Żegnamy Annę Kornatek

Żegnamy Annę Kornatek

20 września odeszła na zawsze Anna Kornatek – wieloletnia dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, archeolog i muzealnik, regionalistka i społeczniczka, osoba, która na zawsze wpisała się w historię Warki. 

Anna Teresa Kornatek – ur. 29 października 1942 r. w Lublinie, w domu Heleny z Rudnickich i Henryka Przewoźników. Tam też ukończyła studia z archeologii Polski na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej.

W 1964 r. ukazała się drukiem jej pierwsza publikacja „Osada w Krasiczynie, pow. Przemyśl.” Z Warką związała ją nie tylko praca zawodowa, ale nade wszystko rodzina, którą założyła wraz z Tadeuszem Kornatkiem w 1965 r. W lipcu 1966 r. rozpoczęła pracę w nowopowstającym Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce pod kierunkiem pierwszego dyrektora Olgierda Puciaty. Na stałe została zatrudniona od stycznia 1967 r. jako asystent muzealny. Razem z Olgierdem Puciatą organizowała pierwszą ekspozycję stałą pałacu Pułaskich. Szybko włączyła się do pracy społecznej, działając w Radzie Narodowej i Towarzystwie Miłośników Miasta Warki. W latach 1969 – 2004 pełniła funkcje najpierw wiceprezesa, a następnie prezesa towarzystwa. Od 2004 r. piastowała tytuł Prezesa Honorowego. W 1974 r. ukończyła kurs organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej muzealnictwa, zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Opracowała wówczas „Założenia programowe Muzeum Emigracji Polskiej w Warce-Winiarach”.

W latach 70. opublikowała kilka znaczących dla historii Warki i regionu prac: m.in. „Skarb z Krobowa pow. Grójec”, „Pradzieje Warki i okolic”, „Rzemiosło wareckie w XIV – XVIII wieku”, przewodnik „Warka i okolice”. Od 1 stycznia 1974 r. do 2 kwietnia 2004 r. zarządzała wareckim muzeum, najpierw jako kierownik, a następnie dyrektor.

Od początku pracy zawodowej Anna Kornatek publikowała artykuły w prasie lokalnej, wydawała katalogi wystaw, opracowania na temat działalności muzeum i regionu. Zorganizowała szereg wystaw czasowych: historycznych, literackich i plastycznych, wiele o tematyce emigracyjnej. Organizowała sesje naukowe i popularno-naukowe, koncerty, wieczory dyskusyjne, konkursy i lekcje muzealne dla wareckiej młodzieży. Była inicjatorką i organizatorem plenerów dla artystów plastyków, które odbywały się w Warce od 1974 do 2000 roku. Odbyła zagraniczne podróże służbowe do Francji, Holandii  i USA. W latach 1985-87 podjęła się remontu zabytkowego domu mieszczańskiego z I poł. XIX w., przy ul. Długiej w Warce, w którym następnie zorganizowała Muzeum Historii Warki – oddział Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. W maju 1998 r. rozpoczęła redakcję miesięcznika społeczno-kulturalnego „Echo Warki”, na łamach którego publikowała artykuły dotyczące działalności muzeum, historii Warki oraz życia kulturalnego i społecznego miasta. Pod jej redakcją ukazały się 73 numery pisma (do 1 kwietnia 2004 r.)

Za pracę naukową i zasługi dla kultury w regionie warecko-grójeckim i województwie radomskim otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W 1973 r. została uhonorowana złotą odznaką „za zasługi dla woj. warszawskiego”, a w 1978 r. odznaką dla „Zasłużonego działacza kultury”. W roku 2005 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał jej za wieloletnią pracę w muzealnictwie polskim Brązowy Medal Gloria Artis.

Wareckiemu muzeum poświeciła Anna Kornatek prawie całe swoje życie. Przepracowała tu 37 lat, a przez 30 lat była jego dyrektorem. Przeprowadziła muzeum przez meandry nowych dziejów, przez stan wojenny i zmieniające się podziały administracyjne kraju. Kształtowała wizerunek instytucji i miasta Warki wśród odwiedzających Winiary Polaków i Amerykanów. Na tych podwalinach mogliśmy zbudować „nowe muzeum”. Dziś Anna Kornatek zamyka za sobą drzwi ziemskiej wędrówki. My dziękujemy za jej pracę na rzecz Muzeum, Miasta, Powiatu Grójeckiego, Regionu i Polski. Na zawsze pozostawiła wiele zapisanych kart historii wareckiego muzeum.

 

Niech strofy ukochanego przez Nią poety  Ks. Pawła Heintcha, będą naszą modlitwą i ostatnim pożegnaniem:

MODLITWA

Jestem. Pod mroźną kopułą

Czekam na boży przylot

I patrzę, jak czarne drzewa

Ku białej ciszy się chylą.

 

I drżę, jak gwiazdy nade mną,

Choć w uszach szumi mi cisza,

Bym Boga, gdy ku mnie podejdzie,

Cichszego od ciszy, usłyszał.

 

I piszę sczerniałą dłonią

na śniegu świetliste grypsy,

by je w przelocie porywał

siódmy anioł Apokalipsy.

 

Aniołami mnie nie przerażaj,

Słońcem mi pieśni rozjaśnij,

Dłoń mi podaj przez gwiazdy

I prawdą jasną radź mi.

 

Tyś mi dał światło, bym patrzył

I dzieło Twoje oglądał

A ja Cię wmodliłem w me pieśni

Płonące na horyzontach.

 

Ty jesteś nieśmiertelny.

Ja w proch rozsypię się niebu.

Pozwól mym słowom mijać

Dzwony mojego pogrzebu.

 

Niech idą za moją trumną

Zwartą, mocną kolumną.

Niech czyjeś usta,

Poza mną, poza nami,

Będą moimi ustami.

 

Spoczywaj w pokoju.

Dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego Iwona Stefaniak

wraz z Zespołem Pracowników

 

Pożegnanie Ś. P. Anny Kornatek wygłoszone przez dyrektor Muzeum w dniu pogrzebu 23 września, w kościele pw. Św. Mikołaja w Warce.

Udostępnij:
← Szkoła muzyczna w Warce! WARG... eliminacje do Mistrzostw Polski →

Dodaj komentarz