Oj, Działo się Lokalnie w 2015 roku!

Oj, Działo się Lokalnie w 2015 roku!

Na terenie gminy Warka już od 10 lat funkcjonuje Program „Działaj Lokalnie”. Ta inicjatywa na stałe zapisała się w świadomości mieszkańców i jednocześnie ma szanse się rozwijać dzięki aktywnemu sprzyjaniu wareckiego samorządu oraz pomocy biznesu i osób indywidualnych. Ideą programu „Działaj Lokalnie”, który organizuje Stowarzyszenie W.A.R.K.A., jest pobudzenie do oddolnego działania mieszkańców małych społeczności na terenie naszej gminy.  Do konkursu o dotację przystępują m.in. organizacje pozarządowe, sołectwa, grupy nieformalne np. seniorów. Dzięki „Działaj Lokalnie” liderzy uczą się, przy wsparciu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. pisać, zarządzać, promować i rozliczać projekty. W tym roku wsparto rekordową liczbę inicjatyw z Warki – bo aż siedem. Rezultatami są pobudzone do działania społeczności  w Warce, Starej Warce, Ostrołęce, Bończy, Michalczewie, Laskach i Nowej Wsi. Powstały miejsca spotkań, odbyły się pikniki, mieszkańcy zdobyli nowe umiejętności i mieli okazję do niecodziennych aktywności, które dały im dużo satysfakcji i z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłości.

Przedstawiamy zrealizowane projekty.

  1. Projekt „”Zgrajmy się!” – Spotkania z grami planszowymi” zrealizowany przez WARG – Warecki Klub Gier Planszowych i Fantastyki:

Cel projektu: zintegrowanie i aktywizacja mieszkańców gminy oraz zachęcenie ich do kreatywnego spędzania wolnego czasu, poprzez cykl spotkań z grami planszowymi.

Działania: W ramach „Zgrajmy się” zorganizowany został cykl spotkań, podczas których można było zagrać w różne gry planszowe. M.in. przygotowano prezentację historycznych gier planszowych przy okazji Nocy Muzeów w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. W trakcie tego wydarzenia realizatorom projektu udało się nawiązać kontakt i współpracę z przyszłymi wolontariuszami. Odbyła się również druga edycja konwentu WARCON. W trakcie imprezy członkowie klubu zaprezentowali swoje zasoby tj. 50 gier z biblioteki klubu, gry które zostały zakupione w ramach realizacji projektu oraz własne kolekcje. W trakcje konwentu rozegrane zostały 2 turnieje gier. Szacuje się, że w konwencie udział wzięło ok 250 osób. Ostatnim elementem był udział WARG w piknikach organizowanych przez Dworek na Długiej – była to świetna okazja do zaprezentowania się przed większą publicznością i zachęcenia do grania w gry planszowe.

01 - WARG 02A

  1. Projekt „Zawsze razem na powietrzu i pod dachem” zrealizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stara Warka:

Cel projektu: Aktywizacja mieszkańców wsi Stara Warka, zaangażowanie w działania na rzecz swojej wsi, zacieśnienie więzi i zachęcenie do wspólnego, aktywnego spędzania czasu poprzez zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej.

Działania: W ramach projektu utworzono miejsce do spotkań mieszkańców na świeżym powietrzu. Projekt zaczął się od wspólnego uprzątnięcia przez mieszkańców terenu wokół świetlicy wiejskiej. Była to także motywacja do oczyszczenia i pomalowania ogrodzenia wokół terenu świetlicy. Mieszkańcy wspólnymi siłami przygotowali teren pod wiatę by następnie dokonać jej montażu. Zadbano również o wykonanie bezpiecznego miejsca na ognisko. Po ukończeniu wszystkich prac mieszkańcy wsi zorganizowali piknik rodzinny w nowej wiacie, który był zwieńczeniem całego projektu.

02 - STARA WARKA 01

  1. Projekt „Mamy lokal – i co dalej?” zrealizowany przez Grupę współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrołęce:

Cel projektu: pobudzenie do życia niedawno wyremontowanej świetlicy w budynku OSP w Ostrołęce, a tym samym zintegrowanie lokalnej społeczności z Ostrołęki i wsi położonych w jej pobliżu, zarówno dorosłych, młodzieży jak i dzieci.

Działania: Mieszkańcy 4 miejscowości: Grażyna, Pilica, Ostrołęka i Niwy Ostrołęckie postanowili zadziałać i wyzwolić społeczną energię na rzecz lokalnej społeczności i w ramach realizacji projektu zorganizowali 3 wydarzenia: Piknik Rodzinny „Jedzmy zdrowo”, Spotkanie Rodzin Wiejskich oraz Święto Jabłka. W trakcie tych spotkań odbyły się warsztaty kulinarne promujące regionalne produkty, warsztaty z dietetykiem, konkursy muzyczne, kulinarne i sprawnościowe. Realizacja projektu umożliwiła doposażenie świetlicowej kuchni w zastawę stołową i niezbędny sprzęt kuchenny.

03 - OSTROLEKA 01

  1. Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch…” zrealizowany przez Grupę inicjatywną przy Świetlicy w Laskach:

Cel projektu: promowanie wśród dzieci i młodzieży w Laskach pozytywnych postaw społecznych i  stworzenie warunków do aktywnego ruchowo spędzania wolnego czasu na terenie świetlicy w Laskach.

Działania: W ramach projekt przystosowano wnętrza świetlicy w Laskach do zajęć sportowych – w ramach remontu położono m.in. panele i pomalowano ściany. Przygotowano również teren wokół świetlicy na boisko piłkarskie. Organizatorzy na zakończenie projektu zorganizowali piknik sportowy z Turniejem Dzikich Drużyn. Docelowo na nowopowstałym boisku będą odbywały się cyklicznie treningi, a w sali warsztaty taneczne dla młodzieży i dzieci z osiedla w Laskach.

04 - LASKI 01

  1. Projekt „Zatańczmy jak za dawnych lat” zrealizowany przez Klub Seniora „Młodzi Duchem” z Michalczewa:

Cel projektu: aktywizacja seniorów ze wsi Michalczew oraz z jej okolic, przez zorganizowanie warsztatów i spotkań tanecznych lokalnej społeczności.

Działania: Seniorzy zorganizowali warsztaty muzyczno-taneczno-folklorystyczne w skansenie w Łowiczu. Zdecydowali się zorganizować je właśnie tam ze względu na to, że założyciel ich parafii pochodził z Łowicza i to on wzbudził w nich zainteresowanie tym regionem Polski. W warsztatach wzięli udział – na zaproszenie michalczewskiej grupy – także w ramach integracji,  seniorzy z innych grup seniorskich z powiatu grójeckiego. Kolejnym działaniem była organizacja potańcówki z ogniskiem. Zabawie towarzyszyły m.in. pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez OSP Warka, pokaz sprzętu strażackiego, występ chóru z Chynowa i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży.

05 - MICHALCZEW 03

  1. Projekt „Przez gotowanie lepsze poznanie” zrealizowany przez Gospodynie z Nowej Wsi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi:

Cel projektu: pobudzenie, zaktywizowanie i integracja kobiet z Nowej Wsi do działania na rzecz własnego rozwoju poprzez zorganizowanie zajęć kulinarnych.

Działania: Głównymi organizatorkami projektu były gospodynie z Nowej Wsi. Swoje działania zaczęły od zadbania o wspólny teren tj. zajęły się uprzątnięciem miejscowej remizy i terenu wokół niej, a także przystosowały kuchnię do swoich potrzeb. Po przygotowaniu miejsca do pracy rozpoczął się cykl spotkań – warsztatów kulinarnych. Tematyką dwóch pierwszych spotkań było: przygotowywanie dżemów, konfitur i kompotów z sezonowych owoców. Trzecie z kolei spotkanie odbyło się z udziałem dietetyka, Podczas czwartego spotkania Gospodynie z Nowej Wsi piekły ciasta i ciasteczka oraz uczyły się dekoracji cukierniczej. Na piątym spotkaniu przygotowywane były dania obiadowe – barszcz czerwony z krokietami i kapustę z grochem. Kolejne dwa spotkanie poświęcone były tematowi kiszenia różnych produktów. Na ósmym spotkaniu Panie uczyły się piec chleb. Finałem projektu było Święto Kultury Regionalnej, gdzie Gospodynie zaprezentowały się tworząc stoisko z domowymi przysmakami.

06 - NOWA WIES 02

  1. Projekt „Najpiękniejsza z(e) Wsi” zrealizowany przez Inicjatywę Na Rzecz Pięknego Końca Świata z Bończy:

Cel projektu: Podniesienie poziomu estetycznego wsi i utworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców wsi i  okolic Bończy.

Działania: W ramach projektu udało się zbudować mini boisko oraz przygotować trasę do nordic-walking’u. W pracach brali udział mieszkańcy, dla których działanie stało się okazją do wspólnego spędzenia czasu. Wspólny wkład pracy podniósł znaczenie wartość samych efektów w oczach mieszkańców. Poczuli się współautorami działań, włożyli wiele wysiłku w wykonane prace i co ważne dziś, wspólnie dbają o stworzone przez siebie dobra. Kolejnym elementem realizowanego projektu była organizacja pikniku wiejskiego, na którym mieszkańcy wsi mogli wspólnie spędzić czas ze sobą, poznać się lepiej, zintegrować oraz poczuć się jednością. Dodatkowo – ośmieleni aktywnością młodszej grupy mieszkańców – seniorzy z Bończy zorganizowali się w Klub Seniora „Seniorzy Preferują Aktywność” z Bończy i przygotowali występ artystyczny, który zaprezentowali podczas pikniku wiejskiego oraz aktywnie brali udział w konkursie kulinarnym, który odbył się w ramach pikniku.

 07 - BONCZA 01

Zespół Stowarzyszenia W.A.R.K.A. składa podziękowanie w imieniu własnym i realizatorów projektu dla wszystkich instytucji, firm i osób indywidualnych, dzięki którym możliwe było wyzwolenie społecznej energii i zadbanie o ważne sprawy mieszkańców małych społeczności w Gminie Warka.

Poniżej prezentujemy Partnerów „Działaj Lokalnie” 2015. W najbliższych dniach zaprezentujemy na łamach portalu warka24.pl bardziej szczegółowo poszczególnych z nich.

08 - pPartnerzy DL zm

Udostępnij:
← 5 minut dla morsów Ruszyły Ferie w Warce 2016! →

Dodaj komentarz