Owoc Naszej Pasji

Owoc Naszej Pasji

Lokalne Partnerstwa PAFW

Komisja konkursowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności złożona z przedstawicieli PAFW i realizatorów programów PAFW zdecydowała o przyznaniu dotacji w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Projekt z Warki „Owoc Naszej Pasji” zdystansował rywali uzyskując najwyższą liczbę punktów i otrzymując pełną kwotę dofinansowania, czyli 70 tys. złotych.

Ocena wniosku odbywała się dwuetapowo: pierwszy etap stanowiła ocena merytoryczna, drugi – wizyta w miejscu realizacji zgłoszonego projektu. Konkurencja była olbrzymia, ponieważ na jedno miejsce przypadało aż 6 inicjatyw zgłaszanych z całej Polski.

Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest wspieranie inicjatyw i rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Motywem podejmowanych działań jest zawsze dobro wspólne, czyli jak sama nazwa wskazuje, coś z czego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści.

Wiodącą rolę w Partnerstwie pełni grupa inicjatywna, stanowiącą jego człon, która zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą się włączyć we wspólne działanie a rezultaty tych inicjatyw służą wszystkim mieszkańcom gminy, na terenie której są realizowane. Liderem zwycięskiego projektu jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A stanowiąc z  partnerami: PSP Konary, oraz Moniką Górniewicz i  Małgorzatą Dąbrowską  grupę inicjatywną.

Pierwsze skojarzenie z Warką to  skojarzenie z pewnym trunkiem, ale choć Warka piwem płynie to jabłkiem stoi. Sady owocowe stanowią tu niemal połowę użytków rolnych, stanowiąc 1/3 całej produkcji w powiecie grójeckim. Zamierzamy zatem z dobra wspólnego naszej gminy jakim jest jabłko stworzyć symbol regionu, znak szczególny, z którym każdy mieszkaniec naszej gminy może się identyfikować i być z niego dumny – Andrzej Zaręba, prezes Stowarzyszenia
W.A.R.K.A.

Rezultaty prowadzonych akcji chcemy ująć w dwóch płaszczyznach. W pierwszej zawiera się stworzenie Szlaku Jabłkowego, ożywienie Rynku, zaaranżowanie Jabłkowego Miasta, promocja regionu, wzmocnienie pozycji dobra wspólnego w świadomości mieszkańców oraz budowanie wokół niego nowych wartości. By mówić o powodzeniu działań i zapewnić im trwałość potrzeba znacznie więcej.

Chcemy, by mieszkańcy gminy mogli mówić z dumą, że pochodzą stąd. Kilkukrotnie podkreślaliśmy, iż projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i wsparciem dla lokalnych liderów. Włączenie ich inicjatyw do szlaku owocowego i uczynienie z jabłka tematu przewodniego dla całego lata 2017 na miejskim ryku, wyeksponowanie go w tak prestiżowym miejscu, mają za zadanie nadać działaniom lokalnym odpowiednią rangę, uhonorować ich twórców i zachęcić innych do aktywności. Wierzymy, że takie podejście ośmieli inne grupy do aktywności. Projekt nie może być zwieńczeniem naszych działań. Wierzymy, iż będzie to tylko etap na drodze budowania społeczności otwartej, dumnej ze swego dziedzictwa i świadomej swej tożsamości. Chcemy obudzić poczucie dumy z przynależności do wyjątkowej społeczności, łatwość identyfikowania się z nią. Tylko taka postawa pozwoli wyeliminować kompleksy i stworzy środowisko energiczne i aktywnie działające na rzecz swojej małej ojczyzny.

Redakcja

Udostępnij:
← Krzysztof Daukszewicz w Muzeum Przebudowa dróg na osiedlu Winiary →

Dodaj komentarz