Jubileuszowe styczniowe strzelania

Jubileuszowe styczniowe strzelania

Realizując miejski harmonogram uroczystości oraz imprez w bieżącym roku, w tym zadanie upamiętnienia 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, trzy zgodnie współpracujące kierownictwa nadpilicznych organizatorów: Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK im. płk. Piotra Wysockiego, Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Długiej” i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. I PLM „Warszawa” w Warce zorganizowały Otwarte Zawody Strzeleckie. Propozycja dotyczyła zainteresowanych strzelectwem od minimum ukończonych 13. lat, w kategoriach kobiet i mężczyzn. Ze względu na zimową, mroźną aurę, miejscem rywalizacji były stanowiska wewnątrz hali strzeleckiej Pawilonu Sportowo – Obronnego. Sprawny i bezpieczny przebieg zapewnili rezerwiści lokalnej patriotyczno – paramilitarnej organizacji. Współorganizatorzy Jubileuszowej potyczki sportowej ufundowali: komplety strzeleckich medali sportowych, po 6 zestawów stylowych upominków rzeczowych, 12 dyplomów, amunicję, nieodpłatne wypożyczenie karabinków, przygotowali rozgrzewający poczęstunek z mięsnym jedzeniem i gorącymi płynami. Zabezpieczyli nadzór lekarski Honorowego Prezesa Rezerwistów – ppłk. w stanie spoczynku, Dariusza Kossakowskiego.

Styczniowa, mroźna pogoda oraz wrażenie kontaktu z bronią (lecz bez osobowego wroga) części uczestnikom sprawiała namiastkę wyobrażeń o bardzo trudnej sytuacji Powstańców Styczniowych z odległego o 150 lat wyzwoleńczego zrywu Narodu w 1863r.

 

Najlepsze kolejne miejsca i znaczące wyniki w rywalizacji strzeleckiej:

płeć żeńska: Ewelina Jastrzębska, Katarzyna Szczepaniak, Katarzyna Sosnowska, Natalia Sowińska

mężczyźni: Robert Kuśmierski, Stefan Koperski, Witold Batte, Robert Chodór,  Cyprian Kaczmarczyk, Mirosław Gos.

Wśród młodzieży po raz kolejny najliczniej byli reprezentowani młodzi strzelcy – uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. Pawła Heintscha w Dębnowoli i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. I PLM „Warszawa” w Warce.

Uczestnicy Jubileuszowych Zawodów Strzeleckich ocenili je jako ciekawą, wartościową imprezę niedzielną. Dla Organizatorów był to tradycyjny składnik działalności w dziele patriotycznego oddziaływania na Społeczeństwo, ze szczególnym wskazaniem na Młode Pokolenie.

Sekretarz, kronikarz KŻR Warka – Harcmistrz Jerzy Kołodziejski

Udostępnij:
← Styczniowa historia - konkurs wiedzy Wyniki konkursu plastycznego →

Dodaj komentarz