Realnie i ambitnie… Burmistrz Warki o Budżecie na rok 2017

Realnie i ambitnie… Burmistrz Warki o Budżecie na rok 2017

Niedawno na portalu warka24.pl zaprezentowaliśmy podsumowanie roku 2016 w gminie Warka (tekst 1, tekst 2, tekst 3). Dzisiaj chcemy zaprezentować najważniejsze aspekty tegorocznego Budżetu miasta i gminy Warka wraz z komentarzem Burmistrza Warki Dariusza Gizki.

 

Rok 2017 będzie w gminie Warka kolejnym rokiem bogatym w inwestycje. Będzie to rok obfitujący w ważne projekty drogowe oraz zadania związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Konarach.

Już wczesną wiosną przystępujemy do realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu rzeki Pilicy. Inwestycja ta pt. „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” realizowana jest przy 80% wsparciu środków zewnętrznych.

Jestem przekonany, że ta nowa trasa pieszo-rowerowa będzie chętnie wykorzystywana przez mieszkańców i w znacznym stopniu poszerzy ofertę turystyczno-rekreacyjną naszej gminy.

Łącznie środki własne gminy przeznaczone na zadania inwestycyjne w 2017 roku wyniosą ponad 5 mln złotych.

Chcę podkreślić, że istotną pozycją w tegorocznym budżecie jest kwota 12 mln 746 tys. stanowiąca środki na wypłatę świadczeń w programie 500+.

Należy również zwrócić uwagę na olbrzymie wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Warka, które wynoszą ponad 25 mln złotych.

Pomimo takich dużych obciążeń budżet na rok 2017 jest realny i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek, ale pozwala także na dalszy dynamiczny rozwój Miasta i Gminy Warka.

Burmistrz Warki

Dariusz Gizka

Udostępnij:
← Najlepsze przed nami... Grupa Seniora AKTYWNE PIASECZNO Misie Ratownisie z Michałowa →

Dodaj komentarz