Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa…

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa…

,, Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

                jaką sobie ludzkość wymyśliła”

W czasach kultury, w której dominuje obraz wiele dzieci nie czuje potrzeby kontaktu z książką. Czytanie  staje się mało atrakcyjną czynnością i przegrywa z niewymagającymi wysiłku telewizją i komputerem. Systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników. Zjawisko to wpływa negatywnie na umiejętności czytania, pisania i wypowiadania się uczniów. Ważnym czynnikiem rozwoju osobowości dziecka jest czytanie lektur wspólnie  w klasie i samodzielnie. Książka oddziaływuje  poprzez treści na myśli, uczucia i postępowanie ucznia, rozwija jego wrażliwość na piękno języka. Czytanie dostarcza dziecku nowych doświadczeń, rozszerza jego horyzonty, rozwija zainteresowania, daje możliwość zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata.

Niestety, wielu dzieciom doświadczenia z książką kojarzą się z przymusem, przykrością i nudą. Istnieje wiele sposobów, które możemy stosować, aby dzieci poczuły, że nauka czytania , kontakt z książką może być świetną zabawą. Jednym z nich jest czytanie  przez rodziców lektur w szkole. Dlatego, aby zachęcić swoich uczniów do czytania,  zaprosiłam rodziców do udziału w akcji pod hasłem ,, Czytaj z nami”. Głośne czytanie lektur w klasie III cieszyło się dużym  zainteresowaniem. Spotkania te miały charakter cykliczny i odbywały się w miłej atmosferze. Przeczytaliśmy już kilka lektur: ,, Asiunię” J. Papuzińskiej,  ,,Pamiętnik Blumki” I. Chmielewskiej, ,,Mali bohaterowie” B. Gawryluk i wybrane „Baśnie afrykańskie”.

Serdeczne  podziękowania należą się rodzicom, którzy współuczestniczyli w akcji. Szczególnie dziękujemy Pani A. Cybulskiej, Pani K. Mirowskiej, Pani A. Prokopczyk, Pani A. Wodzińskiej.Realizacja tego przedsięwzięcia dała wszystkim dużo satysfakcji, pozwoliła uruchomić nowe obszary aktywności dziecięcej. Zachęciła rodziców do współpracy z nauczycielem i pokazała, że możemy współdziałać dla dobra wszystkich dzieci.

Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować podjęta działania. Wspólnie zaszczepimy w dzieciach nawyk czytania. Rozbudzimy miłość do książki, bo jak  powiedział  poeta ,,Książki to są najlepsi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”.

PSP Ostrołęka

Udostępnij:
← KS WARKA rozpoczął wiosenną rundę rozgrywek Droga Przełomu – 1 edycja Wareckiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej →

Dodaj komentarz