Wysokie stypendia dla uczniów CKZiU w Nowej Wsi

Wysokie stypendia dla uczniów CKZiU w Nowej Wsi

W roku szkolnym 2015/2016 pięcioro uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi: Paulina Cieślak, Aleksandra Feliszek, Dominika Michalak, Karol Osiak i Martyna Pacholczak, realizowało projekty stypendialne w ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Projekty miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy. Tematy projektów związane były z kierunkami kształcenia, czyli: geodezją, ogrodnictwem, architekturą krajobrazu i ekonomią. Działania, jakie podejmowali uczniowie w ramach realizacji projektów to m.in. wycieczki edukacyjne, uczestnictwo w konkursach czy praktyki w zakładach pracy. Udział w projekcie wiązał się z bardzo atrakcyjnymi profitami – każdy z uczniów otrzymał stypendium w wysokości 4 200 zł na zakup pomocy naukowych, takich jak: laptopy wraz z oprogramowaniem, aparaty fotograficzne, tablety czy drukarki lub na sfinansowanie kursów językowych i wyjazdów o charakterze dydaktycznym. W realizacji projektów uczniom pomagali nauczyciele – opiekunowie: Małgorzata Barszcz, Anna Glazer-Obłoczyńska, Elżbieta Kapusta, Maria Kocewiak i Anna Wiktorowska, którzy czuwali nad prawidłowym opracowaniem „Planów Indywidualnego Rozwoju” oraz nad właściwą i terminową ich realizacją. Udział w programie stypendialnym zaowocował wieloma ciekawymi pracami w postaci plakatów i prezentacji, które już niedługo zostaną zaprezentowane na terenie szkoły. Należy podkreślić, że z 480 przyznanych stypendiów w województwie mazowieckim aż 5 trafiło do uczniów CKZiU, co stanowi 1% całej puli. 13 czerwca ruszyła druga edycja programu, którego realizacja przypadnie na przyszły rok szkolny. Korzystając z doświadczeń nauczycieli i uczniów, zdobytych w pierwszej edycji programu, mamy nadzieję na jeszcze większą liczbę stypendystów w roku 2016/2017.

Anna Glazer-Obłoczyńska

 

Udostępnij:
← Bioróżnorodne zakończenie roku UTW Z wizytą w Szkółce... owocowej →

Dodaj komentarz