Budowa dróg na osiedlu Winiary

Budowa dróg na osiedlu Winiary

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg – osiedle Winiary w Warce etap III”, w 2016r., planuje się zrealizować kompleksową budowę ulicy Ojca Rafała Chylińskiego, ulicy Janusza Kusocińskiego oraz fragmentu ulic Aleksandra Gajewskiego i Parkowej.

Zakres prac obejmuje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę ścieżek pieszo-rowerowych i chodników z kostki betonowej w ulicach Ojca Rafała Chylińskiego, Janusza Kusocińskiego i odcinku  ulicy Aleksandra Gajewskiego oraz budowę ścieżki pieszo – rowerowej we fragmencie ulicy Parkowej. Dodatkowo w ramach inwestycji, w bieżącym roku wykonana zostanie kanalizacja deszczowa we fragmencie ul. A. Gajewskiego oraz przykanaliki i wpusty uliczne w ulicach Janusza Kusocińskiego i Ojca Rafała Chylińskiego, do sieci kanalizacji deszczowej  wybudowanej w latach 2014 i 2015. W chwili obecnej trwa procedura przygotowywania postępowania przetargowego.

Urząd Miejski w Warce

 

Udostępnij:
← Będą duże zmiany przy starym wareckim cmentarzu Adaptacja "dwójki" dla potrzeb osób niepełnosprawnych →

Dodaj komentarz