Wszyscy jesteśmy pacjentami

Wszyscy jesteśmy pacjentami

Poniżej prezentujemy rozmowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce Waldemarem Derkaczem, która ukazała się w 2 numerze „Kuriera Wareckiego”.

Prowadzona przez Pana placówka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców całej gminy. Z usług SPZOZ korzysta ok. 16 tysięcy pacjentów. Stąd nasze pytanie o kondycję przychodni.

Warunki funkcjonowania i finansowania naszej placówki w prosty sposób przekładają się na komfort życia mieszkańców. Jako dyrektor SPZOZ dokładam wszelkich starań,  żeby działała sprawnie i efektywnie. Bolączką dla naszej placówki jak dla większości zakładów opieki zdrowotnej w kraju jest niewystarczająca pula środków kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ograniczenia, które utrudniają nasze działania wynikają
z niskich kontraktów z Funduszem, które nie zabezpieczają wszystkich potrzeb pacjentów. Najlepszym tego przykładem może być nasza znakomicie wyposażona pracownia fizjoterapii, jej wykwalifikowani pracownicy którzy nie mogą przyjąć większej liczby pacjentów ze względu na niski kontrakt z NFZ.

Świadczycie Państwo usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ale coraz częściej słyszymy o prowadzonych działaniach profilaktycznych, czy SPZOZ angażuje się w takie działania?

W naszej palcówce prowadzimy programy Profilaktyki Chorób Układu Krążenia oraz  Profilaktykę Raka Szyjki Macicy. To bardzo ważne, że pacjenci bez rozpoznanych chorób układu krążenia, którzy w danym roku kalendarzowym są w 35, 40, 45, 50 bądź w 55 roku życia mogą po wypełnieniu ankiety i wykonaniu podstawowych analiz, podczas wizyty lekarskiej poznać ryzyko pojawienia się u nich chorób kardiologicznych i otrzymać właściwe zalecenia. W ramach prowadzonego przez nas programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy pacjentki mogą wykonać badanie cytologiczne na miejscu w Warce. Bliskość i dostępność prowadzonych działań profilaktycznych  ma znaczący wpływ na ilość osób korzystających z tej możliwości zwłaszcza w połączeniu z ogólnopolskimi kampaniami  promującymi tego typu badania.

Czy poza podstawowym zakresem opieki medycznej nasz SPZOZ oferuje również inne  usługi?

Od dawna mieliśmy ambicje aby nasza placówka oferowała bogatszy zestaw usług  medycznych. Chcieliśmy, by nasi pacjenci mogli być diagnozowani i leczeni przez lekarzy specjalistów. W naszej przychodni na zasadach komercyjnych przyjmują kardiolog dr hab. n. med. Marek Postuła, neurolog dr Wojciech Niemirowski, ginekolog lek. med. Katarzyna Wróblewska. Prowadzimy rozmowy ze specjalistą urologiem, mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się uruchomić również i tę poradnię.

Jaki jest koszt takiej wizyty?

Cena za wizytę u lekarza specjalisty jest skalkulowana na poziomie 90 zł i jak potwierdzają nasi pacjenci nie jest ona wygórowana. Kwota ta w zasadzie pokrywa tylko nasze koszty, na usłudze specjalistycznej opieki prawie nie zarabiamy, prowadzimy ją z myślą o naszych pacjentach i ich łatwiejszym dostępie do tego rodzaju opieki medycznej. Zwróćmy uwagę, jakim udogodnieniem dla pacjentów jest możliwość udania się na wizytę do specjalisty u nas ma miejscu. Pamiętajmy, że wielu z naszych pacjentów, to osoby starsze, dla których  konieczność łączenia wizyty z odległą podróżą wiąże się z wieloma niedogodnościami i dodatkowymi kosztami.

Pacjenci widzą, że pomimo trudności placówka rozwija się i modernizuje.  Wiem, że zakupili Państwo nowy sprzęt na wyposażenie przychodni i planują dalsze inwestycje.   

W ubiegłym roku zakupiliśmy dwa nowe urządzenia do fizjoterapii: diatermię krótkofalową, która jest urządzeniem umożliwiającym wykonanie zabiegów z wykorzystaniem pola magnetycznego oraz aparat do sonoterapii i elektroterapii. Jedno z tych urządzeń jest zupełnie nowym
w gamie naszych aparatów, co pozwoli na udostępnienie pacjentom nowych zabiegów. Po wieloletnich staraniach przy wsparciu Samorządu Gminy Warka zamienimy stary wysłużony samochód na nowoczesną karetkę, która będzie służyła naszym pacjentom. Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej udało się nam przeprowadzić szeroki zakres prac remontowych i planujemy kolejne. Poprawiły się więc warunki lokalowe w SPZOZ-ie, pozwoliło to wygospodarować gabinety dla lekarzy specjalistów.

Zwracał  Pan uwagę na wykonane prace remontowe i dalsze plany. Czy może Pan określić zakres tych prac?

Staramy się systematycznie unowocześniać naszą placówkę. Planujemy dalsze prace remontowo-modernizacyjne budynku, mamy już przygotowaną dokumentację remontową  pomieszczeń „po starym pogotowiu”. Trwają prace nad projektem dalszej części i już niedługo, mamy nadzieję, że wydarzy się to w pierwszym kwartale tego roku, będziemy dysponowali kompletnym planem remontu budynku. Bezpośrednio po tym zamierzamy rozpisać przetarg na wykonanie modernizacji przychodni. Oczywiście zadanie chcemy wykonać w kilku etapach. Pierwszy obejmie remont pomieszczeń „po starym pogotowiu”, co da nam trzy nowe gabinety. W mojej ocenie środki, którymi będziemy dysponowali pozwolą nam na wykonanie prac w całej nowej części przychodni, czyli poradni dziecięcej i na pierwszym piętrze.

Inwestycje i zakupy oraz plany remontu budynków, wszystko to pochłania znaczne kwoty. W jaki sposób zdobywają Państwo środki na finansowanie prowadzonych projektów?

Staramy się pozyskiwać środki z funduszy zewnętrznych wspierających rozwój jednostek medycznych. Najczęściej wiąże się to z dofinansowaniem projektów z tych źródeł. Prowadzimy aktywną politykę w tym zakresie. Przygotowujemy projekty i startujemy w różnych konkursach grantowych. W ubiegłym roku złożyliśmy do Krajowego Funduszu Szkoleniowego wniosek o dofinansowanie szkoleń i uzyskaliśmy dofinansowanie, w ramach którego przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla naszych rejestratorek i pielęgniarek z obsługi pacjenta, kilka pielęgniarek zostało przeszkolonych z zakresu EKG oraz leczenia ran, jedna osoba rozpoczęła studia podyplomowe i po ich zakończeniu będzie diagnostą laboratoryjnym. Ponadto złożyliśmy duży wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych i ubiegamy się o fundusze europejskie w zakresie kompleksowego wdrożenia e-usług. Planowana kwota zwrotu wynosi 80% inwestycji.

Na początku naszej rozmowy zwracał Pan, uwagę na problemy finansowe SPZOZ. Jednak w dalszej części wywiadu zarysował się obraz placówki, co prawda borykającej się z niedogodnościami, ale sprawnie zarządzanej i rozwijającej się. Czy w codziennym funkcjonowaniu placówki pojawiają się jakieś inne trudności?

Zmagamy się z problemem zapewnienia niezbędnej liczby lekarzy, która pozwoli funkcjonować naszemu zakładowi sprawnie i zagwarantuje pacjentom właściwy poziom usług. Nie jest zadaniem łatwym namówić do współpracy nowych lekarzy, co jak zapewne Państwo wiedzą z mediów jest problemem ogólnopolskim. Pomimo tego staramy się zapewnić naszym pacjentom poziom usług i mam nadzieję, że z tego zadania właściwie się wywiązujemy.

Docierają do nas pytania od zaniepokojonych pacjentów, którzy pytają o doktor Julię Kawecką. Czy może Pan  to skomentować ?

Rzeczywiście, od stycznia Pani Doktor nie pełni dyżurów w naszej placówce. Dotychczasowa umowa z Panią doktor Kawecką obowiązywała do 31 grudnia 2015 roku do tej pory Pani doktor nie zdecydowała się na podpisanie nowej umowy, trwają rozmowy z doktor Kawecką i od ich wyniku zależy dalsza nasza współpraca.

Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące naszych mieszkańców pytania. Życzę Panu jak najwięcej sukcesów na niwie zawodowej, z korzyścią dla nas wszystkich – potencjalnych pacjentów.

Redakcja

Udostępnij:
← Babcia, Dziadek i Moderato! Fundusz sołecki w gminie Warka →

Dodaj komentarz