Rodzinny „Dzień Otwarty” w CKZiU Nowa Wieś

Rodzinny „Dzień Otwarty” w CKZiU Nowa Wieś

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zaprasza 24 maja w godz. 14-20 na „Dzień Otwarty”. W tym roku, podobnie jak było to w 2014 organizatorzy „stawiają na rodzinę”.

W programie:

 • Pokaz dekoracji florystyki ślubnej oraz wystawa bukietów z żywych kwiatów – od godz. 14.00,
 • Pokaz strażacki – godz. 15.00,
 • Piknik rodzinny,
 • Wesołe miasteczko dla dzieci: Euro bungee, suchy basen z piłeczkami, zjeżdżalnia „Bajdocja”, karuzela konikowa oraz inne atrakcje,
 • Konkursy, quizy z nagrodami,
 • Prezentacja kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej,
 • Koncert z okazji Dnia Matki „Dla Naszych Mam”- godz. 16.00.

Dzień Otwarty będzie okazją do rodzinnego spędzenia czasu i jednocześnie zapoznania się z ofertą placówki.

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą następujące szkoły i placówki: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Bursa, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Praktycznego.

Kształcimy młodzież w dziennym czteroletnim technikum w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik geodeta, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy.

Kierunkiem kojarzącym się od czterdziestu dwu lat z Nową Wsią jest technik ogrodnik, dający kwalifikacje w zakresie zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych oraz planowania i organizacji prac w ogrodnictwie.

Technik architektury krajobrazu cieszy się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem. Młodzież zdobywa kwalifikacje w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu, a także organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Technikum w zawodzie technik ekonomista daje kwalifikacje w zakresie planowania i prowadzenia działalności w organizacji oraz prowadzenia rachunkowości. Kierunek technik geodeta pozwala zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników pomiarów, a ponadto w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych, wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

W zawodzie technik obsługi turystycznej można zdobyć kwalifikacje w zakresie planowania i realizacji imprez i usług turystycznych oraz prowadzenia informacji turystycznej i sprzedaży usług turystycznych.

Proponujemy również kierunek – technik organizacji reklamy, dający kwalifikacje w zakresie sprzedaży produktów i usług reklamowych oraz organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej.

W naszej placówce istnieje możliwość zdobycia wykształcenia przez osoby dorosłe. Kształcimy w formie zaocznej w szkołach policealnych w następujących zawodach: 

 • technik rachunkowości,
 • technik administracji,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • opiekun medyczny,
 • opiekun osoby starszej,
 • florysta.

Ponadto można u nas ukończyć gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych a także kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu (w zależności od zawodu może to być 1, 2, 3 kwalifikacje).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe kierowane są do wszystkich, niezależnie od poziomu wykształcenia. Umożliwiają dorosłym zdobycie nowego zawodu lub uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji.

Zdanie egzaminu z danej kwalifikacji daje uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji. Natomiast zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego daje tytuł technika.

Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być absolwent szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły wyższej, pragnący zdobyć kwalifikacje w danym zawodzie.

Proponujemy następujące kursy kwalifikacyjne:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu w zawodzie technik architektury krajobrazu,
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych w zawodzie florysta,
 • Prowadzenie rachunkowości w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości,
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji w zawodzie technik ekonomista,
 • Projektowanie fryzur w zawodzie technik fryzjerstwa,
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny,
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w zawodzie technik obsługi turystycznej,
 • Prowadzenie sprzedaży w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa,
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych w zawodzie technik informatyk,
 • Prowadzenie produkcji ogrodniczej w zawodach ogrodnik, technik ogrodnik,
 • Planowanie i organizacja prac ogrodniczych w zawodzie technik ogrodnik.
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania w zawodzie technik logistyk.

Nauka w szkołach i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatna.

Barbara Frydrych, CKZiU

Udostępnij:
← 10-ta edycja "Działaj Lokalnie" rozpoczęta! KS Warka ponownie na szczycie →

Dodaj komentarz