Historia, jakiej nie znacie czyli 10-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Historia, jakiej nie znacie czyli 10-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 10–lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce chcemy przybliżyć Czytelnikom historię powstania naszej placówki. W kolejnych numerach opowiemy o naszej działalności – o tym, co robimy na co dzień…

W drugiej połowie ubiegłego wieku na obrzeżach Warki (dzisiejsze ulice: Słowackiego, Polna, Grójecka, Mickiewicza) zamieszkiwało ponad dwadzieścia rodzin Romskich. Do dzisiaj funkcjonuje potoczna nazwa tej dzielnicy – „Cyganówek”. Budynek przy ulicy Grójeckiej 11 był własnością Wójta wareckich Cyganów, pana Jodłowskiego. W latach 70-tych ludność Romska opuściła miasto. Obiekt przy ulicy Grójeckiej 11 wykupiła Komenda Wojewódzka Milicji w Radomiu z przeznaczeniem na Komisariat MO w Warce.
Przez wiele lat w budynku tym funkcjonowali „stróże prawa”. Dopiero w marcu 2002 roku Komisariat Policji przeniósł się do nowo wybudowanego, nowoczesnego obiektu przy ulicy Polnej. Nieruchomość przy ulicy Grójeckiej stała się własnością Skarbu Państwa.

W tym czasie dorosłe osoby niepełnosprawne z Warki i okolic w godzinach popołudniowych uczęszczały na zajęcia terapeutyczne prowadzone przez panią Irenę Górkę i panią Zenobię Marczak. Zajęcia odbywały się pod fachową opieką, w małej świetlicy mieszczącej się w Ośrodku Kultury Sportu i Wypoczynku w Warce. Jednocześnie rodzice osób niepełnosprawnych pukali do różnych instytucji i poprzez swoich radnych zabiegali o powstanie oddzielnej placówki.

Już w 2003 roku Zarząd Powiatu Grójeckiego wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o przejęcie obiektu przy ulicy Grójeckiej 11 z przeznaczeniem na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Niestety, decyzja Wojewody była odmowna i mimo zaskarżeń, utrzymana w mocy. W 2004 roku, po raz kolejny, propozycję wykorzystania obiektu na Poradnię oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zgłosił Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Kulawik na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Ówczesny Starosta Mirosław Maliszewski wystąpił ponownie do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie obiektu, tym razem z pozytywnym skutkiem.

W czerwcu 2005 roku Starosta Mirosław Maliszewski, Wicestarosta Jacek Adamski i Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Kulawik podpisali akt notarialny umowy darowizny. Rozpoczęły się procedury przetargowe, opracowywanie projektu i pozyskiwanie funduszy.

Kiedy wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, w lutym 2006 roku na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiono wniosek, aby fundusze
w wysokości 300 tys. zł, przewidziane w planie Starostwa na remont obiektu w Warce, przeznaczyć na znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej Domy Pomocy Społecznej z Powiatu Grójeckiego. Na szczęście wniosek przepadł dzięki zdecydowanej postawie Skarbnika Powiatu oraz Członka Zarządu Powiatu.

W 2005 roku rodzice osób niepełnosprawnych pod kierownictwem Pana Henryka Żurka powołali Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepoprawnych „Tęcza” w Warce. Siedziba Stowarzyszenia znajdowała się przy ulicy Spółdzielczej 9, w lokalu udostępnionym przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej. Członkowie Stowarzyszenia chętnie włączyli się w prace porządkowe obiektu przy ulicy Grójeckiej 11.

Na początku grudnia 2006 roku utworzono Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce. Ze względu na opóźniające się prace remontowe, nie udało się od razu rozpocząć zajęć w obiekcie przy ulicy Grójeckiej 11. Przez cztery miesiące zajęcia prowadzono w lokalu bezpłatnie udostępnionym przez Prezesa firmy „Prima” pana Włodzimierza Przybylskiego. Uroczyste otwarcie obiektu dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej odbyło się 12 kwietnia 2007 roku.

Wspólnym wysiłkiem, zaangażowaniem i sercem wielu ludzi udało się zorganizować instytucję, która służy osobom niepełnosprawnym, zapobiega społecznemu wykluczeniu, zapewnia terapię i rehabilitację najbardziej potrzebującym z gmin Warka, Chynów i Jasieniec.

Wykorzystano materiał z wystąpienia Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego Pana Tadeusza Kulawika na uroczystym otwarciu obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Warce w dniu 12 kwietnia 2007 r.

Z okazji Jubileuszu 10–lecia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zarząd Stowarzyszenia „Tęcza”, wszyscy uczestnicy Warsztatów, kadra oraz rodzice i prawni opiekunowie składają serdeczne podziękowania Ludziom Dobrej Woli, którzy przyczynili się do utworzenia placówki, a w szczególności:
Panu Tadeuszowi Kulawikowi
Państwu Annie i Henrykowi Żurkom
ówczesnym władzom Powiatu Grójeckiego:
Staroście Mirosławowi Maliszewskiemu,
Wicestarostom: Jackowi Adamskiemu i Marianowi Górskiemu
Skarbnikowi Powiatu: Jadwidze Ostrowskiej,
Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowego: Józefowi Zawiślakowi
Dyrektorowi PCPR w Grójcu: Katarzynie Średnickiej
Prezesowi Włodzimierzowi Przybylskiemu
Prezesowi Bogdanowi Regulskiemu
pierwszemu Zarządowi Stowarzyszenia „Tęcza”:
Prezesowi: Annie Żurek
Wiceprezesowi: Teresie Jakubowskiej
Skarbnikowi: Wiesławie Budniakiewicz
Sekretarzowi: Elżbiecie Kotlarz
Członkowi Zarządu: Eulalii Skrzypczak
Członkowi Zarządu: Grażynie Rutkowskiej
Członkowi Zarządu: Elżbiecie Paczce
Członkom Komisji Rewizyjnej: Barbarze Ślażyńskiej – Roman,
Bogdanowi Regulskiemu,
Edwardowi Tomasikowi.

Biuro Prasowe WTZ

WTZ 01 WTZ 02

Udostępnij:
← Osiedle Winiary pięknieje Nasi młodzi pielgrzymi na ŚDM →

Dodaj komentarz