Bądź aktywny! Zdobądź stypendium!

Bądź aktywny! Zdobądź stypendium!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wspólnie z Partnerami, w tym Samorządem Warki oraz Gminną Instytucja Kultury „Dworkiem na Długiej” zaprasza do składania wniosków stypendialnych. Wnioski można składać do 25 września. Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A. skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy Warka. Ma on na celu wsparcie w rozwoju tych młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać – a nie mają takiej możliwości z uwagi na czynniki ekonomiczne. Stypendium przewidziane w roku 2015/2016 to 150zł/m-c przez 10 miesięcy roku szkolnego. Stawiamy na uczniów chętnych do zaangażowania społecznego, mających zainteresowania. Kryterium formalnym jest dochód – nie wyższy niż 1200zł netto/osobę/m-c.

Szczegóły dotyczące konkursu zawiera Regulamin. (regulamin stypendialny 2015)

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz złożyć wniosek w Generatorze.

GENERATOR – Kliknij aby złożyć wniosek.

Do wniosku należy załączyć zdjęcie Kandydata oraz jeśli Kandydat może pochwalić się osiągnięciami, np. scany dyplomów itp.
Wniosek w Generatorze należy złożyć do 25 września do godz. 23.59. Wydrukowany wniosek należy podpisać i dostarczyć do Stowarzyszenia W.A.R.K.A. nie później niż do 26 września.

Co jest punktowane?

  • Wysokość dochodu
  • Średnia ocen z roku 2014/2015
  • Osiągnięcia, zainteresowania
  • Zaangażowanie społeczne
  • Wyjątkowa sytuacja Kandydata

Na co stypendium?

Stypendysta może przeznaczyć otrzymane stypendium na np.: zakup książek, opłaty za kursy, dojazd na kursy, programy komputerowe, wyżywienie i ubrania, pomoce naukowe, sprzęt lub ubranie sportowe, pomoce do twórczości artystycznej lub inne sprzyjające rozwojowi wiedzy i talentów Stypendysty.

Pytania?

Skontaktuj się z Organizatorem:

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – warka@stowarzyszeniewarka.pl

Agata Sotek – koordynator projektów, asotek@stowarzyszeniewarka.pl, tel. 504 968 412

Lokalny Fundusz Stypendialny realizowany jest przy wsparciu finansowym Fundacji St. Batorego, Samorząd Miasta i Gminy Warka, lokalnych firm i osób przekazujących 1% podatku. Projekt wspierają Partnerzy: Dworek na Długiej, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z gminy Warka.

Udostępnij:
← Do Sienna po awans! Robota, robota i jeszcze raz... robota →

Dodaj komentarz