Niższy podatek rolny w gminie Warka

Niższy podatek rolny w gminie Warka

W roku 2016 stawka podatku rolnego w Gminie Warka dla gospodarstw rolnych wyniesie 134,37 zł od 1 ha gruntu rolnego. Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha został ustalona w wysokości 268,75 zł.

W porównaniu do stawek obowiązujących w roku poprzednim są to kwoty nieznacznie niższe. W roku 2015 było to odpowiednio 153,43 zł od 1 ha oraz – 306,85 zł. Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta.

Ustawa określa grunty podlegające opodatkowaniu jako sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Z podatku zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podatek nie będzie pobierany, jeśli wysokość nie przekroczy kosztów doręczenia przesyłki poleconej. Obecnie kwota ta wynosi 6,10 zł. Nowe zasady nakładają obowiązek zapłaty całości podatku rolnego w terminie I raty, jeśli jego kwota nie będzie przekraczać 100,50 zł.

 

Udostępnij:
← Cała szkoła czyta dzieciom Mistrzowskie recytacje →

Dodaj komentarz