To był rok księdza Ciemniewskiego

To był rok księdza Ciemniewskiego

W dniu 9. grudnia 2012 r. odbyła się uroczystość zakończenia Roku Księdza Marcelego Ciemniewskiego oraz działalności Komitetu Organizacyjnego Obchodów 150. Rocznicy Urodzin i 85. Rocznicy Śmierci Ks. Marcelego Ciemniewskiego.

Na grobie księdza przed mszą św. dziękczynną przedstawiciele komitetu organizacyjnego, instytucji samorządowych, organizacji społecznych oraz darczyńcy złożyli kwiaty i zapalili znicze. Modlitwę za duszę zasłużonego księdza poprowadził ks. Daniel Malinowski z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Pogoda tego dnia była wyjątkowa mroźna, poprzedzona opadami śniegu, więc niedawno odnowiony nagrobek trzeba było wcześniej odśnieżyć. Udekorowany świeżymi kwiatami i wiązankami zabytkowy pomnik nagrobny jaśniał szczególnym blaskiem na tle przykrytych białym puchem grobów i alejek cmentarnych, jakby uśpionych pod zimową szatą. To widoczny znak, jak w Warce czci się pamięć ważnych dla tej społeczności ludzi.

Uroczysta msza św. koncelebrowana z udziałem ks. kanonika Grzegorza Krysztofika – proboszcza wareckiej parafii Matki Bożej Szkaplerznej i dwóch wikariuszy rozpoczęła się po zmroku, o godz. 18.00. W liturgii słowa, procesji z darami oraz w modlitwie wiernych wzięli czynny udział członkowie komitetu, co podkreśliło podniosłość tej uroczystości.

Dziękowano Bogu za dobrze wykorzystany czas obchodów rocznic związanych z ks. prałatem Marcelim Ciemniewskim, polecano też opiece bożej cały komitet organizacyjny oraz  modlono się w intencji darczyńców i za dusze osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej dnia 10. kwietnia 2010 r.

W swojej homilii ks. proboszcz nawiązał do słowa bożego ukazując zadania jakie stoją przed wiernymi w czasie adwentu –  w okresie duchowego przygotowania się do przyjścia na świat  Jezusa Chrystusa. Podkreślił potrzebę wypełniania  duchowych niedostatków, będących przeszkodą na drodze do jedności z Bogiem a jednocześnie konieczność pozbywania się wszelkich przywar ludzkich, nad którymi ubolewał też w swoich pismach śp. ksiądz Marceli Ciemniewski.

Po mszy świętej, państwo Maria i Andrzej Gutowie , inicjatorzy powołania komitetu, wraz z ks. proboszczem wręczyli pisemne podziękowania w postaci pięknych dyplomów darczyńcom, osobom kwestującym na wareckim cmentarzu w święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny  oraz członkom komitetu. Imienna lista najbardziej hojnych darczyńców znalazła się w okolicznościowym folderze opracowanym przez państwa Gutów i wydanym przez Dworek na Długiej w Warce.

Po części  oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w której przybliżono zgromadzonym wybrane fragmenty „Gawęd Wieczornych” – pierwszego lokalnego pisma założonego przez  ks. Marcelego, z których można dowiedzieć się o codziennym życiu miasta, jego problemach, ludzkich charakterach, ułomnościach lub zasługach ówczesnych mieszkańców. Czytane przez Marię Gut i Grzegorza Paczkowskiego fragmenty „Gawęd” przeplatane były patriotycznymi piosenkami z akompaniamentem gitarowym, wykonanymi przez przewodniczącego komitetu i artystę w jednej osobie, Andrzeja Guta. Występ został nagrodzony owacją na stojąco. Widać było, że zapadł głęboko w serca i ożywił ducha lokalnego patriotyzmu widowni zgromadzonej w parafialnym kościele. Na koniec członkowie komitetu i najwytrwalsi darczyńcy zrobili sobie wspólne zdjęcie do kroniki. Zaś sam komitet organizacyjny spotkał się na herbacie i ciastku u księdza proboszcza, kończąc tym samym miłą i owocną całoroczną współpracę.

Trzeba podkreślić, że największą zasługę w zorganizowaniu i prowadzeniu obchodów rocznicowych wniosło znane w lokalnym środowisku z działalności społecznej małżeństwo wymieniane, nie bez powodu, kilkakrotnie w tym artykule.

Komitet rozpoczynał i kończył działalność w trochę zmienionym składzie. Ostatecznie pozostały do końca osoby najbardziej oddane sprawie: Andrzej Gut – przewodniczący, Danuta Sadowska – wiceprzewodnicząca, Maria Gut – sekretarz, Grażyna Kijuc – skarbnik, Andrzej Zaręba – członek Zarządu, s. Rafaela Rusin, Zbigniew Strus, Waldemar Tereszkiewicz, Andrzej Niemirski, Maria Bieńkowska. Nad  całością prac komitetu czuwał ks. Grzegorz Krysztofik – proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Osiągnięto wszystkie cele, które sobie założono. Na wniosek komitetu Rada Miejska ustanowiła rok 2012 Rokiem Ks. Marcelego Ciemniewskiego oraz nadała Miejsko–Gminnej Bibliotece Publicznej w Warce imię ks. Marcelego Ciemniewskiego. Zorganizowano wystawę poświęconą postaci księdza i zaprezentowano ją w obu wareckich kościołach, w Urzędzie Miejskim oraz kilku szkołach. W dniu 22 kwietnia 2012 r. odsłonięto w kościele parafialnym Matki Bożej Szkaplerznej tablicę poświęconą księdzu Marcelemu „wareckiemu proboszczowi, gorliwemu kapłanowi, żarliwemu patriocie i miłośnikowi Warki”. Najkosztowniejszym wyzwaniem dla komitetu było odrestaurowanie zabytkowego nagrobka. Na powyższe przedsięwzięcia komitet organizacyjny pozyskiwał środki poprzez sprzedaż cegiełek i wpłaty na specjalne konto.

Ta udana inicjatywa daje nadzieję na jeszcze większą mobilizację społeczeństwa dla podobnych przedsięwzięć w niedalekiej przyszłości.

Andrzej Niemirski  

Zobacz galerię zdjęć na:  http://dworek.warka.pl/to-byl-rok-ksiedza-ciemniewskiego/

Lista darczyńców:

 • Parafia Matki Bożej Szkaplerznej z księdzem proboszczem Grzegorzem Krysztofikiem i wikariuszami
 • Ks. Stanisław Dobkowski Dziekan Warecki, proboszcz parafii św. Mikołaja w Warce
 • Siostry Sercanki przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce
 • Dworek na Długiej
 • Urząd Miejski w Warce
 • Zakład Usług Komunalnych w Warce
 • Starostwo Powiatowe w Grójcu
 • Monika i Włodzimierz Przybylscy Przedsiębiorstwo wielobranżowe Prima
 • Anna i Sławomir Jóźwiccy – Apteka
 • Spółdzielnia Rzemieślnicza w Warce
 • Grzegorz Więckowski – KLONDAIK
 • Zbysław Zatorski P.U.H.U. Handel Obwoźny
 • Monika i Jarosław Wołosowie – Kancelaria Prawnicza
 • Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego  w Warce
 • Andrzej Niemirski NZOZ Zdrowa Rodzina w Warce
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Warce
 • Bank Spółdzielczy w Warce
 • Czesław Czechyra Poseł RP
 • Janina i Stanisław Tarczyńscy  – Apteka
 • Zajazd na Winiarach
 • Apteka Warecka
 • Monika Lechowicz – Kancelaria Notarialna
 • Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
 • Grażyna Wojtas – Księgarnia Szkolna
 • Stefania i Arkadiusz Dębowscy – Eurodom
 • Elżbieta i Jan Pomianowie
 • Ewa i Henryk Fudeccy
 • Danuta Fejkowska Kwiaciarnia ORCHIDEA
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Warce
 • Teresa Tulo
 • Iwona i Włodzimierz Dąbrówkowie
 • Tadeusz Paprocki
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Warki
 •  Małgorzata i Waldemar Tereszkiewiczowie
 • Małgorzata i Artur Kaczmarkowie
 • Joanna i Krzysztof Szczepanikowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im K. Pułaskiego w Warce
 • Maciej Dobrzyński
 • Andrzej Zaręba
 • Teresa Knyzio
 • Bogdan Gancarz
 • Dorota Kreczmańska
 • Barbara i Dariusz Gizkowie
 • Halina i Władysław Boguccy
 • Wacława Gutkowska
 • Ryszard Koncki
 • Grzegorz Przybylski
 • Anna i Paweł Strusowie
 • Dariusz Kwaśnik
 • Mirosława Matulka
 • Leszek Kałuża
 • Zdzisław Antoszewski
 • Barbara i Jerzy Staniszewscy
 • Marianna i Zenon Staniszewscy
 • Danuta Sadowska
 • oraz pozostałe osoby, które zakupiły okolicznościowe cegiełki i wsparły inicjatywę podczas pierwszej kwesty na wareckim starym cmentarzu.
Udostępnij:
← Tworzenie kosmetyków naturalnych w Dworku Zimowisko dla dzieci z terenów klęsk żywiołowych →

Dodaj komentarz