Rusza modernizacja oświetlenia w Gmine Warka

Rusza modernizacja oświetlenia w Gmine Warka

Gmina Warka ogłosiła przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. Głównym celem przeprowadzenia kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego jest unowocześnienie oświetlenia, poprawa jego jakości i standardu ograniczenia awaryjności istniejącego oświetlenia.

Modernizacja pozwoli na obniżenie energochłonności zainstalowanych urządzeń oświetleniowych. Wdrożenie energooszczędnego oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnych opraw diodowych LED o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych, co pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej przede wszystkim poprzez redukcję jej zużycia. Wszystkie te kroki doprowadzą do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Gmina Warka planuje wymianę istniejących energochłonnych opraw żarowych, rtęciowych i sodowych oświetlenia drogowego na oprawy energooszczędne z diodami elektroluminescencyjnymi – oprawy typu LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.

Suma wszystkich opraw istniejących na terenie miasta i gminy to 3081 szt. w tym projektowane nowe oświetlenie typu LED 2778 szt.

Miejscowości w których będzie prowadzona modernizacja oświetlenia drogowego: miasto Warka, Nowe Biskupice, Stare Biskupice, Bończa, Branków, Brzezinki, Budy Michałowskie, Budy Opożdżewskie, Dębnowola, Gąski, Gośniewice, Grażyna, Grzegorzewice, Hornigi, Kalina, Kazimierków, Klonowa Wola, Konary, Krześniaków, Laski, Lechanice, Magierowa Wola, Michalczew, Michałów Dolny, Michałów Górny, Michałów Parcela, Murowanka, Nowa Wieś, Opożdżew, Ostrołęka, Ostrówek, Palczew, Palczew Parcela, Piaseczno, Pilica, Podgórzyce, Prusy, Przylot, Stara Warka, Wichradz, Wola Palczewska, Wrociszew, Zastruże.

Dzięki tej wymianie lamp odczuwalne będzie zmniejszenie wydatków z budżetu na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego miasta i gminy oraz niższe koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia.

Urząd Gminy

Udostępnij:
← Pocztówki z wakacji... Świetlica w Laskach Pocztówki z wakacji... Szczep 1 Wareckich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych →

Dodaj komentarz