Szkolą działających lokalnie

Szkolą działających lokalnie

Obecnie trwa nabór do Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie, ale już teraz wnioskodawcy intensywnie myślą jak przekuć swoje społeczne, pełne energii pomysły w projekt, który w formie wniosku konkursowego będzie rywalizował o dotację. Jak zaplanować projekt, na czym polega diagnoza lokalna, jakie są najczęściej popełniane błędy – tego wnioskodawcy Działaj Lokalnie mogli dowiedzieć się na szkoleniu 2 marca w Chynowie, które zorganizowało Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Ośrodek Działaj Lokalnie.

Spotkanie zgromadziło ponad 20 osób z różnych grup nieformalnych i formalnych, młodzież, osoby dorosłe i seniorów z miejscowości objętych konkursem, czyli z gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Warka. Byli obecni przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, kół zainteresowań – bo w Działaj Lokalnie nie jest ważny temat, ale cel jakim jest aktywizacja lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego.

Na szkoleniu nie zabrakło wytycznych, jakie obowiązują w konkursie. Przypomnijmy: o dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne samodzielne i działające przy organizacji lub instytucji. Kwota dofinansowania to maksymalnie 6 tys zł. Projekty mogą być 3-6 miesięczne w okresie pomiędzy 15 maja a 31 grudnia.  Nabór wniosków potrwa do 4 kwietnia, wnioski można składać wyłącznie poprzez GENERATOR.

W Konkursie Działaj Lokalnie chodzi o projekty, które

  •     zakładają współdziałanie mieszkańców, do celów o charakterze dobra wspólnego,
  •    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, dążą do zmiany
  •    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  •    przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  •    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych

PREZENTACJA ze szkolenie dostępna jest w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE/KONKURS 2016

Zainteresowanych udziałem w Konkursie co roku przybywa, pojawiają się nowi wnioskodawcy, którzy zarażeni społeczną energią, chcą zaangażować również swoją lokalną społeczność. Cieszymy się, że grono odbiorców Programu Działaj Lokalnie cały czas się powiększa.

Program Działaj Lokalnie jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest on realizowany we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, wśród których jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Udostępnij:
← Mistrzowskie recytacje Gmina Warka gotowa do wdrożenia programu Rodzina500+ →

Dodaj komentarz