Oficjalne otwarcie ważnej inwestycji

Oficjalne otwarcie ważnej inwestycji

8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie po gruntownym remoncie i rozbudowie ul. Cmentarnej i łącznika z ul. Ledóchowskiego. Podczas uroczystości Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Burmistrz Warki Dariusz Gizka przypomnieli jak ważna jest to inwestycja, nie tylko ze względu na poprawę jakości przemieszczania się pieszych i aut oraz estetykę w centrum miasta, ale przede wszystkim ze względu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dzieci przemieszczających się z osiedla Winiary do wareckich szkół.

Uroczystego przecięcie wstęgi dokonali: Zastępca Wojewody Mazowieckiego Artur Standowicz, Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Warce Szymon Cieślak, Dziekan dekanatu wareckiego ks. proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Warce Stanisław Dobkowski, Wykonawca inwestycji, przedstawiciel firmy PRID Dariusz Kulkowski oraz Inspektor Nadzoru Andrzej Kret. Po symbolicznym przecięciu wstęgi ks. Stanisław Dobkowski poświęcił inwestycję.

„Rozbudowa ulicy Cmentarnej oraz budowa ulicy od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego w Warce” zrealizowana została w ramach Programu  Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 820.496,67 zł z czego 391.086,00 zł Gmina Warka otrzymała w ramach dotacji.

W ramach zadania dokonano rozbudowy nawierzchni jezdni – wzmocnienie i poszerzenie, budowę chodników i ciągu pieszo rowerowego, budowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego wykonany został  chodnik i ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa wraz z posadowieniem osadników i separatorów oraz przepust wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi i umocnieniem wylotów kamieniem polnym. Ponadto zakres prac objął oznakowanie pionowe i ustawienie wygrodzeń ochronnych, utworzenie poboczy wraz z obsianeim ich trawą oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. W obydwu ulicach wykonano oświetlenie typu LED.  Inwestycja realizowana była na odcinku o łącznej długości 357,45 mb, w wyniku której wybudowano jezdnię o długości 208,9 m, chodniki o łącznej długości 554,3 m, ścieżkę rowerową o długości 319,6 m oraz kanalizację deszczową o długości 306,3 m.

Udostępnij:
← Rusza Jabłkowa Warka! Ciekawe spotkanie z człowiekiem o wielu twarzach →

Dodaj komentarz