Inwestycje ruszyły

Inwestycje ruszyły

Rozbudowa ulicy Cmentarnej oraz budowa drogi od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego

Trwa rozbudowa ul. Cmentarnej obejmująca rozbudowę nawierzchni jezdni – wzmocnienie i poszerzenie, budowę chodników i ciągu pieszo rowerowego, budowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa wraz z posadowieniem osadników i separatorów oraz wykonany zostanie  przepust wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi i umocnieniem wylotów kamieniem polnym.

Inwestycja w 50% dofinansowana jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

160427 - Inwestycje 01 160427 - Inwestycje 02

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce

Równolegle na działce przy ul. Mostowej (teren stadionu miejskiego) prowadzone są prace związane z budową kompleksu lekkoatletycznego. W ramach zadania wykonane zostaną  bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach ”Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” i dofinansowaniu do 600.000,00 zł.

160427 - Inwestycje 03

Droga 731 (Warka-Białobrzegi)

W dniu 18 kwietnia Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozstrzygnął postępowanie przetargowe oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Warka–Białobrzegi, na odcinku o ponad 3 km długości, począwszy od przejazdu kolejowego na ul. Bielańskiej w Warce. Wyłoniony wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu. Samorząd Warki sfinansował dokumentacje projektową, koszty podziałów geodezyjnych i wykupu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję.

Zakres prac obejmie m.in. wzmocnienie istniejącej asfaltowej nawierzchni jezdni, budowę prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego, budowę lewostronnego chodnika, budowę zatok autobusowych, przejść dla pieszych z azylem w rejonie skrzyżowań, wybudowanie kanalizacji deszczowej.

Budowa dróg – osiedle Winiary w Warce

Trwa procedura wyboru wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Janusza Kusocińskiego, ulicy Ojca Rafała Chylińskiego oraz fragmentu ulicy Aleksandra Gajewskiego  oraz Parkowej”. Do konkursu wpłynęły 3 oferty.

Urząd Gminy

Udostępnij:
← Wyruszą na kwitnący szlak Dobrze powiedziane →

Dodaj komentarz