Zielone światło dla wareckich dróg

Zielone światło dla wareckich dróg

Analizując najważniejsze inwestycje zaplanowane na rok 2016 w budżecie gminy Warka nie można przeoczyć działań z zakresu modernizacji dróg.

Położenie akcentu na realizację zadań w szeroko rozumianej komunikacji wiąże się z zaangażowaniem znacznych środków, dlatego cieszy fakt, iż do wypełnienia tych celów Samorząd Gminy Warka pozyskał środki zewnętrzne z funduszy regionalnych i rozwojowych.

Droga nr 731 (ul. Bielańskiej i Batalionów Chłopskich)

Dzięki staraniom Samorządu Gminy Warka Urząd Marszałkowski w budżecie na 2016 rok przeznaczył aż 10 mln na modernizację drogi 731 (tj. ulic Bielańskiej i Batalionów Chłopskich) na odcinku 3,2 km.

Zaplanowany remont zakłada budowę drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Jest to więc kolejna dobra wiadomość nie tylko dla kierowców, ale też dla miłośników rowerów, bo po zakończeniu tej inwestycji w gminie przybędzie ponad 3 km ścieżki rowerowej, co pozwoli w sposób bezpieczny, na trasie odizolowanej od ruchu drogowego, uprawiać ten sport.

Ulica Cmentarna wraz z łącznikiem do ul. Ledóchowskiego

W 2016 roku Gmina przystąpi do realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Inwestycja obejmuje modernizację ulicy Cmentarnej i łącznika z ulicą Ledóchowskiego. Zakładane wsparcie z ww. programu to kwota 576 954 zł.

Niewątpliwie jest to ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Dzięki niej zostanie zakończona organizacja komunikacji wokół cmentarza. Projekt zakłada budowę chodnika po obu stronach ulicy, co będzie możliwe dzięki przesunięciu drogi w stosunku do obecnej lokalizacji i łącznika ze ścieżką rowerową przez kanał wodny prowadzący z ulicy Cmentarnej na Ledóchowskiego.

Wymienione modernizacje infrastruktury drogowej otrzymają znaczne wsparcie z funduszy zewnętrznych, ale gmina nie ogranicza się tylko do inwestycji wysoko dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Drogi na os. Winiary

Na liście zadań są również projekty w całości sfinansowane ze środków własnych gminy. Taką inwestycją jest przeprowadzenie drugiego etapu budowy dróg na Winiarach obejmującego ulice Chylińskiego, Kusocińskiego, fragment Dominikańskiej, Gajewskiego i fragment ulicy Parkowej.

Źródło danych: Urząd Gminy Warka

Redakcja „Kuriera Wareckiego”

inwestycje drogowe gotowe

Udostępnij:
← ZUK zrealizuje kolejną bardzo ważną inwestycję w Gminie Warka Moderato podbija Warszawę →

Dodaj komentarz