Historia wareckiego PTTK

Organizacje, PTTK, Wiadomości 21 sierpnia 2016
Historia wareckiego PTTK

Warecki Oddział PTTK powstał w 1947 r., a decyzja o jego powołaniu pojawiła się na walnym zebraniu 2 września tego samego roku. Uczestniczyły w nim 24 osoby reprezentujące samorząd miejski. Prezesem został mgr farmacji Ryszard Koryna, wiceprezesem- burmistrz Warki Gwidon Dworakowski i członkiem zarządu Wiktor Krawczyk.

Jednym z głównych zadań oddziału była promocja miasta jako ośrodka turystycznego, kształcenie przewodników, tworzenie bazy noclegowej poprzez sprowadzenie pierwszych domków kempingowych, organizacji wypożyczania kajaków. Pierwszą siedzibę mieli turyści w aptece na Warszawskiej, przy rynku. Na potrzeby turystów zostaje wydany „Warka. Mały przewodnik” napisany przez Wiktora Krawczyka.

Oddział staje się samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 17 grudnia 1950 z połączenia organizacji:

 • PTT – Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (założonego w 1873r);
 • PTK – Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (założonego w 1906r).

Na zjazd obu w/w towarzystw zostali wydelegowani z wareckiego oddziału W. Krawczyk, R Koryna i J. Sieradzan.

W maju 1951 r. na I Zjeździe PTTK Ryszard Koryna przekazuje prezesurę Wiktorowi Krawczykowi. Funkcję tę pełni on do swojej śmierci w 1957 r.

Po śmierci W. Krawczyka prezesurę obejmuje ponownie R. Koryna, wiceprezesem zostaje Aleksander Gajewski. Przez kolejne dekady do zarządu wchodzili wychowankowie W. Krawczyka, S. Marciniaka czy Cz. Zawadzkiego.

Na XIX Zjeździe Oddziału PTTK 23 lutego 1997 r. podjęta została uchwała o nadaniu oddziałowi imienia Wiktora Krawczyka, a w 50 rocznicę istnienia Oddziału PTTK w dniu 3 marca 2001 roku Oddział PTTK w Warce otrzymał z rąk burmistrza miasta nowy sztandar z imieniem Patrona. Rada Miejska z okazji jubileuszu (50- tą rocznicę istnienia Oddziału PTTK) podjęła uchwałę o nadaniu jednej z ulic nazwy – „Aleja PTTK”.

8 września 2007 r. Oddział PTTK im. Wiktora Krawczyka świętował 60-lecie działalności. Przygotowano wystawy „100 lat PTK i 60 lat Oddziału PTK- PTTK w Warce”, sesję jubileuszową i okolicznościowy koncert. Referat o działalności Oddziału wygłosił Prezes Andrzej Jasiński. Wielu zasłużonych działaczy PTTK otrzymało odznaczenia, medale, odznaki PTTK i pamiątkowe dyplomy. Dr Remigiusz Matyjas zaprezentował monografię wareckiego Oddziału PTTK pt.: „60 lat Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warce”. Na wystawie zgromadzone zostały dokumenty i pamiątki związane z założycielami wareckiego Oddziału, kolejnymi prezesami i wybitnymi członkami organizacji.

Współcześnie, Oddział, spełnia następujące cele statutowe:

 • krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku;
 • podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości;
 • rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • działanie na rzecz dobra wspólnego;
 • opieka nad miejscami pamięci narodowej, pomnikami kultury, sztuki, architektury, przyrody;

Organizowane są imprezy okolicznościowe, rocznicowe, a przede wszystkim imprezy turystyczne i krajoznawcze:

 • rajdy, złazy i zloty;
 • wycieczki.

Uczestnikami są dzieci i młodzież szkół gminy Warka i przyjaciele.

W systematycznie organizowanych 1 i 2 dniowych wycieczkach uczestniczą zwykle nasi starsi członkowie i sympatycy.

Oddział jest organizatorem licznych imprez mających wieloletnią tradycję. W tym roku odbyły się:

 • 30 Rajd Wiosenny „Witaj Wiosno”;
 • 51 Zlot Młodzieży „Kwitnące Jabłonie”;
 • 46 Zjazd Południowego Mazowsza;
 • 30Jesienny Złaz Młodych Turystów;
 • 25 Rajd „Na szlaku Ku Niepodległości”;
 • 33 Zimowy Rajd „Tędy szła wolność”.

Obecny (2016 r.) skład Zarządu Oddziału PTTK w Warce:

Andrzej Jasiński -Prezes

Jarosław Górski – V-ce Prezes

Marzena Jankowska – V-ce Prezes

Barbara Kozłowska –Sekretarz

Marianna Nadolna – Skarbnik

Członkowie Zarządu: Mariola Bienias, Sławomir Gabler, Janusz Wldemar Gwara, Adrian Iwanowski, Sławomir Madej, Małgorzata Malec, Jolanta Sikorowska.

Warecki oddział PTTK jest żywotną organizacją i odgrywa znaczącą rolę nie tylko w życiu społecznym naszego miasta, ale również zaliczany jest do najlepiej działających Oddziałów w Okręgu Warszawskim.

W październiku 2016 r. odbędzie się w Warce XV Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego. Nasze miasto zostało wybrane ze względu na ciekawą historię i wspaniałe miejsca turystyczne do zaprezentowania. Będzie to okazja do promocji naszego grodu wśród turystycznej braci.

Zarząd Oddziału PTTK

Udostępnij:
← Patroni naszych ulic 3… Ledóchowski Zygmunt Przyjdź i przejdź warecki labirynt! →

Dodaj komentarz