Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP gminy Warka

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP gminy Warka

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych zakończyły się zebrania na których podsumowano 2015 rok oraz całą pięcioletnią kadencję.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych zakończył się okres podsumowania na walnych zebraniach nie tylko minionego 2015 roku, ale też kończącej się pięcioletniej kadencji. Odbycie walnych zgromadzeń jest obowiązkiem każdej OSP wynikającym ze statutu a także z ustawy prawa o stowarzyszeniach. Na zebraniach ustępujące zarządy przedstawiły realizację inwestycji, działania ratowniczo – gaśnicze, stan majątku i wydatki finansowe. Zebrania określiły plany dochodów na 2016 rok i zadania na najbliższą pięcioletnia kadencję. W planach tych dało się dostrzec, że nadrzędnym celem jest dalsza poprawa stanu gospodarności operacyjno–technicznej a więc utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektów strażnic, sprzętu oraz podniesienie wyszkolenia strażaków. W niektórych jednostkach podkreślano pilną potrzebę odmłodzenia stanów osobowych straży.

Po sprawozdaniach i po dyskusji komisje rewizyjne udzieliły absolutorium ustępującym zarządom. Wybrano przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Delegatów na Zjazd Gminny, który odbędzie się 5 czerwca 2016 r. w OSP Grzegorzewice.

We wszystkich dwunastu zebraniach wzięli udział: Marian Górski – Prezes Zarządu Oddz.Gm., Członek Zarządu Oddz. Pow., Henryk Fudecki – Komendant Gminny; Szymon Cieślak – v-ce Przew. Rady Miejskiej, Sekretarz Oddz. Gm. Ponadto w Zebraniach uczestniczyli: Dariusz Gizka – Burmistrz Miasta i Gminy Warka, Teresa Knyzio – z-ca Burmistrza, Teresa Bogumił – Skarbnik, Wojciech Kanarek – insp. Urzędu Miejskiego, Krzysztof Winek – v-ce Prezes Zarządu Oddz. Gm. Na kilku zebraniach obecni byli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Grójcu: st. bryg. Jacek Wichowski – Komendant Powiatowy, kpt. Daniel Wójtowicz, kpt. Grzegorz Michalski, asp. Cezary Matysiak, Wojciech Kłosiński – Czł. Zarządu Pow. w Grójcu.

Prezes Zarządu Gminnego Marian Górski w imieniu swoim oraz Komendanta Henryka Fudeckiego wręczał podziękowania dla Zarządów wszystkich OSP za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka za lata 2011 – 2015.

Goście na Zebraniach podkreślali dużą aktywność członków OSP na rzecz środowiska lokalnego i gminy Warka poprzez udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i lokalnych. Podkreślano bardzo duże zaangażowanie w pracach na rzecz obiektów strażnic oraz ich otoczenia. Bardzo wysoko oceniono udostępnianie strażnic nie tylko na cele statutowe, ale też na potrzeby społeczności lokalnych. Zarządy poszczególnych OSP zaakceptowały formę doskonalenia umiejętności strażackich podczas corocznych ćwiczeń na obiektach dużych zakładów pracy położonych na terenie miasta i gminy. Inną formą integracji członków OSP były coroczne zawody gminne w strzelectwie sportowym organizowanych wspólnie z KŻR LOK w Warce.

Na zebraniach zasygnalizowano najpilniejsze potrzeby w zakresie inwestycyjnym m.in. wymiana dachów, dalsze docieplanie budynków czy wymianę sprzętu – szczególnie wozów bojowych. Na wszystkich zebraniach podkreślano, że bez wsparcia finansowego ze strony Urzędu i Rady Miejskiej nie byłoby tylu inwestycji i zakupów. Wszystkich Druhów cieszy fakt, że corocznie Rada Miejska przeznacza na działalność OSP coraz większe środki finansowe.

W czerwcu br. zostaną wybrane nowe władze Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP w Warce oraz wybrani delegaci i przedstawiciele na Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego w Grójcu.

Władze wybrane na nową kadencję przedstawione są na poniższym rysunku.

Zarząd Oddz. Gminnego ZOSP RP w Warce

strazacy4

Udostępnij:
← Spotkanie z Kazimierzem Kochańskim w CEM Kulturalna dekada wybiła! →

Dodaj komentarz