Udany rok 2016 w Gminie Warka… Infrastruktura Komunalna, Sportowa i Oświatowa

Udany rok 2016 w Gminie Warka… Infrastruktura Komunalna, Sportowa i Oświatowa

Kilka dni temu zaprezentowaliśmy Państwu inwestycje drogowe zrealizowane w gminie Warka w Roku 2016 (kliknij tutaj). Dzisiaj czas na inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej, sportowej i oświatowej.

 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w ulicach Paska i Dickensa

Koszt – 116.836,05 zł (wkład mieszkańców – 18.000,00 zł)

2. Przygotowanie do realizacji inwestycji „Kanalizacja północnej części gminy Warka”

Przygotowano: „Koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar” i „ Dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Podgórzycach”. Trwa opracowywanie „ Dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gąskach, Dębnowoli, Klonowej Woli, Ostrówku, Przylocie, Ostrołęce, Niwach Ostrołęckich”.

Koszt – 263.220,00 zł

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Konarach

Wyłoniony został w przetargu wykonawca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Konarach w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wartość inwestycji – ok. 2.600.000,00 zł

4. Utwardzenie placu targowego

Zakończył się II etap utwardzenia placu targowego nakładką asfaltową. Powierzchnia utwardzona – 3.972 m2

Koszt – 257.808,00 zł

 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

5. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce

Wybudowano: 4-torową poliuretanową bieżnię okrężną o długości 333 m, bieżnię prostą o długości 130 m, skocznię do skoku wzwyż, skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz boisko do piłki nożnej o wymiarach 85×45 m. W ramach inwestycji zakupiono również ruchome wyposażenie lekkoatletyczne.

Oficjalnego otwarcia inwestycji 10 września dokonali: Wiceminister Sportu i Turystyki Jan Widera, Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Dziekan Dekanatu Wareckiego, Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa ks. Stanisław Dobkowski, koordynator ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla każdego” Karol Radke, inspektor nadzorujący budowę
kompleksu Krzysztof Belicki oraz dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Marian Górski.

1.576.955,55 zł (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki– 600.000,00 zł)

 

INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA

Wartość inwestycji związanych z modernizacją oraz doposażeniem szkół i przedszkoli to kwota ponad 420 tys. zł. Największe z nich prezentujemy poniżej.

6. Utwardzenie nawierzchni przy budynku ZS-P w Nowej Wsi

Wykonano poszerzenie i utwardzenie kostką wjazdu do szkoły, chodnika od ulicy do szkoły oraz placu postojowo-rekreacyjnego.

Koszt – 54.120,00

7. Prace remontowe w PSP w Ostrołęce

Wykonano naprawę i malowanie dachu szkoły oraz wymieniono podłogę.

Koszt – 42.400,00 zł

8. Prace remontowe w PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce

Wykonano remont łazienek (z łazienką dla niepełnosprawnych), ułożono terakotę w salach lekcyjnych i pomalowano elewację.

Koszt – 63.960,00 zł

Udostępnij:
← Patroni wareckich ulic 6… Bracia Lubert Psychologiczne podłoże zbrodni masowych →

Dodaj komentarz