Dzień Dziecka na Orliku

Dzień Dziecka na Orliku

1 i 2 czerwca na wareckim Orliku z okazji Dnia Dziec­ka przygotowano zawodnikom sekcji CeSiR Warka kilka spor­towych niespodzianek. Odbyły się mini turnieje i konkursy, a na dzieci czekały słodkie nagrody.

1 czerwca w ramach sportowe­go Dnia Dziecka odbyła się rywali­zacja piłkarska. Uczestnicy zmagań zostali podzielenie na dwie kategorię (młodszą i starszą) w obrębie których rozegrali mini turnieje piłki nożnej. Rywalizowało sześć zespołów. Nie brakło również konkursów piłkar­skich. Każdy zawodnik miał możli­wość sprawdzenia swoich umiejętno­ści w żonglerce, slalomie piłkarskim oraz rzutach karnych. Dzieci do rywa­lizacji podeszły bardzo zmotywowane. Chęć zwycięstwa była duża, ale i tak najważniejsza była zabawa. Wiele ra­dości dawały zdobyte bramki, ładnie rozegrane akcje, pobijanie własnych rekordów, a także głośny doping ko­legów i rodziców.

Kolejnego dnia odbyły się tak­że rywalizacje tenisowe. Podczas konkursów dzieci sprawdzały swoją skuteczność serwisu, porównywały szybkości poruszania po korcie i ilość skutecznie odbijanych piłek. Na ko­niec rozegrano także turniej mini te­nisa.

Wszystkie dzieci za udział w sportowej rywalizacji otrzymały dy­plom z wynikami w konkursach. Nie zabrakło też słodkich nagród, które wywołały na twarzach dzieci lawinę uśmiechów. Radosne dzieci, podczas swojego święta miło i aktywnie spę­dziły czas na wareckim Orliku. Orga­nizatorem rywalizacji byli instrukto­rzy CeSiR Warka.

CeSiR Warka

Udostępnij:
← II Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego Wielobojowe zmagania mazowieckich rezerwistów →

Dodaj komentarz