Jubileusz 70-lecia wareckiego PTTK-u

Jubileusz 70-lecia wareckiego PTTK-u

11 marca 2017 w  Centrum Edukacyjno-Muzealnym Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego odbyły się obchody Jubileuszu 70-lecia Oddziału PTTK w Warce.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się przywitaniem gości, wśród których byli m.in. Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio, Radni Powiatu Grójeckiego – Andrzej Zaręba (jednocześnie dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”) i Wiesław Czerwiński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Warce Aldona Rzeźnik, dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce Iwona Stefaniak, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Warce Roman Korczak, Prezes wareckiego koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP Kazimierz Cegliński, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego Danuta Sadowska, przedstawiciel Klubu  Żołnierzy Rezerwy LOK im. Piotra Wysockiego Andrzej Sobolewski, przedstawiciel Nadleśnictwa Dobieszyn Grzegorz Drela, historyk i regionalista promujący dzieje powiatu grójeckiego Remigiusz Matyjas, dyrektorzy licznych szkół oraz przedstawiciele innych PTTK-ów: Andrzej Gordon – wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, członek honorowy PTTK, Włodzimierz Majdewicz – wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń, członek honorowy PTTK, Natalia Wojtyra –sekretarz Mazowieckiego Forum Oddziałów, Mirosław Mazur – wiceprezes Zarządu  Mazowieckiego Forum Oddziałów, Anna Kirchner – członek honorowy Sądu Koleżeńskiego, wiceprezes ZO PTTK Siedlce, Bogdan Komorowski – członek Komisji Rewizyjnej ZG PTTK .

Następnie, Prezes Honorowy wareckiego oddziału PTTK, Andrzej Jasiński, wygłosił referat okolicznościowy, w którym przypomniał historię oddziału i jego rolę w życiu wareckiej społeczności. Kolejnym etapem było wręczenie  złotego i  srebrnego medalu za zasługi dla Ziemi Wareckiej, brązowej honorowej odznaki PTTK, dyplomów honorowych ZG PTTK za pomoc i współpracę, dyplomów ZG PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, dyplomów ZP PTTK za pomoc i współpracę, dyplomów ZO PTTK za wkład pracy społecznej w rozwój turystyki i krajoznawstwa, odznaki „Miłośnik Ziemi Wareckiej” oraz odznaki „Orli Lot”. Wystąpienia gości, miłe prezenty i kwiaty sprawiły zacnemu, bo już 70-letniemu jubilatowi wiele radości. Jeden z prezentów, turystyczne nagłośnienie, będzie wykorzystany już wkrótce, na rajdzie „Witaj Wiosno”.

Miłym akcentem kończącym część oficjalną obchodów był występ młodego artysty, Kamila Madeja, ucznia Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, który zagrał wspaniały koncert fortepianowy .

Ostatnim akcentem uroczystości była biesiada turystyczna w restauracji Zajazd na Winiarach”, gdzie uczestnicy kosztowali wspaniały tort, wykonany przez Piekarnię Kazana.

Założycielskie zebranie wareckiego  Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego odbyło się 2 września 1947 r. Wzięło w nim udział 24 osoby  reprezentujące  samorząd  miejski, wszystkie ugrupowania polityczne i jednostki gospodarcze. Do Zarządu Oddziału wybrano następujące osoby: prezesem został mgr farmacji Ryszard Skoryna, wiceprezesem – burmistrz miasta Warki  Stefan Oręziak, sekretarzem – Martyna Maria Türke, skarbnikiem – Gwidon Wojakowski i jako członka Zarządu – Wiktora Krawczyka. Zarząd już na pierwszym zebraniu opracował plan pracy. Apteka na Warszawskiej stała się adresem PTK, tu również był punkt kontaktowy dla turystów odwiedzających Warkę.

Głównym zadaniem oddziału PTK było, jak głosi protokół: „zorganizować zaczątek muzeum i wyszukać lokal dla tego muzeum…”.  Od tego czasu troską  zarządu i prezesa Ryszarda Skoryny stało się gromadzenie zbiorów dla przyszłego muzeum regionalnego. Dzięki wielkiej energii  działaczy warecki oddział PTK uważany był za jeden z lepszych w kraju.

W Warszawie 17 grudnia 1950 r. na wspólnym Zjeździe PTT i PTK zostało dokonane połączenie obu Towarzystw, pod nową nazwą: „Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.

Przez 70 lat swojej działalności prezesami oddziału byli: Ryszard Skoryna, Wiktor Krawczyk, Aleksander Gajewski, Władysław Gwardys, Jarosław Górski i Andrzej Jasiński

Na XIX Zjeździe Oddziału PTTK 23 lutego 1997 r. podjęta została  uchwała o przyjęciu imienia Wiktora Krawczyka, a w 50 rocznicę istnienia Oddziału PTTK w dniu 3 marca 2001 roku Oddział PTTK w Warce otrzymał z rąk burmistrza miasta nowy sztandar z imieniem Patrona. Rada Miejska z okazji jubileuszu (50- tą rocznicę istnienia Oddziału PTTK) podjęła uchwałę o nadaniu jednej z ulic nazwy – „Aleja PTTK”.

Warecki oddział PTTK jest żywotną organizacją i odgrywa znaczącą rolę nie tylko w życiu społecznym naszego miasta, ale również zaliczany jest do najlepiej działających Oddziałów w Okręgu Warszawskim.

Zarząd Oddziału PTTK Warka

Udostępnij:
← UWAGA! Akcja promująca zostawienie 1% lokalnie! Kino Grójec: PolandJa →

Dodaj komentarz