Wiosenne Święto Jabłka w Nowej Wsi

Wiosenne Święto Jabłka w Nowej Wsi

14 kwietnia 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyło się Święto Jabłka.  Zorganizowane już po raz siódmy na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych wydarzeń, podkreśla bowiem związek tej placówki z lokalnymi tradycjami sadowniczymi i ogrodniczymi.

Naszą szkolną uroczystość zaszczycili obecnością: Pan Dariusz Piątkowski – Wicestarosta Grójecki, Pan Krzysztof Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Grójeckiego, Pan Zbigniew Getler – Kierownik Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej w Radomiu, Pan Sławomir Doliński – właściciel gospodarstwa „Szkółki Drzew Owocowych Dolińscy”.

Wszystkich gości powitała Pani Danuta Borowiec – Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego programu artystycznego, prezentującego wiosenne piękno grójeckich sadów. W dalszej części uroczystości odbyły się konkursy tematyczne, związane przede wszystkim z bohaterem dnia – czyli jabłkiem. Rangę konkursów podniosły atrakcyjne nagrody – dwie nawigacje samochodowe ufundowane przez Mazowiecką Izbę Rolniczą, trzy wysokiej klasy sekatory ufundowane przez Andrzeja i Sławomira Dolińskich, oraz gadżety reklamowe ufundowane przez Starostwo Grójeckie.

Konkurs „Jabłko w liczbach” przygotowała i przeprowadziła pani Maria Kocewiak – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Przybliżył on różne dane statystyczne, związane z produkcją sadowniczą w Polsce i Unii Europejskiej. Zwycięzcą tego konkursu został Przemysław Dziubiński z klasy II Technikum im. Tomasza Nocznickiego, kształcącego się w zawodzie technik ogrodnik. Nagrodą za pierwsze miejsce był wysokiej klasy sekator.

W kolejnym konkursie przygotowanym przez pana Jacka Domańskiego i panią Elżbietę Kapustę nauczycieli przedmiotów zawodowych – „Sadownicze jabłko szczęścia” – sprawdzano ogólne wiadomości z zakresu sadownictwa. Triumfatorem tego współzawodnictwa został Marcin Strulak z klasy II technikum ogrodniczego. Za swoją wiedzę został nagrodzony nawigacją samochodową i gadżetami reklamowymi od Starostwa Grójeckiego.

Do walki o tytuł Najlepszego Pomologa Szkoły przystąpiło pięciu uczniów z różnych klas Technikum im. Tomasza Nocznickiego, kształcących się w zawodzie technik ogrodnik. Zwycięzcą został Konrad Banasiewicz z klasy IV, który otrzymał nawigację samochodową i gadżety reklamowe od Starostwa Grójeckiego.

Swoimi wiadomościami wykazali się także uczniowie zgłębiający tajniki wiedzy technika ogrodnika, technika architektury krajobrazu, technika geodety, technika ekonomisty, technika obsługi turystycznej. W uniwersalnym konkursie wiedzy dla przedstawicieli wszystkich zawodów, w których aktualnie kształci się młodzież w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, przygotowanym przez panią Annę Glazer – Obłoczyńską, udział wzięły trzy drużyny. Wygrała drużyna żeńska – Natalia Sobocińska (reprezentująca zawód technik geodeta), Aleksandra Podsiadła (technik ogrodnik), Paulina Cupryjak (technik ekonomista) i Aleksandra Artychowska (technik architektury krajobrazu). Dziewczęta otrzymały słodką nagrodę.

Ostatnim, równie słodkim punktem tegorocznego Święta Jabłka w Nowej Wsi, było spotkanie zaproszonych gości z gronem pedagogicznym i rodzicami w szkolnej świetlicy i degustacja ciast z jabłkami. Była to również okazja do nieoficjalnych rozmów i podsumowania uroczystości.

Mgr Ewa Malowaniec

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi

Udostępnij:
← Różne różności na warsztaty decoupage Biegali, biegali i... będą biegać →

Dodaj komentarz