Zróbmy najpiękniejsze i najwyższe palmy!

Zróbmy najpiękniejsze i najwyższe palmy!

Każdy z nas powoli zaczyna już myśleć o zbliżających się Świę­tach Wielkanocnych. Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” również wybiega myśla­mi w przyszłość i już dziś zapra­sza do wzięcia udziału w konkur­sie plastycznym, zatytułowanym „Palma Wielkanocna”. Partne­rem konkursu jest Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: na naj­piękniejszą oraz najwyższą palmę. W pierwszym przypadku palmy do maksymalnej wysokości 1 m mogą zgłaszać osoby indywidualne w trzech kategoriach wiekowych – przedszkola i zerówki, szkoły podstawowe i kate­goria open. W drugim zgłoszeń mogą dokonywać zarówno osoby indywi­dualne jak i grupy… koła seniorów, sołectwa, klasy szkolne, itp. Termin dostarczenia do „Dworku na Długiej” prac w konkursie na najpiękniejszą palmę upływa 31 marca. Palmy rywa­lizujące o miano „najwyższej” (ważne, palma musi się utrzymać w pionie) muszą być przyniesione w „Niedzielę Palmową” 9 kwietnia na Mszę Św. o 11:30 do kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w obu katego­riach nastąpi w kościele. Zaczniemy o godz. 11:00 nagrodzeniem zwycięz­ców konkursu na „najpiękniejszą pal­mę”, następnie o godz. 11:30 wszyscy, z palmami, udamy się w procesji do­okoła kościoła aby potem wspólnie uczestniczyć we Mszy Św. Tuż po niej, ok. 12:30 nastąpi rozstrzygnie­cie konkursu w kategorii „najwyższa palma”.

Prosimy o zapoznanie się z re­gulaminem konkursu dostępnym na www.dworek.warka.pl/palma2017

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Dworek na Długiej

 

Udostępnij:
← Targi Edukacyjne w wareckim gimnazjum Historia oczami seniorów →

Dodaj komentarz