Pamiętajmy o księdzu Ciemniewskim!

Pamiętajmy o księdzu Ciemniewskim!

W tym roku przypada 155. rocznica urodzin oraz 90. rocznica śmierci księdza Marcelego Ciemniewskiego.

Z tej okazji, nosząca imię księdza Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna organizuje we współpracy z „Dworkiem na Długiej” kilka działań mających upamiętnić tę ważną dla społeczności Warki postać. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą do 10 marca złożyć pracę do konkursu plastycznego pt. „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Biblioteka księdza Marcelego Ciemniewskiego”. Na początku marca przed biblioteką zamontowana zostanie wystawa prezentująca życie i działalność księdza, a 17 marca odbędzie się finał konkursu wiedzy „Nasza Historia” w którym drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazjalne walczyć będą „na wiedzę” o ks. Marcelim Ciemniewskim.

Regulamin konkursu plastycznego: www.warka24.pl/mgbpkonkurs

MGBP Warka

Udostępnij:
← Dzień Rozpieszczania Kobiet w Klubie Fitness FORMA! Warka tropem karpia →

Dodaj komentarz