Zostań turystą roku!

PTTK 15 kwietnia 2015
Zostań turystą roku!

Warecki oddział PTTK zachęca do udziału w konkursie „Turysta roku 2015”. Konkurs polega na uczestnictwie w indywidualnie zorganizowanych wycieczkach i wyprawach. Poniżej prezentujemy szczegółowy regulamin konkursu:

Otwarty konkurs

„TURYSTA ROKU 2015”

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Do konkursu może stanąć:
 1. każdy mieszkaniec gminy Warka
 2. każdy członek PTTK zarejestrowany w naszym oddziale.
 1. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych:
  • młodzież do lat 18 (decyduje data ukończenia 18 roku życia- do dnia zakończenia konkursu), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (do dnia ukończenia szkoły- wg legitymacji szkolnej),
  • dorośli powyżej 18 roku życia lub po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. Konkurs polega na uczestnictwie w indywidualnie zorganizowanych wycieczkach, wyprawach pieszych, rowerowych, kajakowych, trampingu, autostopie, innych- generalnie w imprezach wymagających własnej inwencji, pomysłowości, wytrwałości.
 3. Wyłącza się formy turystyki zorganizowane przez wyspecjalizowane biura podróży, zakłady pracy, pielgrzymki autokarowe (np. 5 dni w Paryżu, Wyspy Kanaryjskie).
 4. Dopuszcza się udział w imprezach turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK mających cechy turystyki kwalifikowanej tj. dającej możliwości zdobycia odznak OTP, GOT, KOT; będą to przykładowo:
  • Nocny Rajd Świętokrzyski,
  • Rajd „Dolina Biebrzy”,
  • Spływ Kajakowy „Brda” itp.

Udział w tego typu imprezie należy udokumentować, a przynajmniej                                                       uprawdopodobnić. Uczestnik nie musi zdobywać odznak, ale zdobyte punkty na odznaki (OTP, GOT i inne) będą wysoko oceniane.

 1. Konkurs trwa od dnia zgłoszenia do 15 listopada 2015r Materiały – w formie tradycyjnej (papierowe – dokumentujące dokonania uczestnika konkursu) należy dostarczyć do biura Oddziału do dnia 30 listopada 2015r.

Zaleca się stosowanie formularza stanowiącego załącznik do REGULAMINU.

 1. Ocena dokonań uczestników nastąpi dnia 15 grudnia 2015r. przez  3-sobową komisję konkursową powołaną przez Zarząd Oddziału.
 2. Nie wprowadza się sformalizowanych kryteriów oceny np. punktów za liczbę dni wycieczkowych, przebyty dystans, liczbę zwiedzanych (opisanych) obiektów itp. Dobrze oceniane będą takie czynniki jak:
  • oryginalność odwiedzanych miejsc, obiektów,
  • stopień trudności w dotarciu do celu,
  • uzyskane (udokumentowane) punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej,
  • osobiste refleksje (przedstawione krótko, ale nie banalnie).

10.Komisja konkursowa oceniająca dokonania uczestników na podstawie przedstawionych materiałów będzie kierować się najlepszą wolą, wiedzą i bezstronnością z uwzględnieniem ustaleń pkt.9.

 1. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne po zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału, do którego należy prawo interpretacji zasad oceniania.

12.Zarząd przyzna nagrody i dyplomy najlepszym uczestnikom konkursu. Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie podane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Oddziału PTTK Warka.

13.Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Oddziału i na stronie internetowej wWarce.pl

 1. Zgłoszenia (nieobowiązkowo) można pozostawić w skrzynce listowej- biuro Oddziału ul. Warszawska 26.

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie turystycznym.

Życzymy udanych wypraw i wycieczek

Zarząd Oddziału PTTK w Warce

 

Warka 10 kwietnia 2015r

Udostępnij:
← 50 Jubileuszowy Zlot Młodzieży „Kwitnące Jabłonie” XXIX rajd „Witaj Wiosno” →

Dodaj komentarz