Urząd Miejski w Warce funkcjonuje wzorowo

Urząd Miejski w Warce funkcjonuje wzorowo

Na przełomie lutego i marca bieżącego roku Gmina Warka została poddana rutynowej ocenie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zakresem kontroli zostało objęte wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w 2015 roku, szczególnie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, spraw obywatelskich oraz dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą „przebudowa ulicy Długiej oraz odcinków ulic: Cmentarnej i Wysockiego w Warce.

Gmina Warka otrzymała w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność –Rozwój – dotację w wysokości 1 205 000 zł. Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość wydatkowania wszystkich dotacji na łączną kwotę 5 527 300 zł.

Najwyższa Izba Kontroli nie wniosła zastrzeżeń i pozytywnie oceniła zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przez Gminę otrzymanych dotacji na realizację zbadanych zadań i prawidłowe ich rozliczenie.

Wszystkie procesy w urzędzie Miejskim w Warce zostały ocenione pozytywnie.

Udostępnij:
← I edycja Wareckiej Ligi Pływackiej 2016 za nami Otwarta szkoła w Nowej Wsi →

Dodaj komentarz