To będzie Perła Mazowsza…

To będzie Perła Mazowsza…

10 lutego 2015 roku, Burmistrz Warki Dariusz Gizka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisał umowę na realizację projektu Warka turystyczną perłą Mazowsza – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej miasta i gminy Warka.

Całkowita wartość projektu: 1 728 506,94

Kwota dofinansowania: 749 999,16

Gmina Warka, otrzymane dofinansowanie z RPO WM na rozwój turystyki, przeznaczy na rewitalizację parku miejskiego (wymiana nawierzchni, ukształtowanie terenów zielonych, nawodnienie oraz oświetlenie na słupach stylizowanych). Wszystkie te zmiany zapewnią mieszkańcom i turystom odpoczynek wśród zieleni. Nad rzeką Pilicą wybudowana zostanie rekreacyjna ścieżka pieszo-rowerowa, a teren przyległy do rzeki zostanie utwardzony. Dla lepszej orientacji, na drogach dojazdowych do Warki ustawione zostaną cztery bezobsługowe punkty informacyjne. Wydane zostaną także publikacje: przewodnik turystyczny (obejmujący informacje o historii Warki, atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, a także infrastrukturze turystycznej) oraz mapa turystyczna. Na terenie miasta i gminy Warka pojawią się tablice informacyjne z oznakowaniem tras, atrakcji turystycznych i bazy noclegowej.

Rejon Warki i okolic słynie z pięknej przyrody i krajobrazów. Aby przybliżyć turystom  te widoki zaplanowano tutaj punkt widokowy z lunetą. Usytuowany on będzie w takim miejscu, aby turyści mogli cieszyć oko rodzimą florą. Przyznane środki pozwolą także na wydanie albumu fotograficznego oraz na wytyczenie szlaków edukacyjnych wraz z opisaniem trzech tras, związanych z dziedzictwem historycznym i kulturowym Warki (w formie  tablic edukacyjnych). Dla miłośników gier i zabaw powstanie gra turystyczna.

Zostanie przebudowana również rekreacyjna ścieżka pieszo–rowerowa. Pojawi się siłownia pod chmurką z podciągaczami i wypychaczami, prasą i drabinką z podciąganiem, wioślarzem i rowerkiem klasycznym. Będzie można także korzystać z odpowiednio przygotowanych szlaków rekreacyjnych: spacerowego, biegowego, rowerowego i kajakowego.

Elementy przygotowywanej oferty turystycznej oparte będą  na wykorzystaniu obiektów zabytkowych, które są zlokalizowane na terenie miasta i gminy Warka oraz na historii obszaru, wydarzeniach i postaciach historycznych. Celem projektu jest promowanie walorów przyrodniczych regionu, takich jak obszar „Dolina Pilicy i Drzewiczki”, obszary Natura 2000 „Dolina Pilicy”, „Dolina Środkowej Wisły”, „Dolina Dolnej Pilicy” PLH. W projekcie zostaną wprowadzone rozwiązania, które pozwolą osobom niepełnosprawnym korzystać z infrastruktury turystycznej, np. zastosowanie podjazdów dla niepełnosprawnych umożliwiających im korzystanie ze szlaków pieszo-rowerowych. Projekt przewiduje także udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi i osób starszych.

 

Perla umowa

Na zdjęciu od lewej: skarbnik Gminy Warka T. Bogumił, burmistrz D. Gizka, członek zarządu województwa mazowieckiego E. Lanc i wicemarszałek województwa mazowieckiego J. E. Orzełowska.

Udostępnij:
← Budzące emocje "Ziarno prawdy" w kinie w Warce Śpiewana proza życia… →

Dodaj komentarz