Gmina Warka gotowa do wdrożenia programu Rodzina500+

Gmina Warka gotowa do wdrożenia programu Rodzina500+

Gmina Warka z dniem 1 kwietnia przystąpi do wdrożenia programu Rodzina 500 plus.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin wychowujących dzieci. Sejm uchwalił, a Senat poparł bez poprawek ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program „Rodzina 500 plus”, która 17 lutego została podpisana przez Prezydenta RP.

Program skierowany będzie do rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.  Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie będzie wypłacać Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce. Wniosek o świadczenie należy składać w miejscu zamieszkania od 1 kwietnia 2016 r. MGOPS będzie miał maksymalnie trzy miesiące na wypłatę tego świadczenia co pozwoli uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca br., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku.

Według szacunków ewidencji ludności Urzędu Miejskiego wynika, że na terenie gminy Warka zameldowanych jest 3870 dzieci w wieku do 18 roku życia. Prace nad wdrożeniem programu 500 plus w Gminie Warka są bardzo zaawansowane. Do końca marca MGOPS będzie gotowy do obsługi mieszkańców.

Informacje na temat wdrożenia i realizacji programu 500 plus będą dostępne na stronie internetowej MGOPS www.mgops.warka.pl  

opr. Urząd Gminy

rodzina 500+ zm

Udostępnij:
← Szkolą działających lokalnie Pojedźmy razem na "Polską Noc Kabaretową" →

Dodaj komentarz