Pieniądze rozdane po raz 11

Pieniądze rozdane po raz 11

Dotacje Programu Działaj Lokalnie zostały rozdane już po raz 11. W tym roku na działania aktywizujące lokalne społeczności Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dzięki dobrej współpracy
z wieloma Partnerami przeznaczyło ponad 70 tys. zł. Inicjatywy z gminy Warka z tej puli pozyskały prawie 23 tys.

W sumie na terenie 5 gmin powiatu grójeckiego (Warka, Chynów, Grójec, Goszczyn i Jasieniec) przez 11 lat udało się już wesprzeć 220 projektów dotacjami o łącznej wartości ponad 820 tys. zł. (w 33 miejscowościach). W gminie Warka to już 62 projekty aż w 10 miejscowościach. Gratulujemy grantobiorcom 2016!

 

Gala wręczenia umów dotacyjnych odbyła się 18 maja w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.  W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało 18 projektów aktywizujących lokalne społeczności na terenie gmin: Warka, Grójec, Jasieniec oraz Chynów. W trakcie uroczystości umowy i certyfikaty dotacyjne społecznicy otrzymali z rąk samorządowców, którzy wspierają Program Działaj Lokalnie już od wielu lat. Następnie grantobiorcy zaprezentowali swoje projekty.

W Gminie Warka od maja do grudnia tego roku realizowanych będzie 5 projektów Działaj Lokalnie. Aktywizować się będą społeczności Bończy, Lasek, Michałowa Górnego, Nowej Wsi oraz Warki.

Wareckie projekty otrzymały w sumie 22.927,00 zł dotacji z ogólnej puli 70.057,00 zł, jaka została rozdysponowana na cały teren konkursu. Taką kwotę dotacji organizator Konkursu – Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie W.A.R.K.A. mógł przyznać, dzięki dużemu wsparciu Samorządu Gminy Warka oraz lokalnych przedsiębiorców, których przedstawiamy poniżej.

Mieszkańcy w ramach Działaj Lokalnie będą realizować różnorodne przedsięwzięcia m.in. tworzyć miejsca spotkań i rekreacji, organizować międzypokoleniowe warsztaty, integrować się poprzez wspólne gotowanie i wiele innych. Zaangażowane będą dzieci, a także młodzież, dorośli i seniorzy.

Poniżej prezentujemy opisy projektów:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej ANIMATOR – „Smakowite podróże dookoła świata…”

Realizacja: 01.07- 31.12

Dotacja:  3.500 zł

Koordynacja: Kinga Nowakowska, Monika Górniewicz, Joanna Domaradzka

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z tradycjami kulinarnymi różnorodnych kręgów kulturowych poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji i przepisów związanych z omawianym zakątkiem świata, spotkania z ekspertami, degustacje tradycyjnych potraw oraz comiesięczne warsztaty kulinarne, w trakcie których odbiorcy projektu samodzielnie przygotowywać będą wybrane dania. Projekt jest nową, atrakcyjną możliwością spędzania czasu wolnego, łączącym zabawę
z nauką oraz zachęcającym do dalszego pogłębiania wiedzy (nowe kraje, nowe smaki). Odbiorcami projektu będą chętne dzieci, młodzież (głównie wychowankowie świetlicy), osoby dorosłe z Lasek oraz pobliskiego osiedla w Warce.

 

Grupa nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi – „Zmieniamy swoje podwórko”

Realizacja: 15.05-30.10

Dotacja:  4.577 zł

Koordynacja: Anna Glazer- Obłoczyńska, Elżbieta Kapusta, Małgorzata Barszcz

Celem projektu jest aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez stworzenie na terenie szkoły  strefy odpoczynku, która wyposażona zostanie w meble z palet
i skrzyniopalet wykonane przez młodzież z CKZiU oraz ich rodziców. Projekt zakłada również organizację warsztatów rękodzielniczych, podczas których wykorzystywane będą przedmioty codziennego użytku związane z sadownictwem (np. skrzynki na jabłka). Ponadto uczniowie technikum architektury krajobrazu samodzielnie zaprojektują pas zieleni, posadzą rośliny oraz wykonają wszelkie prace, aby uczynić to miejsce wizytówkę Nowej Wsi. Wspólne działania  na rzecz tworzenia dobra wspólnego, możliwość spędzania czasu wolnego z osobami o podobnych zainteresowaniach przyczyni się do wzrostu wzajemnej integracji wśród uczestników projektu. Projekt kierowany jest do uczniów CKZiU, ich rodziców, a także pozostałych mieszkańców Nowej Wsi i okolic.

 

Grupa Seniora Michałów – „Świetlica wizytówką naszej wsi”

Realizacja: 15.05-31.08

Dotacja:  5.000 zł

Koordynacja: Zofia Szymaniak, Wanda Żuchowska, Jolanta Sulik

Celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań w wiejskiej świetlicy. Wspólne prace (porządkowanie terenu, remont ogrodzenia, posadzenie roślin), duma
z uzyskanego efektu, spotkania
w wyremontowanej własnoręcznie świetlicy przyczynią się do wzrostu integracji i umiejętności współdziałania na rzecz wspólnego dobra wśród mieszkańców Michałowa. Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców wsi.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Tęcza – „Dzielmy się swoimi pasjami! Razem z dziećmi i seniorami!”

Realizacja: 01.06- 30.11

Dotacja:  3.500 zł

Koordynacja: Lucyna Pietras, Stanisława Róg, Monika Węgielska

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi, poprzez organizację wspólnych działań umożliwiających wzajemne poznanie. Projekt zakłada zorganizowanie różnego rodzaju spotkań z dziećmi i seniorami: zajęć ruchowych (aerobic, boccia, unihokej), pikniku z zabawami integracyjnymi, warsztatów florystycznych, marszu „Szlakiem wareckich pomników” połączonego z piknikiem i quizem historycznym oraz warsztatów o różnej tematyce (rękodzielniczo- plastycznych, muzycznych oraz kulinarnych). Odbiorcami projektu będą uczestnicy i kadra WTZ, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz chętni mieszkańcy Warki i okolic.

 

Inicjatywa Na Rzecz Pięknego Końca Świata – „Owoc naszej pasji”

Realizacja: 15.05-30.09

Dotacja: 5.350 zł

Koordynacja: Małgorzata Dąbrowska, Joanna Baczyńska, Beata Kwiatkowska

Głównym celem projektu jest przedstawienie jabłka jako powodu do dumy, symbolu dzięki któremu  wieś będzie kojarzona jako miejsce dynamiczne, interesujące oraz inspirujące do działań. Działania zmierzające do osiągnięcia powyższego celu mają zaangażować jak najliczniejsze grupy lokalnej społeczności, dlatego oferta dostosowana jest do odbiorców w różnym wieku. W ramach projektu przewidziano: warsztaty kulinarne z nauką wyrobu cydru dla dorosłych, przygotowanie  relacji fotograficznej z warsztatów kulinarnych dla dzieci, wspólne opracowanie kalendarza oraz zorganizowanie pikniku wiejskiego. Ponadto ogłoszony zostanie konkurs dla dzieci na zaprojektowanie  placu zabaw, którego  motywem przewodnim będzie jabłko, zadaniem dorosłych będzie urzeczywistnienie marzeń dzieci. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Bończy
i okolicznych wsi.

Gratulujemy wszystkim Grantobiorcom zwycięstwa i zachęcamy do udziału w realizowanych przedsięwzięciach wszystkich mieszkańców gminy Warka.

Zobacz galerię zdjęć – kliknij tutaj.

 

Ogólnopolscy Organizatorzy “Działaj Lokalnie”:

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Lokalny Organizator “Działaj Lokalnie”:

 • Ośrodek „Działaj Lokalnie” – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

01 - Organizatorzy

Lokalni Partnerzy Samorządowi “Działaj Lokalnie 2015″ (dla projektów z gminy Warka):

 • Miasto i Gmina Warka
 • Starostwo Powiatowe w Grójcu
 • Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce

 

02 - Partnerzy Samorzadowi - WSZYSCY GMINA WARKA

Lokalni Partnerzy GOLD:

 • DELTIMA Sp. z o.o. (gmina Warka)
 • TRANS-MED – Dariusz Witkowski (gmina Warka)
 • ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Warce Sp. z o.o.
 • ZARĘBA Andrzej – Radny Powiatu Grójeckiego
 • PRZYBYSZEWSKI – Maszyny i Narzędzia do Sadu i Ogrodu – Konary (gmina Warka)

Partnerzy-DL-2015-GOLD-bez-napisu

Lokalni Partnerzy SILVER:

 • TAX SERVICE s.c. Kancelaria Podatkowa – Marta Cytryńska (gmina Grójec)
 • PRIMA 2000 Sp. z o.o. (gmina Warka)
 • ABAKUS SERVICE Kancelaria Podatkowa – Zofia Rachubińska (gmina Jasieniec)
 • OPTIMA – Marcin Majewski (gmina Warka)

04 - Partnerzy SILVER

Lokalni Partnerzy BRONZE:

 • FABRYKA REKLAM (gmina Grójec)
 • ŁAZUCCY Gospodarstwo Szkółkarskie (gmina Jasieniec)
 • ZAKŁAD ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO Sp. z o.o. (gmina Warka)
 • MAZOWIECKIE CENTRUM MASZYN SADOWNICZYCH Sp. z o.o. (gmina Warka)
 • WŁODARCZYK Dariusz – Producent Opakowań Drewnianych (gmina Warka

05 - Partnerzy BRONZE

Osoby, które przekazały 1% podarku Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. (KRS 0000160318)

 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A

Udostępnij:
← W krainie filozofii Ach, dzieckiem być... czyli nowy KURIER! →

Dodaj komentarz