Udana promocja wareckiego LO na Targach Edukacyjnych

Udana promocja wareckiego LO na Targach Edukacyjnych

Wielu młodych ludzi właśnie teraz podejmuje decyzje dotyczące dalszej formy kształcenia. Gimnazjaliści i ich rodzice stoją przed ważnym wyborem: na jaką szkołę się zdecydować? Jaką przyszłość budować? Z jakiej oferty skorzystać?

Na zaproszenie Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Marciniaka grupa uczniów, pod opieką silnego zespołu nauczycieli, zaprezentowała swoją szkołę – Liceum im. Piotra Wysockiego w Warce na Targach Edukacyjnych, które odbyły się w sobotę 12 marca 2016 roku. Byliśmy jedną z trzynastu szkół przybyłych tego dnia w gościnne progi gimnazjum.

Mieliśmy okazję zapoznać środowisko lokalne z dorobkiem i z sukcesami naszej placówki. Nad całością przygotowań czuwała troskliwie Dyrektor Wiesława Zielonka. O osiągnięciach naszych uczniów świadczyły nie tylko dyplomy i medale, ale także prezentacje multimedialne, odnoszące się do najciekawszych zdarzeń ostatniego roku. Młodzież przygotowała także plakat reklamowy z dość sugestywnym hasłem: „Wybierz Piotra, zanim Piotr wybierze Ciebie”. W kategorii „krótki metraż” goście Targów mogli zapoznać się  z filmem promującym „ Widelec”, którego humor rozbawiłby nawet Charliego Chaplina… Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kroniki szkoły, zwłaszcza te archiwalne. Niektórzy z odwiedzających odnajdywali na zdjęciach licealnej braci siebie, znajomych, rodziców, co podkreśla zakorzenienie wareckiego Liceum im. Piotra Wysockiego w tradycji lokalnej.

W atmosferze pikniku tak uczniowie, jak i nauczyciele, odbyli szereg rozmów z potencjalnymi kandydatami do LO w Warce. Rozmowy te były okazją dla obu stron, do rozpoznania swych oczekiwań i wyobrażeń związanych z edukacją i środowiskiem szkoły. LO im. Piotra Wysockiego przedstawiło w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2016/17 propozycje czterech klas o profilach: humanistycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-geograficznym oraz matematyczno-fizyczno-informatycznym.

Wśród ekspozycji stanowiska promującego LO w Warce szczególną uwagę skupiał, otrzymany przez placówkę w bieżącym roku szkolnym Certyfikat Wiarygodna Szkoła. Wyróżnienie to otrzymują szkoły, które cieszą się prestiżem, gwarantują bezpieczeństwo uczniom oraz prowadzą działania edukacyjno – wychowawcze na wysokim poziomie. Certyfikat został nadany w oparciu o uzyskane wysokie wyniki z egzaminów maturalnych i Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Zainteresowani uczniowie oraz ich rodzice otrzymali ulotki informacyjne dotyczące wareckiego LO, jak też zaproszenie na Dzień Otwarty w szkole, który odbył się 22 marca.

Wszystkim naszym sympatykom i przyjaciołom szkoły i Miasta życzymy roztropnego i szczęśliwego wyboru.

Opracowanie – LO Warka

Udostępnij:
← Wareccy harcerze zawiążą szczep Wędrówka słowno-muzyczna z zespołem „A My Tacy” →

Dodaj komentarz