Adaptacja „dwójki” dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Adaptacja „dwójki” dla potrzeb osób niepełnosprawnych

W najbliższym czasie odbędzie się remont sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Warce. Przewidywany koszt realizacji to 32 591,99 zł brutto. Gmina Warka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 50% ww. zadania  do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W chwili obecnej wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i w najbliższym czasie zostanie poddany ocenie merytorycznej i celowościowej przez zespół ds. weryfikacji wniosków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Urząd Miejski w Warce

 

Udostępnij:
← Budowa dróg na osiedlu Winiary Przebudowa drogi wojewódzkiej 731 →

Dodaj komentarz