Studenci UTW rozprawiali o bezpieczeństwie

Studenci UTW rozprawiali o bezpieczeństwie

Profilaktyka przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona konsumentów oraz promocja zdrowego stylu życia to tematy, które na początku roku kalendarzowego 2017 były poruszane przez  seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Zaproszona na wykład pani Aneta Ścisłowska z Komisariatu Policji w Warce  oraz  przedstawiciel  Straży Pożarnej – Grzegorz Wojciechowski uczulali  na różnego typu zagrożenia.

Osoby starsze są w większym stopniu narażone na przestępstwa. Najczęściej stają się ofiarami kradzieży, włamań, rozbojów. Przestępcy często wyłudzają pieniądze, stosując m.in. metodę „na wnuczka” (sprawcy podają się za bliską osobę i proszą o pożyczkę, którą odbiera obca osoba) lub „na urzędnika”. Policjantka podczas wykładu zapoznała  seniorów ze specyfiką pracy urzędników i pracowników m.in. zakładów energetycznych, gazowni, poczty oraz używanymi przez te osoby identyfikatorami służbowymi.

Ponadto notuje się iż Seniorzy często padają ofiarą agresywnych form marketingu. Kupują za pośrednictwem akwizytorów lub podczas specjalnych prezentacji. Dlatego Policjanci z Komendy Policji w Warce systematycznie  informują  seniorów o przysługujących im prawach. Wcześniej takie wykłady profilaktyczne prowadził dzielnicowy Andrzej Duda.

Seniorzy są też szczególnie narażeni na wypadki drogowe. W 2010 r. na drogach w województwie ofiarami wypadków było ok. 300 osób powyżej 65 roku życia. Przedstawicielka Policji opowiedziała zgromadzonym o zasadach bezpiecznego poruszania się po zmroku. Zostały równie rozdane odblaski które podnoszą bezpieczeństwo pieszych.

Będziemy systematycznie zapoznawać seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegania zagrożeniom. Chcemy zachęcić osoby starsze do ściślejszej współpracy z policją oraz zaangażować społeczność lokalną w działania na rzecz bezpieczeństwa seniorów – powiedziała pani Aneta.

Następnie  przedstawiciel Straży Pożarnej – Grzegorz Wojciechowski  ostrzegał  przed zagrożeniami związanymi z zatruciem czadem w okresie zimowym. Przedstawił objawy zatrucia i opisał jak pomóc osobie poszkodowanej. Po pierwsze nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu. Należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. W tym przypadku trzeba  zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie lub wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej. Należy również wezwać służby ratownicze i podać tlen poszkodowanemu, a jeżeli osoba nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować  masaż serca.

Strażak zachęcał aby w trosce o własne bezpieczeństwo  montować w domu czujki tlenku węgla. Koszt zamontowania takiej czujki jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzenia (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Na zakończenie odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Studenci UTW poznali metody postępowania w obliczu wypadku, dowiedzieli się jak prawidłowo wezwać pomoc przez telefon oraz jak wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.  Pan Grzegorz razem z Panią Anetą z zastosowaniem fantomu przeszkolili seniorów w udzielaniu pierwszej pomocy osobie która nie oddycha i/lub ma zatrzymaną akcję serca. Seniorzy poznali podstawowe zabiegi resuscytacyjne i dowiedzieli jak krok po kroku postępować w tego typu przypadkach. Każdy miał możliwość przeniesienia teoretycznej wiedzy na praktykę i sprawdzenia swoich sił w przeprowadzeniu RKO. Seniorzy z zaangażowaniem ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Prowadzący zaprezentowali także jak postępować w przypadku zakrztuszeń i ataków padaczki. Podsumowanie zajęć to zapamiętanie Łańcucha Przeżycia.

Dziękujemy przedstawicielom służb mundurowych za przeprowadzenie interesującego wykładu, podnoszenia świadomości  i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Warki.

Udostępnij:
← Pułaski Warka zakończył rozgrywki grupowe III ligi Zwycięstwo z liderem →

Dodaj komentarz