Grupa Żywiec przeznaczy 45.000 zł na projekty wareckich organizacji

Grupa Żywiec przeznaczy 45.000 zł na projekty wareckich organizacji

Warka, 23 listopada 2016 r. – Rada Funduszu Społecznego Grupy Żywiec zadecydowała, które z 11 zgłoszonych projektów otrzymają dofinansowanie w ramach programu grantowego. Na terenie Warki i okolic przyznano dofinansowanie 8 organizacjom, a łączna kwota grantów w tym regionie wyniesie 45 000 złotych. Zwycięskie projekty będą realizowane do kwietnia 2017 r.

W ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec organizacje mogły zgłaszać swoje projekty z zakresu wspierania rozwoju i tradycji lokalnej społeczności oraz promocji odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Warecka Rada Funduszu zdecydowała o przyznaniu grantów sześciu projektom w pierwszej kategorii oraz dwóm w drugiej. Wsparcie finansowe sięga kwot od 3000 do 7000 zł.

W Grupie Żywiec zależy nam, by wspierać lokalną społeczność, której również jesteśmy członkiem. Bardzo nas cieszy pozytywny odbiór pilotażowej koncepcji, jaką jest Fundusz Społeczny Grupy Żywiec. Zgłoszone projekty świadczą o zapotrzebowaniu lokalnych społeczności na tego rodzaju inicjatywy. Wszystkie pomysły, które do nas spłynęły, były naprawdę interesujące, a wybór, którego musieliśmy dokonać, nie należał do łatwych. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak tylko kibicowanie, by udało się zrealizować wszystkie zwycięskie projekty. Pozostałych zapraszamy do udziału w konkursie grantowym w przyszłym roku – powiedziała Magdalena Brzezińska, Kierownik Działu Korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A

Oceniając nadesłane projekty lokalne, Rady Funduszu zwracały uwagę przede wszystkim na to, czy realizacja przełoży się na realne wzmocnienie rozwoju lokalnej społeczności lub promocję odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, a także czy projekt zaangażuje mieszkańców. Ważnym aspektem była również oryginalność i innowacyjność zaproponowanego rozwiązania. Na tej podstawie stworzona została lista projektów, które zostaną wsparte przez Fundusz zgodnie z decyzją Rady o kwocie dofinansowania.

Wśród zwycięzców na terenie Warki i okolic znalazł się m.in. projekt Świadomy i bezpieczny wypoczynek na wodzie w kajaku, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat bezpiecznego wypoczynku w trakcie spływów kajakowych. Innym ciekawym pomysłem docenionym przez Radę jest propozycja cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych i warsztatów rękodzielniczych Turystyka w pięciu smakach. Celem projektu jest popularyzacja aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego poprzez turystykę pieszą, rozbudzanie zainteresowania tradycją, historią i kulturą regionu. Efekty zwycięskich projektów poznamy do końca kwietnia 2017 r.

Dzięki browarowi Warka nasze miasto jest jednoznacznie kojarzone z piwowarstwem. Pozytywny wpływ ekonomiczny Grupy Żywiec na społeczność Warki i okolic jest niezaprzeczalny. Tym bardziej cieszymy się, że firma angażuje się również w dodatkowe projekty wspierające naszych mieszkańców, jak np. Fundusz, tym bardziej, że jednym z jego celów jest wspieranie wiedzy na temat odpowiedzianej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Tego typu partnerska działalność potwierdza realne zaangażowanie Grupy Żywiec w życie społeczności lokalnej  – mówi Dariusz Gizka, burmistrz Warki.

Poniżej znajduje się pełna lista zwycięskich projektów z Warki i okolic, którym Fundusz Społeczny Grupy Żywiec przyznał granty:

 

LP. Nazwa

wnioskodawcy

Tytuł

wniosku

Kwota

dofinansowania

1 Klub Kajakowy Korek Warka Świadomy i bezpieczny wypoczynek na wodzie w kajaku. 7000 zł
2 PTTK im. Wiktora Krawczyka oddział w Warce Turystyka w pięciu smakach 7000 zł
3 Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Klub Poszukiwaczy Skarbów 7000 zł
4 Muzeum Pułaskiego Strefa zdrowia i relaksu w parku na Winiarach 7000 zł
5 OSP Nowa Wieś Lepsze poznanie poprzez zdrowe gotowanie 5000 zł
6 GIK Dworek na Długiej TEATR, NIE TEATR 5000 zł
7 Centrum Sportu i Rekreacji DOJRZAŁY SMAK WARKI 4000 zł
8 SnrRAL Animator „Z Pyzą po okolicznych dróżkach” – odkrywamy i promujemy dziedzictwo naszych 3000 zł

 

Partnerem Funduszu Społecznego Grupy Żywiec jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

Udostępnij:
← Sukces Zbiórki Mikołajkowej 2016 na Stypendia! Świąteczne warsztaty decoupage →

Dodaj komentarz