Strażacy wybrali władze gminne

Strażacy wybrali władze gminne

5 czerwca w OSP Grzegorzewice odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warce, który otworzył Prezes Zarządu Marian Górski.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Złotego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowi Mieczysławowi Maliszewskiemu z OSP Opożdżew oraz Honorowego Medalu „Za Zasługi dla Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Grójcu” druhowi Tadeuszowi Sobierajowi z OSP Konary.

W zjeździe brali udział druhowie – delegaci ze wszystkich jednostek straży w gminie Warka oraz zaproszeni goście: Władysław Piątkowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu, Jacek Wichowski – Komendant Powiatowy PSP w Grójcu, Dariusz Gizka – Burmistrz Warki, Aldona Rzeźnik – Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Warce, Teresa Knyzio – Z-ca Burmistrza, Lidia Grzegorek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarach oraz Tadeusz Orłowski – Prezes KŻR-LOK.

Przewodniczącym Zjazdu został Czesław Iskra z OSP Ostrołęka, a sekretarzem Szymon Cieślak z OSP Nowa Wieś. Po oficjalnym rozpoczęciu powołano Prezydium Zjazdu oraz wybrano komisje zjazdowe.

Prezes Zarządu Marian Górski oraz Komendant Henryk Fudecki wręczyli dyplomy Burmistrzowi Dariuszowi Gizce, Zastępcy Burmistrza Teresie Knyzio oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Aldonie Rzeźnik za wspieranie Zarządu w działaniach w latach 2011-2015.

Za wspieranie i pomoc Zarządowi Burmistrz Dariusz Gizka i Prezes Zarządu Marian Górski wręczyli dyplomy: Jackowi Wichowskiemu – Komendantowi Powiatowej PSP, Władysławowi Piątkowskiemu – Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Lidii Grzegorek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarach oraz Tadeuszowi Orłowskiemu – Prezesowi KŻR-LOK oraz Zbisławowi Zatorskiemu – Właścicielowi Firmy Usługowo- Handlowej w Warce. Przygotowano także dyplomy dla Leszka Kałuży – Dyrektora Browaru, Jarosława Nowociela – Właściciela Hurtowni Artykułów Spożywczych i Przemysłowych w Grzegorzewicach oraz Sławomira Grzędy – Właścicielowi Firmy Masarskiej „Stół Wiejski” z Grabowa nad Pilicą.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Marian Górski złożył sprawozdanie z prac Zarządu za lata 2011 – 2015, Komendant Gminny H. Fudecki złożył sprawozdanie z gotowości bojowej jednostek OSP, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Dubiński z działalności Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie druhowie-delegaci udzielili absolutorium Zarządowi.

Komisja Wyborcza przedstawiła skład Zarządu Gminnego oraz skład Komisji Rewizyjnej, propozycja została przyjęta jednogłośnie. Po ukonstytuowaniu się Zarządu komisje zjazdu przegłosowały uchwały.

W skład Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP weszli: Prezes – Marian Górski z OSP Warka, V- ce Prezes – Krzysztof Winek z OSP Grzegorzewice, Komendant – Henryk Fudecki z OSP Warka, Skarbnik – Czesław Iskra z OSP Ostrołęka, Sekretarz – Szymon Cieślak z OSP Nowa Wieś. Członkami Prezydium zostali: Robert Gostkowski z OSP Gąski, Rafał Gorgoń z OSP Laski, Mariusz Kamiński z OSP Branków.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Przewodniczącym KR został Grzegorz Zieliński z OSP Konary, Sekretarzem KR Michał Sęk z OSP Grzegorzewice, Członkiem KR Mieczysław Werner z OSP Warka.

Posiedzenie zakończono wyborem przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego w Grójcu oraz delegatów na Zjazd Powiatowy, po czym nastąpiła krótka dyskusja. Głos zabrali Jacek Wichowski – Komendant Powiatowej PSP, Władysław Piątkowski – Prezes Zarządu Pożarnictwa ZOSP RP, Dariusz Gizka – Burmistrz Warki, którzy podkreślili dobrą współpracę z Zarządem oraz duże osiągnięcia w wyszkoleniu, inwestycjach remontowo – budowlanych i doposażeniu w sprzęt. Marian Górski zapoznał z obradami Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego ZOSP RP, który odbył się 4 czerwca w Warszawie, kiedy to podjęto Uchwałę w sprawie zmian do statutu Zarządu OSP RP.

Na zakończenie obrad zabrała głos Z-ca Burmistrza Teresa Knyzio, która pogratulowała nowo wybranemu Zarządowi, Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz życzyła dalszych sukcesów w działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

ZOSP RP

Strazacy wladze 01 Strazacy wladze 02

Udostępnij:
← Mali aktorzy z "Jedynki" dla mam Pożegnanie starszaków z Bajkowym Statkiem →

Dodaj komentarz