Uroczystość ku czci i pamięci wybitnego działacza turystyki Władysława Gwardysa

Uroczystość ku czci i pamięci wybitnego działacza turystyki Władysława Gwardysa

27 maja 2017 w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, o godzinie 17:00 odbyła się uroczysta Msza Święta połączona z odsłonięciem Tablicy Pamiątkowej, poświęconej Honorowemu Obywatelowi Miasta Warki i zasłużonemu turyście i krajoznawcy – Władysławowi Gwardysowi.

Mszę świętą koncelebrowali księża: ks. prałat Jan Szubka, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, ks. dziekan Stanisław Dobkowski proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Warce oraz ks. prałat Jan Kaczmarczyk przyjaciel ś.p. Władysława Gwardysa. Słowo wstępne wygłosił doktor historii, członek Oddziału PTTK w Warce, Remigiusz Matyjas, mówiąc o jego miłości do turystyki oraz wielu ważnych dokonaniach dla miasta Warki i Oddziału PTTK. W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Warki Teresa Knyzio, przedstawiciele Zarządu Głównego i Zarządu Stołecznego PTTK,  członkowie Zarządu Oddziału PTTK im. Wiktora Krawczyka w Warce na czele z prezesem Marzeną Jankowską oraz rodzina i przyjaciele Władysława Gwardysa, członkowie Sodalicjii Mariańskiej, mieszkańcy Warki.

Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do kaplicy poświęconej wybitnym członkom PTTK, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie Tablicy Pamiątkowej ku czci Władysława Gwardysa, która została umieszczona wśród tablic memoratywnych zasłużonych działaczy turystyki i krajoznawstwa. Na tablicy widnieje napis :

„HONOROWY OBYWATEL MIASTA WARKI

CZŁONEK HONOROWY PTTK

HONOROWY PREZES ODDZIAŁU PTTK W WARCE

HONOROWY PRZEWODNICZACY TURYSTYKI PIESZEJ

WIELOLETNI CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK

WYBITNY DZIAŁACZ PTTK

PATRIOTA, MIŁOŚNIK ZIEMI OJCZYSTEJ

PRZYJACIEL LUDZI

ODDZIAŁ PTTK W WARCE – 2017”

Po uroczystym odsłonięciu tablicy przez burmistrz Warki Teresę Knyzio, prezesa wareckiego oddziału PTTK, Marzenę Jankowską oraz honorowego prezesa Oddziału PTTK Andrzeja Jasińskiego, pani burmistrz oraz honorowy prezes podkreślili wielkie zasługi dla Warki i turystyki ś.p. Władysława Gwardysa. Prezes zarządu PTTK w Warce, Marzena Jankowska podziękowała wszystkim osobom dzięki, którym ta uroczystość mogła się odbyć. Szczególne słowa uznania skierowała do ks. Jana Szubki, proboszcza parafii p.w.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy przez burmistrz Warki Teresę Knyzio, prezesa oraz honorowego prezesa wareckiego oddziału PTTK Marzenę Jankowską i Andrzeja Jasińskiego, pani burmistrz oraz honorowy prezes podkreślili wielkie zasługi dla Warki i turystyki ś.p. Władysława Gwardysa. Prezes zarządu PTTK w Warce Marzena Jankowska podziękowała wszystkim osobom dzięki, którym ta uroczystość mogła się odbyć. Szczególne słowa uznania skierowała do ks. Jana Szubki – proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, pana Włodzimierza Majdewicza – kustosza kaplicy i głównego inicjatora uroczystości, pana Mieczysława Brzezińskiego i chóru kościelnego przy parafii św. Izydora Oracza za wzruszającą oprawę muzyczną mszy świętej.  Podziękowała za pomoc przy organizacji uroczystości koledze Ryszardowi Frubie, Remigiuszowi Matyjasowi, członkom Zarządu wareckiego oddziału PTTK, najbliższej rodzinie ś.p. Władysława Gwardysa, licznie przybyłym  przyjaciołom i Winiarczykom oraz wszystkim uczestniczącym w uroczystości.

Po uroczystości wszyscy udali się pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie w imieniu turystów z Warki, delegacja PTTK złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie w Domu Pielgrzyma, gdzie zaproszeni goście i przyjaciele ś.p. Wladysława Gwardysa mieli możliwość podzielenia się wspomnieniami. W rozmowach powtarzano zasługi i wielkie zaangażowanie w propagowanie turystyki i krajoznawstwa, wielką wagę jego dokonań i wkład w rozwój PTTK nie tylko w Warce, ale i całego kraju.

Uroczystość przebiegła w podniosłym nastroju, pełnym wspomnień i pamięci o Władysławie Gwardysie.

Udostępnij:
← Jabłkowy Dzień Dziecka oczami Rafała Donicy Finał XIX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych w Ciechanowie →

Dodaj komentarz