Nowy rok aktywnych działań z seniorami!

Nowy rok aktywnych działań z seniorami!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. rozpoczęło właśnie realizację nowego projektu „Aktywna Sieć Seniorów z Powiatu Grójeckiego”. Inauguracyjne spotkanie dla liderów grup senioralnych tworzących Sieć Aktywnych Seniorów (SAS) odbyło się 23 marca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Michalczewie. Gościnne przyjęcie liderów z powiatu przygotowali gospodarze – Grupa „Młodzi Duchem” z Michalczewa pod przewodnictwem Pani Barbary Cieślińskiej. Celem spotkania było przedstawienie idei projektu Sieć Aktywnych Seniorów i zachęcenie do współpracy ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. w 2017 roku.

Spotkanie zgromadziło ok. 30 liderów z 13 grup całego powiatu grójeckiego m.in. z Warki, Piaseczna, Michałowa Górnego, Ostrołęki, Drwalewa, Chynowa, Grójca, Jasieńca, Bończy, Nowej Wsi, Belska Dużego i Michalczewa.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawione zostały działania w ramach projektu „Aktywna Sieć Seniorów z Powiatu Grójeckiego” do końca 2017 roku, m.in. takie działania jak: zjazdy edukacyjne dla liderów grup senioralnych, wizyta studyjna celem zapoznania się z doświadczeniem Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA w temacie Rady  Senioralnej, Seniorada czyli Dzień Seniora (18 czerwca), Inicjatywy Senioralne wraz ze spotkaniami z samorządami, II edycja Akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom” oraz gala podsumowująca projekt wraz z wręczeniem certyfikatów Miejsca Przyjaznego Seniorom.

Spotkanie było tez okazją do zaangażowanie zebranych do działań tj.: Piknik Rodzinny Vivat Pułaski, Program Grantowy Działaj Lokalnie oraz Konkurs Skrzynka z Kulturą.

Drugą częścią spotkania była wizyta Pani Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio. Samorząd Gminy Warka co roku wspiera działania z seniorami i obejmuje patronat nad Senioradą – co roku święto seniorów odbywa się właśnie w Warce. Następnie udaliśmy się do pobliskiej Parafii św. Rodziny w Michalczewie, która w ubiegłym roku została nagrodzona certyfikatem Miejsca Przyjaznego Seniorom. Ks. Proboszcz Krzysztof Gonet z radością opowiadał i oprowadzał zebranych po Kościele.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zaprasza inne grupy seniorów z powiatu grójeckiego do współpracy. Kontakt Agata Sotek, asotek@stowarzyszeniewarka.pl, tel. 504 968 412.

Udostępnij:
← Sukces uczniów z Michałowa Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej w CKZiU w Nowej Wsi →

Dodaj komentarz