Stanowczy sprzeciw Burmistrza Warki i mieszkańców gminy wobec budowy linii 400 kV

Stanowczy sprzeciw Burmistrza Warki i mieszkańców gminy wobec budowy linii 400 kV

Kilka lat temu powstał plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W przyjętym planie linia Energetyczna z Kozienic do Ołtarzewa miała przechodzić inną trasą, która nie przebiegała przez teren Gminy Warka. W lutym 2015 roku inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawił nową koncepcję przebiegu linii 400kV, która przekreśla 7 lat pracy samorządów gmin i województwa przy planowaniu trasy.

Od kilku tygodni trwają intensywne protesty (blokady dróg i pikiety) samorządowców i mieszkańców gmin ujętych w nowej lokalizacji przebiegu linii.

Od samego początku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o budowie linii 400 kV na terenie Gminy Warka, władze samorządowe wyrażały jednoznaczne stanowisko przeciwko tej inwestycji, czemu dały wyraz w wielu pismach skierowanych do inwestora (treści pism dostępne na stronie http://warka.pl/pad/art,202,budowa-linii-elektroenergetycznej-400kv). Również Rada Miejska w Warce na swoim posiedzeniu 25 lutego 2016 roku, jednogłośnie wyraziła stanowczy protest przeciwko tej inwestycji na terenie Gminy Warka.

W ostatnim czasie z inicjatywy Burmistrza Warki i innych samorządowców zostało zorganizowane spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie z Wojewodą Mazowieckim. Po wysłuchaniu argumentów protestujących, Wojewoda zadeklarował interwencję w tej sprawie u Pani Premier Beaty Szydło. Włodarze protestujących miast i gmin spotkali się również z pełnomocnikiem Rządu ds. strategicznej infrastruktury Ministrem Piotrem Naimskim.

Linia powinna przebiegać zgodnie z trasą przyjętą w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego – podsumował Burmistrz Warki na spotkaniu
z Wojewodą.

Mieszkańcy gmin objętych nowym przebiegiem czują się oszukani. Będziemy protestować aż do skutku – mówią.

Urząd Gminy

 

Udostępnij:
← Gratka dla miłośników włoskiej motoryzacji "Jak nie czytam, jak czytam" →

Dodaj komentarz