Zagrażający bezpieczeństwu budynek wyburzony

Zagrażający bezpieczeństwu budynek wyburzony

W poniedziałek 18 kwietnia  rozpoczęła się rozbiórka budynku tzw. „Klub Rolnika” przy ul. Bat. Chłopskich w Warce. Konieczność rozbiórki budynku była następstwem decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 22.12.2015 roku nakazującą Burmistrzowi Warki przystąpienie do rozbiórki i uporządkowania terenu w terminie do dnia 30.06.2016 roku

Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grójcu  dokonał oględzin budynku w terenie, podczas których stwierdzono, że nieużytkowany, nieposiadający instalacji obiekt jest w złym stanie technicznym – ma zniszczone kominy, widoczne spękania ścian nośnych i działowych, widoczne ugięcie stropu żelbetowego na piętrze, na suficie stropodachu widoczne zacieki świadczące o uszkodzonym pokryciu dachu, nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej i zagraża bezpieczeństwu przebywających w sąsiedztwie ludzi. Konsekwencją przeprowadzonej kontroli stanu technicznego budynku była w/w decyzja o nakazie rozbiórki.

Urząd Gminy Warka

Budynek Klubu Rolnika

Udostępnij:
← Dziś są nasze urodziny… 50-te Odsłonięcie tablicy ofiar katastrofy smoleńskiej →

Dodaj komentarz