys. zł, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Betoniarnia i Zakład Gazu Bezprzewodowego (którego kierownikiem był Andrzej Sobolewski) – 84,2 tys. zł, Warecka Wytwórnia Win – 82 tys. zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa – 79,6 tys. zł, Warecka Spółdzielnia Ogrodnicza – 51,8 tys. zł. Razem w w/w okresie zebrano ze sprzedaży „cegiełek” – 1 mln 103 tys. zł.

W roku 1987 głównymi Ofiarodawcami byli: Wojewódzka Rada Narodowa i Wojewoda Radomski – 24 mln zł, Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Warce – 12 mln zł, Polski Monopol Loteryjny w Warszawie – 10 mln zł, Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu – 2 mln zł, Warecka Wytwórnia Win – 1 mln zł, Zakłady Piwowarskie – 1 mln zł, Komitet Organizacyjny Dni Prasy i Akcji Socjalnych w Kielcach – 1 mln zł. Razem w roku 1987 zebraliśmy od Zakładów Pracy i Instytucji 51 mln 770 tys. zł.

zdjęcie1 (2)

W roku 1988 czołówka Ofiarodawców pieniędzy to: Wojewódzka Rada Narodowa i Wojewoda Radomski – 77,5 tys. zł, Rada Narodowa i Urząd MiG w Warce – 30 mln zł, Polski Monopol Loteryjny w Warszawie – 10 mln zł, Krajowa Komisja d/s Popierania Czynów Społecznych przy Radzie Państwa – 7 mln zł, Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Warszawie – 6 mln zł, Komitet Młodzieży i Kultury Fizycznej w Warszawie – 5 mln zł, Zakłady Piwowarskie – 2 mln zł, Warecka Wytwórnia Win – 1,5 mln zł, Komitet Organizacyjny Dni Prasy i Akcji Socjalnych w Kielcach – 1 mln zł, Bank Spółdzielczy w Warce – 1 mln 83 tys. zł. W roku 1988 zebraliśmy łącznie 145 mln 234 tys. zł.

W roku 1989 potężne wsparcie finansowe na budowę Ośrodka Sportowo Kulturalnego, otrzymaliśmy głównie od: Wojewody Radomskiego – 100 mln zł, Wareckiej Wytwórni Win – 72 mln zł, Rady Narodowej i Urzędu MiG w Warce – 58 mln 715 tys. zł, Zakładów Piwowarskich – 52 mln zł, Polskiego Monopolu Loteryjnego w Warszawie – 10 mln zł, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Warszawie – 10 mln zł, Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej w Warszawie – 4 mln zł, Spółdzielni Rzemieślniczej w Warce – 2 mln zł, Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu – 1 mln zł. Razem w 1989 roku zebraliśmy gotówki – 496 mln 359 tys. zł.

W roku 1990 olbrzymią pomoc finansową otrzymaliśmy głównie z: Rady i Zarządu Miasta i Gminy w Warce – 458 mln 600 tys. zł, Wareckiej Wytwórni Win – 400 mln zł, Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej w Warszawie – 200 mln zł, Wareckiego Klubu Sportowego „Pilica – Pułaski” – 40 mln zł, Polskiego Monopolu Loteryjnego w Warszawie – 20 mln zł, Komitetu Organizacyjnego Dni Prasy i akcji Socjalnych w Kielcach – 20 mln zł, Banku Spółdzielczego w Warce – 1,5 mln zł. Razem w roku 1990 zebraliśmy 1 miliard 140 mln 100 tys. zł.

I wreszcie w roku 1991 wsparcie finansowe głównie otrzymaliśmy ze strony: Rady i Zarządu Gminy w Warce – 667 mln zł, Wareckiej Wytwórni Win – 350 mln zł, Zakładów Piwowarskich – 200 mln zł, Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej w Warszawie – 180 mln zł, Banku Spółdzielczego w Warce – 30 mln zł. Razem w roku 1991 pomoc Zakładów Pracy i Instytucji wyniosła 1 miliard 570 mln zł.

W roku 1985 po załatwieniu 100 ton stali ,”Chemomontaż” z Pionek przystąpił do wykonania konstrukcji Hali Sportowej, na terenie zakładu w Pionkach. Na wiosnę 1986 roku przystąpiliśmy do prac na placu budowy. Wykonano min.: ogrodzenie placu budowy, splantowanie terenu, wykonano wykopy pod fundamenty hali sportowej. Doprowadzono: energię elektryczną i wodę na plac budowy, zorganizowano zaplecze, doprowadzono łączność telefoniczną. Przywieziono około 15 tys. sztuk cegły, wiele ton cementu, żwiru, piachu, stali. Wykonano wiele usług geodezyjnych. Wykonano fundamenty pod halę sportową, rozpoczęto montaż konstrukcji hali i budowę fundamentów pod drugą część obiektu.

Powyższe pracy wykonane zostały w dużym stopniu systemem gospodarczym poprzez oddelegowanie pracowników z zakładów pracy. Wykonanie dużego zakresu robót nastąpiło głównie w czynie społecznym. Spośród zakładów pracy na szczególne wyróżnienie zasłużyły wówczas: Warecka Wytwórnia Win, Zakłady Piwowarskie, Fabryka Urządzeń Mechanicznych, Zakład Betonów PGK, Pan Roman Chojnacki z Warki, Geodeta zatrudniony w Pracowni w Grójcu, który bezpłatnie wykonał wiele prac geodezyjnych.

Olbrzymie zaangażowanie wykazali żołnierze i kadra oficerska z Jednostki Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Wykonawcami robót byli wareccy Rzemieślnicy – murarze: Zygmunt Marciniak, Kazimierz Gazda, Roman Figlewicz. Inspektorem nadzoru w pierwszej fazie budowy był inż. Jan Borkowski z Warszawy. Następnie nadzór sprawowali: inż. Ryszard Wolski z Warszawy i inż. Leszek Rauner z Warki.

W latach 1987 – 1988 wykonano min.: po zamontowaniu konstrukcji hali sportowej, obudowano ją płytami „obornickimi”, zakończono budowę w stanie surowym zamkniętym fragmenty: B-1 i B- 2 (czyli pomieszczenia dla Biblioteki i Domu Kultury), trwała budowa fragmentu C (siłownia, hotel, odnowa biologiczna), wybudowano kotłownię (min. ustawiono wszystkie piece kotłów CO), trwały roboty zewnętrzne i instalacyjne: wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Wykonawcami byli min. Rzemieślnicy – murarze z Warki: Zygmunt Marciniak i Józef Strzałkowski, instalacji elektrycznych: Zbigniew Rokita i Włodzimierz Gabler z Warki, roboty blacharsko – dekarskie – Jerzy Regulski z Warki. Wewnętrzne roboty wodociągowe
i kanalizacyjne wykonało zaprzyjaźnione z Warką – Miejskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne z Warszawy. Trasę zewnętrzną kanalizacyjną na odcinku 200 mb. wykonało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budowy Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Radomiu.

W latach 1989 – 1990 wykonano min.: zewnętrzne instalacje kanalizacji burzowej i deszczowej, wody wraz z trudnym technicznie i organizacyjnie „przejściem” pod jezdnią ulicy Warszawskiej. Dalej: zewnętrzne zasilanie energetyczne, kontynuowano roboty murowe
i instalacyjne.

zdjęcie1 (5)

W roku 1991 wykonano min: przykryto ostatnią część fragmentu C, zakupiono urządzenia klimatyzacyjne dla hali sportowej i kawiarni, ułożono parkiet w kawiarni, glazurę i terrakotę na jej zapleczu, posadzkę betonową, legary i tzw. ślepą podłogę w hali sportowej, przekazano 150 m2 powierzchni użytkowej dla nowo zorganizowanej Ekspozytury Powszechnej Kasy Oszczędności, posadzki z lastriko na korytarzach na parterze i I piętrze.

Oprócz olbrzymiej pomocy w przekazywanych pieniądzach, niebagatelną pomoc otrzymywaliśmy w postaci bezpłatnie wykonanych robót, transportu, przekazywanych materiałów. I tak wartość tej pomocy wyniosła: do roku 1986 – 4 mln 272 tys. zł głównie z: Wareckiego Klubu Sportowego „Pilica – Pułaski” – 3 mln 936 tys. zł, Zakładów Piwowarskich – 246 tys. zł, Zakładu Zaopatrzenia Ogrodniczego – 53 tys. zł. W roku 1987 – 1 mln 230 tys. zł z tego: Warecka Wytwórnia Win – 407 tys. zł, Pracownia Geodezyjna z Grójca (Pan Roman Chojnacki z Warki) – 405 tys. zł, Sadowniczy Zakład Doświadczalny z Nowej Wsi – 320 tys. zł. W roku 1988 – 14 mln 433 tys. zł głównie z: Zakładów Piwowarskich – 2 mln 667 tys. zł, Wareckiej Wytwórni Win – 2 mln 400 tys. zł, Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju – 571 tys. zł, Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji – 159 tys. zł.
W roku 1989 – 13 mln 467 tys. zł, z tego min.: z Wareckiej Wytwórni Win – 4 mln 687 tys. zł, Zakładów Piwowarskich – 500 tys. zł. W roku 1990 – 36 mln 589 tys. zł, z tego min.: Wareckiej Wytwórni Win – 25 mln 982 tys. zł, Pracowni Geodezyjnej z Grójca – 5 mln 841 tys. zł, Zakładów Piwowarskich – 3 mln 894 tys. zł. W roku 1991 – 11 mln 550 tys. zł, była to pomoc praktycznie tylko z Wareckiej Wytwórni Win, bo na kwotę – 11 mln 35 tys. zł z tegoż Przedsiębiorstwa. W sumie wartość nieodpłatnie wykonanych robót wyniosła – 81 mln 541 tys. zł.

W latach 1985 – 1991 rozprowadzono „cegiełki” na budowę o ogólnej wartości – 40 mln 707 tys. zł. Najwięcej rozprowadzili: Zakłady Piwowarskie – 38 mln 462 tys. zł, Urząd Miasta i Gminy – 590 tys. zł, Komisariat Milicji Obywatelskiej – 448 tys. zł, Dowództwo Wojsk Obrony Powietrznej Kraju – 283 tys. zł, Warecka Wytwórnia Win – 249 tys. zł, Zakład Betonów PGK – 176 tys. zł, Spółdzielnia Rzemieślnicza – 150 tys. zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa – 102 tys. zł, Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu – 100 tys. zł.

Nasze działania społeczne w pozyskiwaniu Sponsorów i Przyjaciół w realizacji budowy Ośrodka Sportowo Kulturalnego, były bardzo różnorodne i wieloletnie. Wykorzystywaliśmy pomoc wielu Instytucji, Organizacji i Ludzi, aby osiągnąć zamierzony cel.

Dotarliśmy do Ambasady USA w Warszawie, korespondowaliśmy z Ambasadą Polską w Waszyngtonie. Wykorzystaliśmy pomoc byłej Rady Państwa. Pisaliśmy do firm polonijnych w kraju i w USA, niestety bezskutecznie. Dzięki pomocy Stowarzyszenia PAX, otrzymaliśmy pomoc w materiałach budowlanych o wartości 307 tys. zł w roku 1988. Nasze „pukanie” w Ministerstwie Finansów niestety nie przyniosło żadnych efektów.

Dotarliśmy , na ogół z dużym skutkiem do: Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa, Ambasady USA, Vice Przewodniczącego Stowarzyszenia PAX, Prezesa Centrali Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, Przewodniczącego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej( były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski) Dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i innych.

Regularną, olbrzymią pomoc otrzymywaliśmy z Polskiego Monopolu Loteryjnego w Warszawie. Z tego źródła uzyskaliśmy w latach 1986 – 1990 – 60 mln zł. Była to ogromna zasługa Dyrektora tej Instytucji, Pana mgr Leona Pelczyńskiego, Przyjaciela naszego przedsięwzięcia.

Wielką pomoc i zainteresowanie okazywali nam byli: Wojewoda Radomski, Pan płk inż. Alojzy Wojciechowski, Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, Warecczanin, Pan mgr Jan Rybarczyk, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania, Pan mgr Walenty Jankowski. Pomoc finansowa od władz wojewódzkich wyniosła – 1 miliard 424 mln zł.

Kolejnym Wielkim Przyjacielem naszego wspólnego Dzieła był Dyrektor Kieleckiego Wydawnictwa Prasowego, Pan mgr Józef Modzelewski, z tegoż źródła otrzymaliśmy prawie 60 mln zł. Wielkie Słowa Uznania należą się byłym władzom Miasta i Gminy Warka, a więc: Przewodniczącemu Rady Narodowej Miasta i Gminy , Panu Władysławowi Gwardysowi i Radzie, Naczelnikom Miasta i Gminy: Pani mgr Teresie Pawełczyk i Panu mgr Andrzejowi Czarneckiemu. Władzom Samorządu Lokalnego po 1990 roku: Przewodniczącemu Rady Gminy, Panu mgr inż. Janowi Aleksandrowiczowi, Zarządowi Miasta i Gminy na czele z Burmistrzem, Panem Stefanem Ambrożem. Serdeczne podziękowania należą się za pomoc Panu Henrykowi Nowocinowi, byłemu Skarbnikowi w Urzędzie Miasta i Gminy. Udział finansowy Samorządu Warki wyniósł w sumie aż 2 miliardy 176 mln 392 tys. zł.

zdjęcie1 (4)

Całe nasze olbrzymie, społeczne przedsięwzięcie nie byłoby absolutnie możliwe, bez przysłowiowych „Lokomotyw” Społecznego Komitetu jakimi były: Warecka Wytwórnia Win i Zakłady Piwowarskie. A głównie dzięki ich dyrektorom Naczelnym, Panom: mgr inż. Sławomirowi Susikowi i mgr inż. Zdzisławowi Lejmanowi. Szczególnie zaś Przewodniczącemu Społecznego Komitetu, Panu mgr inż. Sławomirowi Susikowi, który angażował się niemal codziennie przez okres siedmiu lat w realizację naszego przedsięwzięcia.

Wszystko to było możliwe również dzięki sprzyjającej atmosferze Załóg , Samorządów Pracowniczych, Organizacji Związkowych w Wareckiej Wytwórni Win i w Zakładach Piwowarskich.

W sumie, przez ponad siedem lat naszej społecznej działalności udało się zebrać 49 mln 339 tys. zł ze sprzedaży tzw. „cegiełek”, wartość nieodpłatnie świadczonych usług, przekazanych materiałów budowlanych i transportu wyniosła 83 mln 242 tys. zł.

Razem wkład w gotówce i w różnych świadczeniach w dzieło budowy Ośrodka Sportowo Kulturalnego w Warce wyniósł 7 miliardów 50 mln zł. Z tego wkład społeczny w gotówce i świadczeniach osiągnął 2 miliardy 554 mln 320 tys. zł. A więc udział społeczny Zakładów Pracy, Instytucji , Organizacji Społecznych stanowił aż 41% realizacji całego przedsięwzięcia (poziom powyższych kwot pochodzi oczywiście z lat 1986 – 1990).

Za te pieniądze wybudowano kompleks o ogólnej kubaturze 44 tys. m3, powierzchni 8 tys. m2. W grudniu 1990 roku przekazano 170 m2 powierzchni dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej. W kwietniu 1991 roku uruchomiono Ekspozyturę Powszechnej Kasy Oszczędności na powierzchni 150 m2. PKO zapłaciło 352 mln zł za wykonane przez nas roboty związane z pracami wewnętrznymi w tych pomieszczeniach. Dla Domu Kultury przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 900 m2 ( z tego: 7 pracowni o ogólnej powierzchni użytkowej 273 m2, salę kawiarnianą 262 m2 i jej zaplecze 118 m2). Własna kotłownia o wydajności 1 gigakalorii oraz Hotel o 60 miejscach.

Hala sportowa o powierzchni 1500 m2, w tym powierzchnia płyty boiska 1200 m2, trybuny mogą pomieścić około 600 osób. Pod trybunami zorganizowano strzelnicę sportową, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Pana inż. Andrzeja Węgiełka, Vice Prezesa KOR – u, Nauczyciela w ZSZ.

Wszystkie roboty budowlane wraz ze sprawami zaopatrzenia, transportu i usług w sposób bardzo energiczny, z pasją i zaangażowaniem przez te siedem lat prowadził Pan Andrzej Sobolewski Kierownik budowy, wespół z Panem mgr inż. Bogusławem Ciakiem, ówczesnym Dyrektorem MGOSiR.

Szczegółowe rozliczenia finansowe tak dużej budowy, księgowanie masy dokumentów, opracowywanie corocznych bilansów przez siedem lat to zasługa Pana Ryszarda Piotrowskiego, Głównego Księgowego Społecznego Komitetu Budowy.

A więc to, co przez kilkadziesiąt lat wydawało się bardzo trudne, niemożliwe do zrealizowania, okazało się być pięknym efektem społecznej, zaangażowanej działalności wielu Zakładów, Instytucji i Ludzi, którzy przez aż siedem lat, nie szczędzili sił dla dobra ogółu. Dla dobra i pożytku Społeczeństwa Miasta i Gminy Warka. Wszystkich tych, którzy z sercem, dobrą wolą przyczynili się do tego pięknego dzieła.

Poniżej przedstawiamy głównych Sponsorów budowy O.S.K. (poziom cen przed denominacją)

 1. Rada i Urząd Miasta i Gminy w Warce  2 miliardy 736 mln 871 tys. zł
 2. Wojewódzka Rada Narodowa i Wojewoda Radomski 1 miliard 364 mln 400 tys. zł
 3. Warecka Wytwórnia Win w Warce 941 mln 925 tys. zł
 4. Komitet Młodzieży i Kultury Fizycznej w W- wie 422 mln 500 tys. zł
 5. Polski Monopol Loteryjny w W- wie 390 mln zł
 6. Zakłady Piwowarskie w Warce 419 mln 002 tys. zł
 7. Powszechna Kasa Oszczędności w Radomiu 142 mln 596 tys. zł
 8. Warecki Klub Sportowy „Pilica – Pułaski” w Warce 104 mln 881 tys. zł
 9. Państwowy Zakład Ubezpieczeń w W- wie 76 mln 200 tys. zł
 10. Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu 64 mln 885 tys. zł
 11. Bank Spółdzielczy w Warce 58 mln 390 tys. zł
 12. Komitet Organizacyjny Dni Prasy i Akcji Socjalnych w Kielcach 52 mln 700 tys. zł
 13. Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Warce 44 mln 701 tys. zł
 14. Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Nowej Wsi 15 mln 700 tys. zł
 15. Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Warce 13 mln 790 tys. zł
 16. Spółdzielnia Rzemieślnicza „Warka” w Warce 11 mln 427 tys. zł
 17. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Kielcach, Pracownia w Grójcu 10 mln 944 tys. zł

UWAGA: poziom cen z 1991 roku

Bardzo serdecznie, z całego serca dziękujemy Wszystkim Ofiarodawcom za daleko idąca pomoc, wsparcie finansowe, wszystkim wymienionym i niewymienionym. Cenna była każda pomoc, każda kwota. Gorąco Wszystkim Państwu dziękujemy.

Społeczny Komitet budowy Ośrodka Sportowo Kulturalnego w Warce, przeżywając olbrzymie kłopoty finansowe, szczególnie w 1991 roku, w porozumieniu z władzami Warki, postanowił z konieczności zmienić pierwotnie ustalony program użytkowy. I tak: udostępnić lokal dla PKO, dzięki czemu uzyskaliśmy dodatkowo 147, 6 mln zł, ponad rzeczywiste koszty prac wykończeniowych dla Ekspozytury. Zrezygnowaliśmy z Sali Tradycji Lotnictwa Polskiego,
na którą przewidziane było 400 m2. Okroiliśmy powierzchnię Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej z pierwotnie przewidywanej około 400 m2 do aktualnie przeznaczonej 170 m2. Niewiele ograniczyliśmy powierzchnię dla Domu Kultury z pierwotnej 1030 m2 do aktualnej 900 m2. Podobnie „okroiliśmy” z uprzednio przewidywanej powierzchni 500 m2 dla Odnowy Biologicznej do 230 m2 aktualnie. Ograniczyliśmy również powierzchnię dla Hotelu z uprzednio przewidywanej 670 m2 do 510 m2, z tym iż tak jak było zakładane, Hotel będzie miał (i ma) niezmienioną ilość 60 miejsc noclegowych.

W taki sposób wygospodarowaną powierzchnię 2200 m2 a więc ponad 1/4 całego kompleksu, zaproponowaliśmy przeznaczyć na cele wareckiej Oświaty. Nasza propozycja spotkała się z pełna akceptacją Samorządu Lokalnego i niezwykle pozytywną opinią Społeczeństwa Warki (jesień 1990 rok). Po konsultacjach ze środowiskiem szkolnym i Samorządem, postanowiono tę dużą powierzchnię (znajdująca się w stanie surowym, pod dachem, bez otworów okiennych i drzwiowych, bez tynków, instalacji, itp.) przeznaczyć dla Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia i realizatorem był Tadeusz Kulawik – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Warce. Od pomysłu (na jesieni 1990 roku) do uroczystego otwarcia (1.IX.1993 roku), Tadeuszowi Kulawikowi udało się zdobyć 5 mld 600 mln złotych z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki olbrzymiej pomocy : V-ce Minister Ministerstwa Edukacji Narodowej Danuty Grabowskiej , Eugeniusza Buśko – Głównego Księgowego i Stefana Pawlikowskiego – V- ce Dyrektora Departamentu Inwestycji. Liceum Ogólnokształcące w nowych warunkach uzyskało 16 sal lekcyjnych, na powierzchni o 750 m2 większej aniżeli w dotychczasowym obiekcie przy ulicy Warszawskiej 12, nie mówiąc o bardzo dużej hali sportowej – 1200 m2 (aktualnie), do 150 m2 (poprzednio w „starym” Liceum).

Powstał największy kubaturowo i powierzchniowo obiekt sportowo – kulturalno – oświatowy w byłym województwie radomskim. Wybudowany został największy obiekt w dziejach Warki, którego realizatorami było Społeczeństwo grodu nad Pilicą.

Wielka szkoda, że nie mogliśmy publicznie podziękować wszystkim Sponsorom i Wiernym Przyjaciołom Warki , podczas planowanego koncertu „Sponsorom i Budowniczym”. Miało to nastąpić w dniu 27 sierpnia 1993 roku . Niestety nie nastąpiło, z przyczyn od nas niezależnych.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania tego wspaniałego obiektu. Te siedem lat społecznej pracy ukazało, że niemożliwe staje się możliwym. Jeżeli wytknie się cel, jeśli dobierze się grupa zaangażowanych, energicznych ludzi, chcących zrobić coś dla Społeczeństwa. Pozostawić
po sobie ślad swej działalności. Ludzi o wielkim sentymencie do swego miejsca urodzenia, miejsca pracy i życia. Osób w różnym wieku, z różnym wykształceniem, o różnych zawodach i stanowiskach w pracy zawodowej, różnych światopoglądach i przynależnościach organizacyjnych. Ale ludzi, których połączył cel działania i chęć służenia Społeczeństwu.

Z tego zrodziły się owoce społecznej pracy, które służyć będą przez następne dziesiątki lat Społeczeństwu pięknej Ziemi Wareckiej. Szczególnie Młodzieży. Oby Ona próbowała efekty te wykorzystać, zarazić się tym przykładem Społecznej pasji i przywiązania do Warki. Jeszcze raz gorąco dziękujemy Wszystkim Sponsorom i Budowniczym.

Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Sportowo – Kulturalnego w Warce:

Sławomir Susik
Przewodniczący

Tadeusz Kulawik
Z – ca Przewodniczącego

Ś.P. Zdzisław Lejman
z – ca Przewodniczącego

Marek Gajewski
Sekretarz

Bogusław Ciak
Dyrektor O.S.K.

Andrzej Sobolewski
Kierownik budowy

Ś.P. Ryszard Piotrowski
Główny księgowy

Opracował Tadeusz Kulawik

P.S. Serdecznie dziękuję Pani Monice Węgielskiej z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce
za przepisanie tego obszernego materiału.

 

zdjęcie1 (3)

Udostępnij:
← Kickboxing w CeSiRze... Tenisiści stanęli przy stole →

Dodaj komentarz