II Kongres UTW z przedstawicielami wareckich seniorów

II Kongres UTW z przedstawicielami wareckich seniorów

Przedstawicielki  Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Warki wzięły udział w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku rozpoczynającym obchody 40-lecia Ruchu UTW w Polsce.  Miał on na celu podsumowanie dotychczasowego dorobku tego edukacyjnego i społecznego ruchu oraz wyznaczaniu dla niego priorytetów dalszego dynamicznego rozwoju.

Uniwersytety Trzeciego Wieku są oddolnym edukacyjnym ruchem obywatelskim osób starszych. Jego inicjatorką była prof. Halina Szwarc – twórczyni w 1975 roku pierwszego UTW na warszawskich Bielanach. Ruch ten wykazuje zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat, niezwykłą dynamikę ilościowego i merytorycznego rozwoju, a także dbałość o wysokie standardy działania. Dzięki tym unikalnym walorom środowisko UTW stało się aktywnym , dojrzałym, równoprawnym partnerem społecznym najwyższych władz państwowych w tworzeniu polityki senioralnej w Polsce. Ostatnie lata charakteryzowały się bezprecedensowym wsparciem Kancelarii Prezydenta RP dla spraw rodziny i poprawy sytuacji osób starszych. Stanowiły one jeden z priorytetów aktywności Prezydenta RP, zaś Małżonka Prezydenta RP objęła honorowy patronat nad obchodami.

Kongres UTW odbył się 30 marca w Teatrze Wielkim w Warszawie. Gości uroczyście powitali: Krystyna Lewkowicz – Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”, Michał Szczerba – Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Oficjalnego otwarcia II Kongresu dokonała Anna Komorowska – Małżonka Prezydenta RP. Podczas ceremonii inaugurującej Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe- za wybitne zasługi dla rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku, za osiągnięcia na rzecz osób starszych i popularyzację idei ustawicznego kształcenia seniorów Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotymi Krzyżami Zasługi. W czasie Kongresu wręczono również nagrody laureatom Konkursu Srebrnej Gospodarki „Przyjaźni Seniorom”, a prof.dr hab.Henryk Bieniok otrzymał statuetkę – specjalne wyróżnienie za swoją ostatnią książkę pt.” Wielka księga zdrowia. Naturalna profilaktyka i samoleczenie chorób cywilizacyjnych. Zarządzaj własnym zdrowiem.”

Podczas przemówień wystąpił także ulubiony minister seniorów –  Władysław Kosiniak – Kamysz, który m.in. powiedział  „ Inspirujecie nas do pracy. To właśnie z idei uniwersytetów zrodził się rządowy program tworzenia domów Senior – WIGOR, który przyjęliśmy w tym miesiącu”.  Zwrócił w ten sposób uwagę,  że seniorzy nie tylko działają, ale inspirują młodsze pokolenia do podjęcia kolejnych ważnych przedsięwzięć w życiu codziennym i publicznym.

W drugiej części uroczystości goście wzięli udział w Panelu Dyskusyjnym pt. „ Dokonania i nowe wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku”  oraz wysłuchali sentymentalnego recitalu Ireny Santor.

Podsumowaniem kongresu Uniwersytetów III Wieku odbywającego się w Warszawie było przyjecie deklaracji końcowej, zawierającej informacje o najważniejszych wydarzeniach w okresie 1975-2015 dotyczących Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz cele i kierunki rozwoju uniwersytetów na kolejne pięć lat.

Za najważniejsze wydarzenia w okresie 1975 – 2015 środowisko UTW uznaje:

– ilościowy i merytoryczny rozwój społecznego ruchu UTW, który aktualnie realizowany jest w Polsce w ponad 500 UTW na terenie kraju a także działają za granicą,
– utworzenie dwóch ogólnopolskich organizacji UTW, reprezentujących interesy środowiska UTW – Ogólnopolskiego Porozumienia UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW jak również struktur regionalnych,
– ogłoszenie przez Senat RP roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w czasie obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,
– zorganizowanie I Kongresu UTW 2012 w marcu 2012 w Warszawie,
– przygotowanie dokumentu programowego „Pakt na rzecz Seniorów”
 – nadanie ruchowi UTW rangi partnera rządu w kształtowaniu polityki senioralnej w Polsce,
– utworzenie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych (ASOS) 2012-2013,
– powołanie w strukturach MPiPS Departamentu Polityki Senioralnej,
– powołanie stałej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, unikalne i imponujące prace Komisji dotyczące diagnozowania sytuacji osób starszych oraz formułowania rekomendacji i monitoringu polityk publicznych dotyczących osób starszych,
– przyjęcie przez Radę ministrów pakietu dokumentów senioralnych, w tym „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014 – 2020” oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014 – 2020,
– nowelizacja w październiku 2013 ustawy o samorządzie gminnym zachęcającej do aktywności obywatelskiej osób starszych, w środowisku lokalnym, w tym powoływanie gminnych rad seniorów mających charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku rozpoczął obchody 40.lecia Ruchu UTW w Polsce . Przedstawicielki UTW w Warce wracały z Warszawy bogatsze o nową wiedzę,  pełne wrażeń  i optymizmu na lepsze czasy dla osób starszych.  Przedstawiciele wareckich seniorów uczestniczą we wszystkich spotkaniach, które dotyczą osób starszych, spotykają się z przedstawicielami Władz  Państwowych i przekazują  spostrzeżenia i zachodzące zmiany Seniorom w naszym mieście . Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce działający w Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowały: Krystyna Paczek – prezes,  Grażyna Jagiełło – koordynator.


Zapraszamy Seniorów na spotkania w Centrum Sportu i Rekreacji :

we wtorki godz. 10 – Uniwersytet Trzeciego Wieku,

w czwartki godz.11 – Klub Złotego Wieku

Udostępnij:
← Kto zostanie Małym Mistrzem Sportu? TV.WARKA ma już ponad 300 filmów →

Dodaj komentarz