Inwestycje gminne w natarciu

Inwestycje gminne w natarciu

Cmentarna już gotowa

Zakończono rozbudowę ul. Cmentarnej z łącznikiem do ul. Ledóchowskiego. Dzięki tej inwestycji zwiększy się przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci korzystających z tego odcinka w drodze do szkoły oraz wszystkich uczestników ruchu kołowego. To kolejny etap działań mających na celu usprawnienie komunikacji oraz podniesienie komfortu poruszających się ulicą Cmentarną.

Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja jest ostatnim elementem, który definitywnie rozwiąże problemy ruchu wokół cmentarza. Koszt inwestycji to kwota 800.496,67zł brutto. Inwestycja w 50% dofinansowana jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Cmentarna 01

Budowa dróg na osiedlu Winiary

Trwają prace związane z przebudową trzeciego już etapu modernizacji dróg na Winiarach pn. „Budowa dróg – osiedle Winiary w Warce”. Zakres prac obejmuje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę ścieżek pieszo-rowerowych i chodników z kostki betonowej w ulicach Ojca Rafała Chylińskiego, Janusza Kusocińskiego i odcinku ulicy Aleksandra Gajewskiego oraz budowę ścieżki pieszo – rowerowej we fragmencie ulicy Parkowej. Dodatkowo w ramach inwestycji w bieżącym roku wykonana zostanie kanalizacja deszczowa we fragmencie ul. A. Gajewskiego oraz przykanaliki i wpusty uliczne w ulicach Janusza Kusocińskiego i Ojca Rafała Chylińskiego, do sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej w latach 2014 i 2015.

Wykonawcą robót jest Zakład Projektowo Usługowy „ZNAK” Stanisław Wawrzak ze Zwolenia. Koszt inwestycji wynosi 875 437,94 zł brutto, a przewidywany termin jej zakończenia to 30 września 2016 r.

Winiary 01

Remont drogi wojewódzkiej 731 Warka – Białobrzegi

Trwa remont drogi wojewódzkiej 731 na ok. 3.2 km na odcinku ulic: Bielańskiej i Batalionów Chłopskich w Warce. Remontowany odcinek rozpoczyna się na ul. Bielańskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Nowakowskiego, a kończy się w granicach zabudowanego terenu miasta Warka. Z prawej strony jezdni (jadąc od strony Warki) planowany jest na całym odcinku inwestycji ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, z lewej zaś – na odcinku od ul. Reymonta, chodnik o szerokości 1,5 m . Zostanie położona nowa nawierzchnia wraz
z podbudową, pojawią się wpusty na wodę deszczową, wyremontowane zostaną przepusty drogowe i nowe wjazdy do posesji, powiększone i utwardzone kostką zostaną zatoki autobusowe. Jezdnia zostanie ograniczona krawężnikami, co przyczyni się do spowolnienia i uporządkowania ruchu. Dzięki nowej nawierzchni zwiększy się komfort poruszania się kierowców na wysłużonej już jezdni. Uporządkowanie ruchu rowerowego na tym odcinku wpłynie na bezpieczeństwo poruszania się rowerzystów i stworzy dodatkową możliwość rekreacji i turystyki, dzięki dojazdowi rowerem nad tereny rekreacyjne nad Pilicą.

Bielanska 01

Budowa nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego

Już w lipcu zostanie oddany do użytku nowoczesny kompleks lekkoatletyczny powstający na terenie stadionu miejskiego w Warce. Miłośnicy sportu będą mogli korzystać z poliuretanowej, 4-torowej bieżni okrężnej o długości 333 m, bieżni prostej o długości 130 m, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal. Powstanie także rzutnia do pchnięcia kulą oraz boisko do piłki nożnej o wymiarach 85×45 m. W ramach inwestycji przewidziane jest także dostarczenie ruchomego wyposażenia lekkoatletycznego.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma Gardenia Sport – przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem, będące liderem na rynku budowy obiektów sportowych m.in. boisk do gry w piłkę nożną z certyfikatem FIFA. Należy podkreślić, że obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny i ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy.

Stadion LA 01

Udostępnij:
← Na praktykę z Nowej Wsi do... Dolnej Saksonii Mali aktorzy z "Jedynki" dla mam →

Dodaj komentarz