W Warce woda i ścieki bez podwyżek

W Warce woda i ścieki bez podwyżek

Analiza ekonomiczna wyników finansowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. wykazała, że planowane przychody wg obecnie obowiązującej taryfy oraz dodatkowe przychody z usług komercyjnych, zapewnią pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na wniosek Spółki Rada Miejska w Warce, Uchwałą nr XXVI/169/16 z dnia 15 listopada 2016 r., przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na cały 2017 r. Utrzymanie stawek opłat za wodę i ścieki w 2017 r. na poziomie stawek z 2016 r., świadczy o dobrej kondycji finansowej Spółki. Trzeba ponadto podkreślić, że łączne opłaty brutto dla gospodarstw domowych, wynoszące 5,83 zł za 1 m³ wody i ścieków, należą do jednych z najniższych w kraju.

ZUK Warka

Opłaty za wodę i ścieki 2017

Udostępnij:
← Jest grudniowy "Kurier Warecki" Wareckie liceum zostaje →

Dodaj komentarz