Konkurs Działaj Lokalnie 2016 już wkrótce

Konkurs Działaj Lokalnie 2016 już wkrótce

Już od 1 marca będą przyjmowane wnioski do Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie. Jeszcze w lutym odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne. W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, które chcą zrealizować projekt mający na celu aktywizację lokalnej społeczności. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2016 roku.

NABÓR: Wnioski będzie można składać online od 1 marca do 4 kwietnia 2016 r. poprzez Generator wniosków dostępny na stronie www.stowarzyszeniewarka.pl.

DOFINANSOWANIE: Maksymalna kwota dotacji może wynieść 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji  w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Planowana pula na dotacje 60.000zł.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ: Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego. Uwaga: w przypadku zamiaru składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie grupa ma obowiązek wcześniej zgłosić to do Organizatora. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Warka.

NA JAKIE PROJEKTY: Dofinansowanie będzie możliwe tylko na projekt, który jest szeregiem działań prowadzących do aktywizacji danej społeczności na rzecz dobra wspólnego tj. nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na jednorazową/jednodniową akcję.

WSPARCIE/DODATKOWE INFORMACJE: Szczególnie dla grup, które nie realizowały w ostatnich latach projektu Działaj Lokalnie:
• Spotkanie informacyjne: 24 lutego w godz. 15.00-16.30 w Dworku na Długiej w Warce, pt. „Czy mój projekt pasuje do Działaj Lokalnie” – jego celem jest przybliżenie założeń konkursu.
Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy pod nr tel. 504 968 412 lub mailowo asotek@stowarzyszeniewarka.pl 
• Pomocne dokumenty: Regulamin, wzór wniosku, informacje „Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku”, Przykładowo wypełniony wniosek w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE na www.stowarzyszeniewarka.pl
• Konsultacje indywidualne: od 02 marca do 23 marca po uprzednim umówieniu telefonicznym (konsultacje nie zastępują szkoleń)
• Kontakt w celu zgłoszenia na spotkanie/szkolenie/konsultacje: 504 671 770, 504 968 412, warka@stowarzyszeniewarka.pl
• Śledź nasz profil na facebooku: Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

REALIZACJA: Projekty trwające od 3 do 6 miesięcy będzie można realizować nie wcześniej niż od 15 maja i nie później niż do 31 grudnia 2016.

 

Udostępnij:
← Zakochaj się na nowo w… kulturze! Tenisiści stołowi do... Góry →

Dodaj komentarz