Moderato koncertuje w całej Polsce a 2 lipca… w Warce!

Moderato koncertuje w całej Polsce a 2 lipca… w Warce!

Z początkiem czerwca Or­kiestra Moderato rozpoczęła se­zon festiwalowy.

W dniach 10 – 11 czerwca po raz pierwszy gościli w Rzeszowie na I Festiwalu Musztry Paradnej „Con­savia”. Wśród zespołów biorących udział znalazły się takie orkiestry jak Orkiestra Dęta z Dobrynina, Orkie­stra Grandioso z Radomia, Orkiestra Biegająca z Bergamo (Włochy), czy wreszcie orkiestra gospodarzy czyli Dziewczęca Orkiestra Dęta z Rze­szowa. Pierwszego dnia Orkiestra Moderato zagrała koncert estrado­wy, podczas którego zaprezentowała repertuar rozrywkowy. Drugi dzień rozpoczął się przemarszem z rze­szowskiego Rynku na stadion miejski, na którym orkiestry prezentowały po­kazy musztry paradnej. Po pokonaniu dystansu 1,5 km w czasie… 2 godzin (omdlenia na trasie, przedłużające się oczekiwanie na „zielone światło”) muzycy z Warki mogli w końcu za­prezentować musztrę paradną na rzeszowskim stadionie. Publiczność doceniła to salwą braw.

Tydzień później wzięli udział w XV Międzynarodowym Festiwa­lu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale koło Krakowa. Potężne składy zawodowych orkiestr wojskowych robiły wrażenie chyba na każdym. Tym bardziej dawało to motywację młodym muzykom, by godnie za­prezentować siebie i nasze miasto i… chyba się udało. Po pokazie musztry paradnej organizatorzy festiwalu byli zaskoczeni, że tak mały skład (w po­równaniu do orkiestr wojskowych) zagrał z taką mocą. Orkiestra Mo­derato z miejsca została zaproszona na Festiwal za rok, co jest naprawdę bardzo dużym wyróżnieniem biorąc pod uwagę fakt, że większość orkiestr biorących udział to zawodowi muzy­cy. To wszystko to dopiero półmetek festiwali.

25 czerwca muzycy z Warki wzięli udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Tłuszczu, gdzie zdobyli 3 miejsce w konkursie estradowym oraz zdobyli „Nagrodę Publiczności”.

Na wareckich miłośników twórczości Moderato czeka nie lada gratka… 2 lipca uświetnią swoim występem Paradę Pułaskiego, zagrają koncert estradowy i pokażą musztrę paradną podczas pikniku „Vivat Pu­łaski” w Parku na Winiarach.

W dniach od 4 do 8 sierpnia zostali za­proszeni na Festiwal Orkiestr Dętych w Szczecinie, podczas Międzynarodowego Zlotu Żaglow­ców (impreza odbywa się tylko raz na cztery lata), gdzie wezmą udział w konkursie w trzech kategoriach: przemarsz, pokaz musztry paradnej, koncert estradowy.

Oj dzieje się, dzieje w Orkie­strze Moderato…

ZAPRASZAMY NA KONCERTY!

Dworek na Długiej

Zdjęcie: Rafał Donica

Udostępnij:
← Mistrzowie Dobroci Niedzielna potańcówka z zespołem Retro →

Dodaj komentarz